ข้าพเจ้านางสาวสุกัญญา กลิ่นสุวรรณ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่วันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วม”พิธีลงเสาเอก-เสาโท ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง”ในการเข้าร่วม”พิธีลงเสาเอก-เสาโท ศูนย์การพัฒนาการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง”ในครั้งนี้ถือเป็นเกียรติและประทับใจเป็นอย่างมาก ซึ้งต่อไปนี้ศูนย์พัฒนานี้จะเป็นประโยชอย่างมากในการพัฒนาเศรษฐกิจให้ดีขึ้น ศูนย์พัฒนานี้จะเป็นศูนย์กลางในการจัดการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรกรทฤษฎีใหม่ เป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นแหล่งการดำเนินงานและสร้างเคลือข่ายในชุมชน กิจกรรมการดำเนินงานขยายผลการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การประชุมโครงการขนมแปรรูป

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ในวันที่ 5 เมษายน 2564 ณ หมู่9 บ้านโคกพลวง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมโครงการแปรรูปขนมหวานกับตัวแทนในหมู่บ้านโคกพลวง และตัวแทนในหมู่บ้านใกล้เคียงที่มีการแปรรูปขนมหวานเช่นกัน จากการที่ได้พูดคุยกับตัวแทนในหมู่บ้าน ขนมหวานส่วนใหญ่ที่ยังพอมีอยู่ที่ชาวบ้านได้นำมาให้ดูในวันเข้าร่วมประชุมก็จะมีเช่น ข้าวต้มมัด ขนมบ้าบิ่น กระหรี่ปั๊บ กล้วยอบหวาน กล้วยอบเค็ม ทาร์ตไข่ เป็นต้น จากการพูดคุยสอบถามในส่วนที่ชาวบ้านอยากให้หน่วยงานของเราช่วยแก้ไขและพัฒนา ก็คือในส่วนของปัญหาที่พบเจอยกตัวอย่างเช่นปัญหาทางด้านขนมทาร์ตไข่ ที่พบเจอก็จะมี เช่น เครื่องอบขนมไม่เพียงพอ ตู้ใสใส่ขนม และโลโก้ของผลิตภัณฑ์ที่จะเป็นจุดเด่นที่ทำให้คนสนใจมากกว่าเดิม  ส่วนปัญหาที่ขนมจะพบเจอบ่อยๆในทุกขนมก็คือ การเก็บรักษาให้ยาวนานขึ้น ทางด้านการจัดจำหน่ายส่วนใหญ่จะขายทางด้านออนไลน์ ทำส่งวันต่อวันเพื่อไม่ให้ขนมค้างคืนหลายวันและส่งให้ถึงมือผู้บริโภคให้เร็วที่สุดเพื่อคงความสดใหม่เอาไว้ไม่ให้ขนมมีกลิ่นอับเกิดขึ้น

ผลสรุปในการลงพื้นที่ในวันที่ 5 เมษายน 2564 หมู่9 บ้านโคกพลวง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านไปได้ด้วยดีชาวบ้านให้ความร่วมมือได้ดีมากทุกอย่างเป็นไปได้อย่างราบรื่น

อื่นๆ

เมนู