ข้าพเจ้านายปิยสวัสดิ์  เสงี่ยมศักดิ์  ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

 

ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมาข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าร่วมการถ่ายทอดสดออนไลน์งานบุญใหญ่ทอดผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชนออนไลน์ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายธัชกร หัตถาธยากูล นายอำเภอนางรอง นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้มากล่าวเปิดงานบุญผ้าป่าในครั้งนี้จากการเข้าร่วมการรับฟังในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้รับฟังคุณโจน จันใด ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ประโยชน์จากหญ้าแห่งสวนพันพรรณและได้ฟังคำแนะนำของอาจารย์วิวัฒน์ ศัลยกำธร สำหรับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 เศรษฐกิจพอเพียงต้องสร้างความรู้ให้พอต้องสร้างคุณธรรมให้พร้อมถึงจะสร้างความพอเพียงให้กับสังคมได้และได้ความรู้เกี่ยวกับหญ้าหญ้าคือมหามิตรที่ยิ่งใหญ่มากหญ้าเกิดมาเพื่อพัฒนาดินเพื่อช่วยชาวเกษตรกร  เราจำเป็นต้องแบนสารเคมีทุกชนิดที่จะมาฆ่าหญ้าและไม่จำเป็นต้องมีสารทดแทนใดใดทั้งสิ้นโดยประโยชน์ของหญ้าคือการพัฒนาดิน

วิธีการใช้หญ้าเป็นปุ๋ย

1.ตัดหญ้าลงเดือนละ1 ครั้งในหน้าฝนปล่อยให้หญ้าสูงขึ้นมาแล้วเราก็ตัดมันลงถมไว้ห้ามขนหนีห้ามเผาเด็ดขาดแล้วไม่ถึง 2 อาทิตย์ หญ้าเหล่านั้นก็จะเปื่อยและกลายเป็นปุ๋ย

2.ถ้าเราปลูกต้นไม้หรือผลไม้แล้วหญ้าขึ้นมาสูงๆเราก็จะเหยียบหญ้ารอบๆต้นไม้ลงแล้วเอาฟางคลุมหญ้าเหล่านั้นจะไม่ได้แสงแดดจะเปื่อยเน่าและจะกลายไปเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ต่อไป

ในการเข้าร่วมการถ่ายทอดสดออนไลน์งานบุญใหญ่ทอดผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชนออนไลน์ ถือว่าได้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของราชกาลที่ 9 ได้คำแนะนำความรู้เป็นอย่างดีและจะได้เอาไปนำเสนอนำไปต่อยอดการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของชาวจังหวัดบุรีรัมย์ต่อไป

 

 

ในการลงพื้นที่วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 หมู่ 9 บ้านโคกพลวง ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลซึ่งแหล่งสำรวจพบว่าน้ำมีจำนวนมากมีอ่างเก็บน้ำสาธารณะขนาดใหญ่สามารถเก็บน้ำไว้ให้ชาวบ้านใช้ได้ตลอดทั้งปีมีพืชในท้องถิ่นได้แก่ ต้นตานกกรด พืชผักสวนครัว ส่วนสัตว์ที่เลี้ยงได้แก่ วัว แพะ ซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้ต้องขอขอบคุณ (นางทองม้วน รังพงษ์)ที่ได้ให้ข้อมูลเป็นอย่างดี

 

 

 

สรุป

จากการเข้าร่วมงานบุญผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชนออนไลน์ได้รู้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติแบบไม่ขาดแคลนได้เรียนรู้แนวปรัชญาของราชกาลที่ 9 ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงส่วนในการลงพื้นที่ข้าพเจ้าได้สำรวจเก็บข้อมูลเป็นบางส่วนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้สำรวจและเก็บข้อมูลได้ไม่เต็มที่ซึ่งจะนำข้อมูลมาวิเคราะห์ต่อไป

อื่นๆ

เมนู