วันที่ 23 พฤษภาคม 2564  ข้าพเจ้าและทีมงาน ตำบลหนองโบสถ์ ได้ทำการลงพื้นที่หมู่ 9 บ้านโคกพลวง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดในการทำงานในเรื่อง อบรมการออกแบบสร้างโลโก้ให้กับผลิตภัณฑ์ ทางทีมงานได้แบ่งทีมเป็นกลุ่มเพื่อช่วยชาวบ้านออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ขนมหวานให้น่าดึงดูดน่าสนใจมากขึ้น ในการอบรมครั้งนี้ชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทำให้การอบรมในครั้งนี้ได้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ขนมหวานเพื่อนำมาปรับใช้ได้อย่างถูกต้องและถูกวิธี

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมงานโครงการรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชาประจำปีของชาติที่โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอนางรอง เป็นประธานเปิดงานเสวนาปลูกป่าชุมชน โครงการรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะ วันวิสาขบูชา 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ การจัดกิจกรรมประกอบด้วย การปลูกต้นไม้บนพื้นที่ 22 ไร่หลังโรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ การจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ “ปลูกป่า สร้างคุณค่าให้แผ่นดิน” ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย พระครูวิสุทธิพัฒนาภิรมย์ นักศึกษาคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ โดยยึดมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมี อสม.คอยวัดอุณภูมิ แจกเจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัยแก่ผู้ร่วมงาน ในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกป่าชุมชนและ ควรนำต้นไม้ชนิดใดมาปลูกเพื่อสร้างป่าสร้างรายได้ ข้าพเจ้าจะนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของชาวจังหวัดบุรีรัมย์ต่อไป

วันที่ 6 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลมาลงในแอพพลิเคชั่น https://cbd.u2t.ac.th  

ในหัวข้อ แหล่งน้ำในท้องถิ่น,ร้านอาหารในท้องถิ่น,อาหารประจำท้องถิ่น

แหล่งน้ำในตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จ.บุรีรัมย์

– แหล่งน้ำลำมาศ เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่ไหลผ่านตลอดทั้งปี

– แหล่งน้ำสระขาม,แหล่งน้ำหนองยาง,แหล่งน้ำหนองไม้แดง,แหล่งน้ำหนองกันงา เป็นแหล่งน้ำที่ประชาชนจะใช้เพื่อการอุปโภคได้ทั้งปี

 

ในวันที่ 12 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานเข้าร่วมกิจกรรม Covid -19 week ก้าวต่อไปสู่ภัยโควิด ณ บ้านโคกพลวง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยในการร่วมอบรมครั้งนี้ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองทองลิ่ม ตำบลหนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ได้เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับโรค covid -19 เรื่องการอบรมในครั้งนี้โดยมีชาวบ้านในชุมชนหนองโบสถ์มาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อฟังแนวทางการป้องกันโรคโควิด-19 ทั้งนี้ ยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการผสมเจลแฮลกอฮอล์ให้แก่คนในชุมชนเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

  • ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์
  • รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ที่ไอหรือจาม
  • สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเว้นระยะห่างไม่ได้
  • ไม่สัมผัสตา จมูก หรือปาก
  • ปิดจมูกและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอกหรือกระดาษชำระเมื่อไอหรือจาม
  • เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย
  • หากมีไข้ ไอ และหายใจลำบากโปรดไปพบแพทย์

องค์การเภสัชกรรม ก็ได้แจกสูตรเจลล้างมือแอลกอฮอล์ขนาด 100 กรัม สำหรับประชาชนทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

อุปกรณ์
1. เอทิลแอลกอฮอล์ 95% ปริมาณ 68 กรัม
2. น้ำสะอาด 28 กรัม
3. กลีเซอรีน 4 กรัม
4. คาร์โบพอล 0.4 กรัม
5. ด่างไตรเอทาโนลามีน ปริมาณ 2 หยด

วิธีทำ
1. เทน้ำสะอาดลงในภาชนะผสม แล้วค่อย ๆโรยผงคาร์โบพอลลงไปละลายในน้ำทีละน้อยจนหมด
2. เทกลีเซอรีนลงไปผสม คนให้เข้ากัน
3. เติมแอลกอฮอล์ลงไปผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน
4. เติมด่างไตรเอทาโนลามีนเพื่อปรับความหนืดของเนื้อเจล โดยค่อยๆคนส่วนผสมทุกอย่างอย่างช้าๆ จนเข้ากันดี
5. บรรจุเจลแอลกอฮอล์ลงในภาชนะที่มีฝาปิดสนิท แล้วนำไปใช้ได้ทันที

ข้าพเจ้าและทีมงานได้นำเจลแฮลกอฮอล์ไปแจกตามหมู่บ้านในเขต ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

เราจึงต้องขอความร่วมมือของประชาชนต่อในเรื่องของวัคซีนโควิด-19 ซึ่งการระบาดระลอกแรกใช้มาตรการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ ครั้งนี้จึงขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันฉีดวัคซีนเพื่อชาติอีกครั้ง ถ้าเราฉีดวัคซีนได้ถึง 50-60% ของประชากรก็จะสามารถเปิดประเทศได้อย่างปลอดภัย การทำธุรกิจ การท่องเที่ยวก็เดินหน้าได้ ประเทศไทยก็จะฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว

 

 

อื่นๆ

เมนู