ข้าพเจ้านางสาวสุกัญญา กลิ่นสุวรรณ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงาน ต.หนองโบสถ์ได้ลงพื้นที่หมู่ 9 บ้านโคกพลวง ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ในการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ ซึ้งมีอาจารย์ประจำหลักสูตรและพิธีกรผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ขนมหวานมาถ่ายทอดความรู้และสอนวิธีการออกแบบโดยได้มีการให้ชาวบ้านจับกลุ่มกับทีมงานช่วยกันออกแบบเพื่อนำเสนอโลโก้ที่ตนเองต้องการเพื่อที่จะนำมาติดบนผลิตภัณฑ์ให้ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์และมีความโดนเด่นเฉพาะที่น่าสนใจ การอบรมในครั้งนี้ชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทำให้การลงพื้นที่ในครั้งนี้มีความสนุกสนานและยังได้มีเวลาพักเที่ยงรับประทานอาหารร่วมกันเป็นกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ชาวบ้านและทีมงานตำบลหนองโบสถ์มีความสนิทสนมกันมากขึ้น

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าร่วมโครงการ”ร่วมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา 2564″เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ้งประกอบไปด้วย 2 กิจกรรม คือ การเสวนาป่าชุมชนในช่วงเช้าและการปลูกต้นไม้ในช่วงบ่ายในพื่นที่ 22 ไร่ บริเวณด้านหลังโรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์โดยมีท่าน เพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอนางรองเป็นประธานปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและประธานกล่าวเปิดการเสวนาป่าชุมชน ข้าพเจ้าถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีการปลูกป่าในครั้งนี้

วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมงาน ต.หนองโบสถ์ ได้มีการทำกิจกรรมการทำสเปรย์แอลกอฮอล์ร่วมกัน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ตึกคณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

วันที่ 6 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมงาน ต.หนองโบสถ์ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลที่บริเวณ ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ มีการสำรวจข้อมูลผ่านแอพ U2T มีทั้งหมด 10 หัวข้อซึ้งประกอบไปด้วย

1.ข้อมูลที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

2.ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

3.ข้อมูลที่พัก/โรงแรม

4.ร้านอาหารในท้องถิ่น

5.ข้อมูลร้านอาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น

6.ข้อมูลเกษรตกรในท้องถิ่น

7.ข้อมูลพืชในท้องถิ่น

8.ขัอมูลสัตว์ในท้องถิ่น

9.ข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถิ่น

10.ข้อมูลแหล่งน้ำในท้องถิ่น

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการนัดหมายกับทีมงาน ต.หนองโบสถ์ ทุกคนให้เข้าร่วมการประชุมเพื่อนัดหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมการลงพื้นที่ในวันที่ 12 มิถุนายน 2564 โดยได้มีการประชุม Google meet

วันที่ 12 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานพร้อมอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ลงพื้นที่หมู่ 9 บ้านโคกพลวง เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19มีแพร่ระบาดรอบที่ 3 ในประเทศไทย จึงจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์การป้องกันโรคระบาดโควิด-19 การร่วมมือในกิจกรรมนี้ ทีมงานพร้อมอาจารณ์ประจำหลักสูตรจึงลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมและสอบถามเกี่ยวกับการได้รับวัคซีนจากชาวบ้านในชุมชน และได้ร่วมกันทำสเปรย์แอลกอฮอล์กับตัวแทนหมู่บ้านเพื่อที่จะมอบให้ตัวแทนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมได้นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนเพื่อให้ไว้ฉีดฆ่าเชื้อป้องกันโรคระบาดโควิด-19

   

สรุป 

การอบรมลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากชาวบ้านในชุมชนที่มาเข้าร่วมทุกๆกิจกรรมชาวบ้านในชุมชนมีการต้อนรับเป็นอย่างดีจึงทำให้การลงพื้นที่ในครั้งนี้และทุกๆครั้งเป็นไปได้อย่างดีและราบรื่น

อื่นๆ

เมนู