ข้าพเจ้านายศุภชัย นามมงคล ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) 

การลงพื้นที่ทำงานในครั้งนี้ มีกิจกรรมดังต่อไปนี้

  • เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ได้เข้าร่วมงานพิธียกเสาเอก – เสาโท ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
  • เมื่อวันที่ เมษายน 2564 เข้าร่วมประชุมกับชาวบ้านในชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนมไทยในชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านโคกพลวง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

ในการลงพื้นที่ทำงานในครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่แบบหมู่คณะ หรือมีการทำงานกันเป็นทีม ช่วยกันวางแผน ช่วยกันแก้ปัญหาและหาทางออกร่วมกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

     เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมงานผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ รวมถึงชาวบ้านในชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมงานพิธียกเสาเอก – เสาโท ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในงานพิธีในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก และเป็นที่น่ายินดีที่จะได้มีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่พร้อมที่จะให้ความรู้กับผู้ที่สนใจในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อที่จะนำไปต่อยอด และพัฒนาเศรษฐกิจให้ดียิ่งขึ้น

   

   

         (ภาพ งานพิธียกเสาเอก – เสาโท ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง)

 

     เมื่อวันที่ เมษายน 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมงานผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ รวมถึงชาวบ้านในชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนมไทยในชุมชน ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อสอบถามข้อมูลถึงความต้องการในด้านต่างๆ การเจอปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำสินค้าเพื่อที่จะจัดจำหน่าย ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านโคกพลวง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

    

     

 (ภาพ การประชุมโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนมไทยในชุมชน)

 

     สำหรับผลิตภัณฑ์ขนมที่จัดทำขึ้นในชุมชน อาทิเช่น กล้วยฉาบ กล้วยฉาบอบเค็ม กล้วยฉาบอบเนย กล้วยเบรกแตก ทาร์ตไข่ ขนมบ้าบิ่น และขนมตาล เป็นต้น 

 (ภาพ ผลิตภัณฑ์ขนมที่จัดทำขึ้นในชุมชน)

     หลังจากที่มีการร่วมประชุมเพื่อสอบถามถึงความต้องการในการทำขนมในด้านต่างๆ พบว่ายังมีปัญหาในการจัดทำที่ยังต้องการให้เข้ามาแนะนำวิธีการแก้ปัญหาและพัฒนา อาทิเช่น ปัญหาด้านการออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ ปัญหาด้านอุปกรณ์ในการบรรจุผลิตภัณฑ์ และปัญหาด้านสถานที่ในการทำและเก็บผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

 

อื่นๆ

เมนู