ข้าพเจ้านางสาวรุ่งนภา รอดจากเข็ญ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-15.00 น. ได้เข้าร่วมงานบุญผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชนออนไลน์ “ยักษ์ จับ โจน” โดยมีนายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอนางรอง เป็นผู้กล่าวรายงาน และรองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นผู้กล่าวขอบคุณในฐานะเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรมบุญผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชน

การปาฐกถาพิเศษผ่านทางออนไลน์ช่อง HUSOC-BRU Channel โดย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร หรือ ดร.ยักษ์ บรรยายเรื่อง “กสิกรรมธรรมชาติบนรากฐานปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่มั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในยุค World Disruption” และ โจน จันได บรรยายเรื่อง “กสิกรรมธรรมชาติตามศาสตร์พระราชา ทางเลือกและทางรอดในโลกยุค Viral Disruption”

การบรรยายของดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร หรือ ดร.ยักษ์ เรื่อง “กสิกรรมธรรมชาติบนรากฐานปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่มั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในยุค World Disruption” ได้บรรยายว่า การก่อเกิดศูนย์การเรียนรู้นี้มีความมั่นใจว่าศูนย์แห่งนี้จะสามารถสืบสานงานของพระเจ้าแผ่นดินให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในภาวะวิกฤตขณะนี้ได้อย่างจริงจัง และมีความต่อเนื่อง มีความยั่งยืน ประเทศที่จะมีความเจริญก้าวหน้าวัดด้วยเงิน แต่สังคมไทยเป็นผู้สร้างวัฒนธรรมใหม่ เป็นผู้สร้างไม้บรรทัดตัวใหม่ว่าความเจริญของมนุษยชาติ ความเจริญของโลก วัดที่น้ำใจ วัดที่ศีลธรรม วัดที่อาหารอุดมสมบูรณ์ วัดที่อากาศ วัดที่คนมีความเสียสละ การสร้างศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ มีความจริงจังในการสร้างแบบที่พระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งเอาไว้ คือพึ่งตนเอง การร่วมแรงร่วมใจกัน มีการสร้างผ้าป่าซึ่งเป็นวิถีวัฒนธรรมของไทย และมีการบรรยาย 5 ประเด็น ดังนี้ 1. กสิกรรมธรรมชาติ 2. บนรากฐานแห่งความพอเพียง 3. ความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 4. ภายใต้ World Disruption 5. ภายใต้วิกฤติโรคระบาด

ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร

การบรรยายของอาจารย์โจน จันได เรื่อง “กสิกรรมธรรมชาติตามศาสตร์พระราชา ทางเลือกและทางรอดในโลกยุค Viral Disruption” ได้บรรยายว่า โลกเปลี่ยนไปเร็วเกินกว่าที่เราคาดคิด ที่ผ่านมาเราเข้าสู่ยุคของคำว่าบริโภคนิยม บริโภคนิยมคือการนิยมบริโภคอย่างไร้ขอบเขต แต่ทรัพยากรมีจำนวนจำกัด ฉะนั้นเราแข่งขันการบริโภคแค่เวลาไม่ถึง 40 ปี ตอนนี้แทบจะไม่เหลืออะไรบนแผ่นดิน ถ้าเรายังมุ่งหน้าใช้ชีวิตอย่างเดิม เราคงอยู่ได้อีกไม่กี่ปีซึ่งน่าเสียดายมาก แค่30-40 ปีที่ผ่านมาเราสามารถทำให้แผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ กลายเป็นดินที่ตายด้าน พวกเราทำงานขยันมากไม่ได้หลับไม่ได้นอน เพื่อทำให้น้ำที่มากที่สุดกลายเป็นน้ำที่ดื่มไม่ได้ เพราะเราทำให้มันปนเปื้อนด้วยเคมี ขยะมูลฝอย จนทุกวันนี้ทุกคนต้องซื้อน้ำดื่ม ทั้งที่น้ำเต็มโลก แล้วป่าไม้ที่เคยมีอยู่เต็มโลกก็หายไป  นี่คือวิกฤติที่เราคิดว่าไม่เป็นวิกฤติ เป็นเรื่องที่น่าหวาดกลัว สิ่งที่จะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้ มันจะน่าหวาดกลัวยิ่งกว่าโควิดหลายร้อยเท่า วันนี้เราเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ ก็คือปัญหาสุขภาพ ปัญหาสิ่งแวดล้อม เราเจ็บป่วยด้วยโรคที่ไม่มีเชื้อโรคเพิ่มขึ้น นั้นเกิดจากการกินอาหารที่ขาดแคลน ไม่เพียงพอ ทั้งที่เรารู้สึกกว่ากินเยอะ แต่ว่ามันกินไม่กี่อย่าง เรากินแค่ ไก่ ไข่ หมู ข้าว แต่เราขาดสารอาหารอย่างอื่นๆ

อาจารย์โจน จันได

การลงพื้นที่เก็บข้อมูล ในระบบ cbd.u2t.ac.th เป็นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก/โรงแรม ร้านอาหารในท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งน้ำในท้องถิ่น โดยข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  แหล่งน้ำมีจำนวนมาก มีความอุดมสมบูรณ์ มีน้ำตลอดทั้งปี มีพืชในท้องถิ่น เช่น ต้นตานกกด สัตว์ในท้องถิ่นที่พบเช่น วัว ควาย แพะ ร้านอาหารในท้องถิ่นที่พบเป็นร้านอาหารตามสั่ง ร้านก๋วยเตี๋ยวที่สามารถกินที่ร้านและซื้อกลับบ้านได้ เกษตรกรในท้องถิ่นส่วนใหญ่ปลูกข้าว ปลูกมันสำปะหลัง และเลี้ยงสัตว์

สรุป จากการเข้าร่วมงานบุญผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชนออนไลน์ ได้รับความรู้ต่างๆมากมายจากดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร หรือ ดร.ยักษ์ และอาจารย์โจน จันได เกี่ยวกับกสิกรรมธรรมชาติบนรากฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามศาสตร์ของพระราชา และจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลได้รู้ข้อมูลต่างๆที่มีในท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำ สัตว์ พืช หรืออาหารที่มีในท้องถิ่น

รูปภาพการปฏิบัติงาน

 

วีดีโอการปฏิบัติงาน

อื่นๆ

เมนู