หมู่บ้านหนองโบสถ์ ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จากการลงสำรวจพื้นที่ในเดือนที่ผ่านมาทำให้ทราบว่า หมู่บ้านหนองโบสถ์เป็นชุมชนกึ่งชนบทกึ่งเมือง และในส่วนการทำงานของเดือนมีนาคมข้าพเจ้าได้ทำการลงสำรวจพื้นที่และสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้คนในพื้นที่

ชุนชนหนองโบสถ์นั้นเป็นชุมชนที่มีความสงบโดยได้รับจากสีเขียวของป่าไม้ ต้นข้าวและสายน้ำ แต่ในความสงบนั้นถนนตัดผ่านหมายเลข 24 ก็ได้มอบความชุลมุนวุ่นวาย พร้อมทั้งกลิ่นควันคละคลุ้งจากกการสัญจรของเจ้าเหล็กเคลื่อนที่

แน่นอนว่าปัญหามีอยู่ทุกซอกหลืบของพื้นที่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่ หมู่บ้านหนองโบสถ์ก็เป็นหนึ่งในนั้น จากการได้สอบถามข้อมูลจากผู้นำชุมชนหมู่บ้านยังประสบปัญหาในหลายๆ ด้าน

ด้านการกำจัดสิ่งปฏิกูล ทางชุมชนยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเท่าที่ควรจากทางหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบ ยังไม่มีการกำจัดขยะให้อย่างเป็นระบบระเบียบ ชาวบ้านยังต้องจัดการเผ่าขยะด้วยตนเอง อาจทำให้มีการกำจัดขยะที่ผิดวิธี ไม่มีการแยกขยะก่อนเผ่า ผลที่ตามมาคือการทำให้โลกของเราเกิดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน หากมองว่าเป็นการเผ่าเพียงเล็กน้อยนั้นเป็นความคิดที่ผิด เพราะสิ่งเล็กน้อยที่เราคิดว่าไม่มีปัญหานี่แหละ หากทำซ้ำหลายๆ ครั้ง คนทุกคนทำเช่นเดียวกัน จากกระจุกปัญหาเล็กๆ ก็สามารถกระจายเป็นปัญหาใหญ่ได้ จากนั้นจะไม่ต่างจากสุภาษิตวัวหายล้อมคอกเสียแล้ว ปัญหาเจ้าของตลาดที่มีพื้นที่ตลาดตั้งอยู่ในใจกลางชุมชน ได้ทำการเผ่าขยะทำให้เกิดฝุ่นควันและส่งกลิ่นเหม็นคลุ้ง ปัญหานี้ได้มีการพูดคุยกันแล้วแต่ดูเหมือนยังลงข้อสรุปไม่ได้ เพราะทางฝั่งเจ้าของมีระบบความคิดว่านี่คือที่ของเขา เขาจะทำอย่างไรก็ได้ ทางฝั่งผู้นำเพียงอยากให้เห็นใจว่ามันคือปัญหาที่ทำให้คนในชุมชนเดือนร้อน

ด้านการคมนาคม เนื่องจากหมู่บ้านหนองโบสถ์นั้นมีการขับเคลื่อนชีวิตผ่านทางถนนหมายเลข 24 ปัญหาคือสี่แยกไฟแดงของหมู่บ้านนั้นกลับไม่มีระบบสัญญาณไฟแดง เพราะฉะนั้นใครอยากจะพุ่งยานพาหนะของตนไปทางใด เมื่อใดก็ตามแต่ใจตน จึงทำให้มีการเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง ในแต่ละเดือนจะเกิดอุบัติเหตุประมาณ 2-3 ครั้งเป็นอย่างน้อย ทางด้านผู้นำเคยร้องเรียนขอแล้วแต่ก็ยังไม่สัมฤทธิ์ผล

ด้านน้ำประปา หากเป็นเมื่อปีที่แล้ว ทางหมู่บ้านแทบจะมีน้ำใช้ไม่เพียงพอ เพราะทางอำเภอได้ดึงน้ำจากฝายปอแดงไปใช้ ทำให้เกิดสภาพน้ำขุ่น แต่ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ดี เพราะฝนเป็นใจและน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคในครัวเรือน

ด้านไฟฟ้า หากเข้าไปตามตรอกซอกซอยของหมู่บ้าน เราจะเห็นถึงปัญหาไฟเข้าไม่ถึง ในเส้นทางที่ลึกเข้าไปนั้นยังมีบ้านอีกหลายหลังคาเรือนที่อาศัยอยู่ท่ามกลางทุ่งนา ก่อนจะเข้าตัวบ้านต้องผ่านฝายปอแดงไปเสียก่อนและตรงฝายนั้นก็ยังไม่มีไฟฟ้า ทำให้เกิดปัญหาอีกปัญหาหนึ่งตามมาคือการมั่วสุม “ยาเสพติด” ของเยาวชนในหมู่บ้าน ผู้คนไม่กล้าที่จะสัญจรในยามค่ำคืน เพราะเกรงว่าจะเกิดภัยอันตรายต่อตน ทางผู้นำไม่ได้นิ่งนอนใจหากพบเห็นก็ได้ทำการแจ้งไปยังหน่วยงานตำรวจ แต่หลายๆ ครั้งเข้า ปัญหาก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกวิธี ผู้นำอยากให้มีการใช้มาตราการที่เข้มงวดยิ่งขึ้น เพราะเมื่อปล่อยเด็กเหล่านี้ออกมาเขาก็ยังทำผิดซ้ำๆ หากมองมาถึงตรงนี้ข้าพเจ้าเป็นเพียงผู้นำเรื่องมาส่งต่อให้กับท่านอีกทอดหนึ่ง เสียงของผู้นำได้ส่งไปยังหน่วยงานแล้วแต่ดูเหมือนกับว่าเสียงนั้นยังส่งไปไม่ถึงจริงๆ เสียที บางครั้งปัญหาบางอย่างอาจไม่ได้รับการแก้ไขในเร็ววันเพราะความจริงนั้นทุกอย่างมีต้นทุน มีระบบระเบียบขั้นตอนของมัน แต่หากเมื่อไหร่ที่ทางหน่วยงานพร้อมก็หวังว่าทางหน่วยงานจะสามารถหวนระลึกถึงเสียงที่เคยส่งมายังพวกเขา

สุดท้ายแล้วปัญหาที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้ในบทความนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ได้รับจากการสนทนา หากข้าพเจ้าและท่านเป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถส่งเสียงให้ดังยิ่งขึ้นให้กับคนในชุมชนได้ คงเป็นเรื่องที่น่าปลาบปลื้มไม่น้อย

Hs03 ตำบลหนองโบสถ์ “เสียงที่อยากส่งไปให้ถึง”

อื่นๆ

เมนู