วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมและทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างทางคณะผู้ปฎิบัติงานและกลุ่มประชาชนในหมู่บ้าน โดยในครั้งนี้ได้มีอาจารย์จากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ในชุมชน สามารถสรุปความรู้จากสิ่งที่วิทยากรได้ให้ความรู้แบ่งหัวข้อได้ 3 หัวข้อหลัก ดังนี้ 

1.) LOGO = ตราสินค้า คือสัญลักษณ์ที่แสดงถึงตัวตนหรือสินค้า เพื่อให้เกิดเอกลักษณ์และกระบวนการจดจำ โดยตราสินค้าต้องจดจำง่าย และแสดงแนวความคิด เจตนารมณ์ขององค์กร สินค้า หรือบริการได้ โดยโลโก้ที่ดีต้องมีลักษณะตามดังนี้

 1. จำนวนสีไม่มาก
 2. จดจำได้ง่าย
 3. เด่นชัด ดึงดูด
 4. ย่อหดได้
 5. ใช้ได้ในหลายช่องทาง
 6. มีเรื่องราว
 7. แตกต่าง

2.) หน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ 

 1. ต้องปกป้องสินค้าได้
 2. ขนส่งได้
 3. เป็นสุดยอดพนักงานขาย

3.) กรอบการคัดสรร

 1. สามารถส่งออกได้ (Exportable) โดยมีความแกร่งของตราสินค้า (Brand Equity)
 2. ผลิตอย่างต่อเนื่องและคุณภาพคงเดิม (Continuous & Consistent)
 3. ความมีมาตราฐาน (Standardization) โดยมีคุณภาพ (Quality)
 4. มีประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ (Story of Product)

และหลังจากทางวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์หลังจากนั้นก็มีการรวมกลุ่มระหว่างผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในหมู่บ้านที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ ร่วมกันคิดออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตนเองต้องการ มีทั้งขนมบ้าบิ่น ทาร์ตไข่ กล้วยเบรกแตกและขนมตาล เพื่อนำองค์ความรู้ที่นำไปต่อยอดให้ได้ตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปธรรมให้แก่ชุมชน

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่แผ่นดิน ภายใต้ “โครงการรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” โดยมีการถ่ายทอดสดผ่านช่อง HUSOC-BRU Channal & On-line Youtube มีการจำกัดคนเข้าร่วม ณ บริเวรงานเสวนา 50 คนเพื่อป้องกันโควิด -19 

วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เป็นตัวแทนกลุ่มเพื่อไปทำการตรวจดูแลต้นไม้ที่ได้ปลูกไว้ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา

 

 

 

 

 

วันที่ 6 มิถุนายน 2564 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลรายบุคคลเพิ่มเติม ผ่านทาง Website U2T เกี่ยวกับข้อมูลหมู่บ้าน ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย โดยในเดือนมิถุนายนนี้ข้าพเจ้าได้สำรวจเกี่ยวกับแหล่งน้ำ สัตว์ในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น และร้านค้าในท้องถิ่น มีรายละเอียดดังนี้ 

1. แหล่งน้ำในท้องถิ่น

– อ่างเก็บน้ำบ้านหนองยาง

– อ่างเก็บน้ำบ้านหนองยาง 2

– สระประดู่

– สระสาธารณะบ้านหนองกันงา

2. สัตว์ในท้องถิ่น

– วัว

3. พืชในท้องถิ่น

– ยูคาลิปตัส

– สาหร่ายหางกระรอก

– ต้นกล้วย

4. ร้านอาหารในท้องถิ่น

– ร้านฟาร์มสุข คอฟฟี่

วันที่ 12 มิถุนายน 2564 เข้าร่วม covid -19 week ก้าวต่อไปสู่ภัยโควิด ณ บ้านโคกพลวง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยในการร่วมประชุมครั้งนี้ ทาง รพ.สต. บ้านหนองทองลิ่ม นำโดยคุณหมอญาดาและคุณหมอปรีชา ได้เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่ covid -19 วิธีการสังเกตอาการ การป้องกัน ดูแล และรักษา เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับคนในชุมชน การใส่และทิ้งหน้ากากอนามัยที่ถูกวิธี และยังรวมไปถึงการรณรงค์สนับสนุนให้ทุกคนได้รับวัคซีน คุณหมอได้ให้รายละเอียดทางด้านวิชาการ ซึ่งผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับมากลั่นกรองว่าตนนั้นมีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด ทั้งด้านสภาพแวดล้อมและสุขภาพประจำตัว หากมีความเสี่ยงน้อยก็อาจเลี่ยงการฉีดไปก่อนได้ หากมีโรคประจำตัวสิ่งสำคัญคือการปรึกษาแพทย์ก่อนรับการฉีด และหากตัวเรามีความเสี่ยงสูงแต่สภาพร่างกายแข็งแรงการรับวัคซีนอาจเป็นทางเลือกหนึ่งให้เราได้ดำเนินชีวิตง่ายขึ้น เพราะการขับเคลื่อนของชีวิตต้องมีการพบปะผู้คนอยู่สม่ำเสมอ อย่างน้อยวัคซีนอาจเป็นตัวที่ทำให้เมื่อเราได้รับเชื้ออาจส่งผลกระทบน้อยกว่าคนที่ไม่ฉีด แต่ที่สุดแล้วเราสามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวของเราได้ นอกจากการให้ความรู้ทางคณะผู้ทำงานยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเจลแอลกอฮอล์ให้กับคนในชุมชนและมีการแจกจ่ายเจลแอลกอฮอล์ให้กับทั้ง 14 หมู่บ้านในตำบลหนองโบสถ์ โดยครั้งนี้ทางหมู่บ้านจะได้รับเจลแอลกอฮอล์หมู่บ้านละ 60 ขวด 

ผู้ใหญสำเรียง อาจเอื้อม ผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ของ    หมู่บ้านหนองโบสถ์

 

 

 

 

 

 

***หมายเหตุ  เนื่องจากวันที่ 12 มิถุนายน ข้าพเจ้าต้องนำเจลแอลกอฮอล์ไปให้กับผู้ใหญ่ในหมู่บ้านหนองโบสถ์ แต่เนื่องด้วยทางผู้ใหญ่ติดธุระข้าพเจ้าจึงได้ฝากเจลแอลกอฮอล์ไว้กับทางบ้านผู้ใหญ่ และทางผู้ใหญ่จึงได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานย้อนหลังให้กับข้าพเจ้า 

และนอกจากการปฏิบัติงานที่ได้รายงานไปเบื้องต้น ทางคณะผู้ปฏิบัติการยังได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ มาตราการโควิด การทำเจลแอลกอฮอล์และการเชิญชวนรณรงค์ให้ประชาชนเข้าร่วมการฉีดวัคซีน เนื่องด้วยการทำงานของผู้ปฏิบัติงานคือการลงพื้นที่พบปะผู้คนในชุมชน จึงต้องมีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับตนเองและผู้คนในชุมชน เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยในด้านสุขภาพ โดยข้าพสรุปได้เป็นหัวข้อดังต่อไปนี้ 

 1. มาตราการป้องกันโควิด

การป้องกัน ปกป้องตนเองและคนรอบตัวโดยการหาข้อมูลและปฏิบัติตามข้อควรระวังที่เหมาะสม รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19
– ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์
– รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ที่ไอหรือจาม
– สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเว้นระยะห่างไม่ได้
– ไม่สัมผัสตา จมูก หรือปาก
– ปิดจมูกและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอกหรือกระดาษชำระเมื่อไอหรือจาม
– เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย
– หากมีไข้ ไอ และหายใจลำบากโปรดไปพบแพทย์
ข้อมูลมาตราการการป้องกันโควิดเบื้องต้นจาก: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
และจากการทำงานที่ผ่านมาทางคณะผู้ปฏิบัติงานได้นำแบบฟร์อม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบโควิด-19 ทั้งการเข้าไปสอบถามและให้ความรู้กับคนในชุมชน ตลาด วัดและโรงเรียน ซึ่งส่วนมากหากเป็นผู้ที่ต้องดำเนินชีวิตพบปะผู้คนทุกคนล้วนสวมหน้ากากอนามัยป้องกันตนเองในขั้นพื้นฐานได้อย่างดี 
2. การทำเจลแอลกอฮอล์
เนื่องจากสถาการณ์โรระบาดโควิด -19 ได้เกิดการระบาดระลอกใหม่ ดังนั้นทางโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ จึงเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยทั้งของผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรคระบาด ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ซึ่งเป็นส่วนกลางในการดำเนินงานจึงได้ทำเจลแอลกอฮอล์เพื่อแจกจ่ายให้กับชุมชนอย่างละครัวเรือน เพื่ออาจเป็นส่วนหนึ่งในการลดค่าใช้จ่ายในการประหยัดซื้อเจลแอลกอฮอล์ให้แต่ละครัวเรือน
3. เชิญชวนรณรงค์ฉีดวัคซีน

การเชิญชวนรณรงค์ในการฉีดวัคซีนนั้น ถือว่าต้องเป็นการให้ข้อมูลอย่างถูกต้องที่สุดให้กับประชาชน มีข้อมูลเชิงวิชาการมาเผยแพร่ให้กับประชาชนได้รับรู้ เพื่อเป็นการป้องกันการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ไม่มีมูลความจริงให้แก่ประชาชน เพราะผลของวัคซีนนั้นส่งผลกระทบต่อบุคคลแต่ละคนแตกต่างกัน หนึ่งชีวิตมีค่ามากพอที่จะรักษาไว้ไม่ว่าจะเป็นชีวิตของผู้ใดก็ตาม ดังนั้นการรณรงค์จึงเป็นไปตามความเป็นจริง มีตัวอย่างของผู้ที่เคยไปฉีดวัคซีนมาและเล่าประสบการณ์ถึงอาการหลังฉีดว่าเป็นอย่างไร โดยตัวผู้เล่าประสบการณ์ทางคณะผู้ปฏิบัติงานได้ทำการขออนุญาตก่อนถ่ายทำ หากเมื่อวิดีโอที่ทางคณะผู้ปฏิบัติงานเผยแพร่ออกไป ประชาชนที่เข้ารับชมสามารถที่จะใช้วิจารณญาณและการคิดวิเคราะห์ผลกระทบต่อร่างกายของตนเองได้ หากตนเองมีโรคประจำตัว ร่างกายไม่แข็งแรง จำเป็นต้องปรึกษาแพทย์อย่างรอบคอบก่อนทำการฉีดวัคซีน ร่างกายของเราเราควรได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดเข้าสู่ร่างกายของตน แต่หากผู้ใดมีความพร้อมทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ ต้องการดำเนินชีวิตต่อ เพราะการใช้ชีวิตต้องพบปะผู้คนมากมาย การเลือกฉีดวัคซีนอาจเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดี

 

สรุปผลการปฏิบัติงาน ได้มีการประชุมและทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างทางคณะผู้ปฎิบัติงานและกลุ่มประชาชนในหมู่บ้าน โดยในครั้งนี้ได้มีอาจารย์จากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ในชุมชน ปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่แผ่นดิน ภายใต้ “โครงการรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมมะวันวิสาขบูชา 2564 และเป็นตัวแทนกลุ่มเพื่อไปทำการตรวจดูแลต้นไม้ที่ได้ปลูกไว้ ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลรายบุคคลเพิ่มเติม ผ่านทาง Website U2T เกี่ยวกับข้อมูลหมู่บ้าน ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย และนอกจากการปฏิบัติงานที่ได้รายงานไปเบื้องต้น ทางคณะผู้ปฏิบัติการยังได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ มาตราการโควิด การทำเจลแอลกอฮอล์และการเชิญชวนรณรงค์ให้ประชาชนเข้าร่วมการฉีดวัคซีน
https://www.youtube.com/watch?v=gEDHVyyumUA
https://www.youtube.com/watch?v=y60zFCF9YUs

อื่นๆ

เมนู