ข้าพเจ้านางสาวปภาวี ศรีชุมแสง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองโบสถ์  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 มีการนัดประชุมออนไลน์ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดในการทำงาน ในเรื่อง อบรมการออกแบบสร้างโลโก้ให้กับผลิตภัณฑ์ และในวันที่ 23 พฤษภาคม 2564  ข้าพเจ้าและทีมงาน ต.หนองโบสถ์ ได้ลงพื้นที่หมู่ 9 บ้านโคกพลวง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ ซึ่งมีอาจารย์ประจำหลักสูตรและพิธีกรผู้เชี่ยชาญด้านการออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ขนม ได้นำความรู้และสอนวิธีการออกแบบโดยได้มีการให้ชาวบ้านจับกลุ่มกับทีมงานช่วยกันออกแบบเพื่อนำเสนอโลโก้ที่ตนเองต้องการ เพื่อที่จะนำโลโก้มาเป็นเอกลักษณ์ ความโดดเด่น และความสนใจแก่ผู้บริโภคในตัวผลิตภัณฑ์ การอบรมครั้งนี้ชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทำให้การลงพื้นที่ในครั้งนี้มีความสนุกสนาน และได้นำความรู้มาปรับใช้ให้เข้ากับกิจกรรมที่ทำร่วมกันเป็นทีม

ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 มีประชุมนัดหมายงาน เรื่อง โครงการรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา 2564 และในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานเข้าร่วมกิจกรรมโครงการรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรนัดหมาย เพื่อทำกิจกรรมการทำสเปรย์แอลกอฮอล์ ณ ตึก 25 คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

ในวันที่ 6 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมงาน ต.หนองโบสถ์ได้ลงพื้นสำรวจข้อมูลที่บริเวณ ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มีการสำรวจข้อมูลผ่านทาง Website U2T มีทั้งหมด 10 หัวข้อซึ่งประกอบไปด้วย

1.ข้อมูลที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19      2.ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว     3.ข้อมูลที่พัก/โรงแรม

4.ร้านอาหารในท้องถิ่น     5.ข้อมูลร้านอาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น      6.ข้อมูลเกษตรกรในท้องถิ่น

7.ข้อมูลพืชในท้องถิ่น      8.ขัอมูลสัตว์ในท้องถิ่น     9.ข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถิ่น    10.ข้อมูลแหล่งน้ำในท้องถิ่น

ในวันที่ 12 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานเข้าร่วมกิจกรรม covid -19 week ก้าวต่อไปสู่ภัยโควิด ณ บ้านโคกพลวง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยในการร่วมอบรมครั้งนี้ทาง รพ.สต.บ้านหนองทองลิ่ม ได้เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่ covid -19 โดยมีหัวข้อดังต่อไป 1.วิธีการสังเกตอาการ การป้องกัน ดูแล และการรักษา เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับคนในชุมชน 2.การใส่หน้ากากอนามัยและทิ้งหน้ากากอนามัยที่ถูกวิธี และ3.การรณรงค์การฉีดวัคซีน กล่าวถึงการให้ความรู้ทางด้านวิชาการ ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับมากลั่นกรองว่าตัวท่านนั้นมีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด ทั้งด้านสภาพแวดล้อมและสุขภาพโรคประจำตัว หากมีความเสี่ยงน้อยก็อาจเลี่ยงการฉีดไปก่อนได้ หากมีโรคประจำตัวสิ่งสำคัญคือการปรึกษาแพทย์ก่อนรับการฉีดวัคซีน และหากตัวเรามีความเสี่ยงสูงแต่สภาพร่างกายแข็งแรงการรับวัคซีนอาจเป็นทางเลือกหนึ่งให้เราได้ดำเนินชีวิตได้ง่ายขึ้น อาจจะมีการพบปะผู้คนอยู่สม่ำเสมอ อย่างน้อยวัคซีนอาจเป็นตัวที่ทำให้เราได้รับเชื้อน้อยกว่าคนที่ไม่ฉีด  นอกจากการให้ความรู้ทางคณะผู้ทำงานยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเจลแอลกอฮอล์ให้กับคนในชุมชนและมีการแจกเจลแอลกอฮอล์ให้กับทั้ง 14 หมู่บ้านในตำบลหนองโบสถ์ โดยครั้งนี้ทางหมู่บ้านจะได้รับเจลแอลกอฮอล์หมู่บ้านละ 60 ขวด

สรุป  การอบรมการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากคนในชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มีความสุขสนุกสนานไปกับกิจกรรมทุกครั้งที่ได้ทำ ได้ทั้งความรู้เกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่โควิด-19 และการฉีดวัคซีน ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและดูแลตัวเองให้มากยิ่งขึ้น

 

อื่นๆ

เมนู