ข้าพเจ้านางสาววนาลี เทียมศรีบุญ ประเภทประชาชน หลักสูตร HS03 ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มีหน้าที่รับผิดชอบบ้านหนองโบสถ์พัฒนา หมู่ 13 ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

วันที่ 2 ตุลาคม 2564

      ทีมงานได้ประชุมออนไลน์ผ่านทาง Google Meet เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานที่เหลืออีก 3 เดือน และได้มีการชี้แจงให้กับผู้ปฏิบัติงานใหม่เพื่อบอกเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานภายใน 3 เดือน และชี้แจงให้ทราบถึงเวลาการเข้างานออกงานและในการส่งงานของผู้ปฏิบัติงานใหม่ให้เข้าใจถึงการปฏิบัติงาน

 

วันที่ 5 ตุลาคม 2564

     เวลา 16.00 น. ประชุมผ่านทางออนไลน์ Goole Meet เกี่ยวกับกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรม และได้มีการแบ่งงานดังนี้

คำอธิบายผู้ตอบแบบสอบถาม

 1. ตำบลเป้าหมาย=> ประธานวิสาหกิจชุมชน/ผู้นำชุมชน/เกษตรกร
 2. ลูกจ้างโครงการ => นักศึกษา, บัณฑิต, ประชาชน
 3. ครอบครัวลูกจ้าง => ครอบครัวของกลุ่มลูกจ้างโครงการ
 4. ชุมชนภายใน => ชุมชน/วัด/แหล่งการเกษตร/ร้านค้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน (ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ ฯ ) เช่น เจ้าของร้านข้าวมันไก่ในตำบล
 5. ชุมชนภายนอก => ชุมชน/แหล่งการเกษตร/ร้านค้าที่ตั้งอยู่นอกพื้นที่ภายนอกชุมชน (ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ ฯ ) เช่น เจ้าของร้านอุปกรณ์การเกษตรที่อยู่นอกตำบล
 6. อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ => อาจารย์ผู้เป็นหัวหน้าโครงการในแต่ละตำบลนั้นๆ
 7. เจ้าหน้าที่โครงการ (USI)  => เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ
 8. ผู้แทนตำบล => เจ้าหน้าที่ อบต. ประจำตำบล *ผู้ได้รับหมอบหมายในการประสานงานประจำตำบล
 9. หน่วยงานภาครัฐ => หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ เช่น โรงพยาบาล/พัฒนาชุมชน/รพ.สต.
 10. อปท. => ตัวแทน อปท.มีส่วนร่วมดำเนินงานกับโครงการ เช่น กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/นายก อบต/เทศบาลตำบล
 11. เอกชนในพื้นที่ => บริษัท ห้างร้าน หรือกิจการในพื้นที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ร้านขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง หจก/บริษัท ภายในตำบล

 

วันที่ 13 ตุลาคม 2564

    อาจารย์ได้มอบหมายให้ทีมงานเรียนเชิญตัวแทน หมู่บ้านละ 2 คน เข้าร่วมอบรมการทำสเปรย์ไล่ยุง ยาหม่อง และยาเหลืองในวันที่ 15 ตุลาคม เวลา 9.00. น. ณ.ศาลากลางบ้านโคกพลวงและมอบหมายให้บัณฑิตให้จัดสถานที่ดังกล่าวเตรียมเก้าอี้จำนวน 60 ตัว และมอบหมายให้นักศึกษาตำบลหนองโบสถ์เตรียมหั่นขมิ้น ไพล และตะไคร้

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 

อาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมผู้ปฏิบัติงานทุกท่านและประชาชนของชุมชนเข้าร่วมอบรมรับวิธีการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร สเปรย์กันยุงสมุนไพร น้ำมันเหลือง ยาหม่องไพล และ แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมเป็น 5 กลุ่ม 

กลุ่มข้าพเจ้า

1.สเปรย์กันยุงสมุนไพร

ส่วนประกอบ

1) เอทิลแอลกอฮอล์ 1 ลิตร       2) ตะไคร้หอมหั่นฝอย 100 กรัม

3) ผิวมะกรูด 50 กรัม                 4) การบูร 50 กรัม

วิทีทำ

     1. นำตะไคร้หอมและเปลือกมะกรูดนั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ นำมาห่อ ด้วยผ้าขาวบาง

     2. แช่มะกรูดและตะไคร้ในเอทิลแอลกอฮอล์ เติมการบูร 50 กรัม ปิดฝาหมักทิ้งไว้ 1 สัปดาห์ (เขย่าทุกวัน)

     3. กรอกใส่ขวดพร้อมนำไปใช้งาน

2.น้ำมันเหลือง

การเตรียมน้ำมันไพล ส่วนประกอบมีดังต่อไปนี้ 

 1) ไพล 200 กรัม              3) น้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันปาล์ม 100 กรัม

 2) ขมิ้น 50 กรัม 

วิธีทำ

นำไพลและขมิ้นที่แก่จัด มาปลอกเปลือกไพลและขมิ้นหั่นเป็นชิ้นบาง (คล้ายกับการทำกล้วยฉาบ) จากนั้นนำไปทอดในน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันปาล์มโดยใช้ไฟกลาง จนกระทั่งไพลและขมิ้นกรอบเหลือง (ระวังอย่าให้ไหม้) กรองเอาน้ำมันจะได้น้ำมันไพล (จะได้น้ำมันไพล ประมาณ 70-80 มิลลิลิตร)

ส่วนประกอบของน้ำมันเหลือง

1) เมนทอล 120 กรัม          3) พิมเสน 40 กรัม

2) การบูร 80 กรัม              4) น้ำมันไพล 200 มิลลิลิตร

วิธีทำ

 ผสมเมนทอล การบูร และพิมเสน คนให้ละลาย (ถ้าละลายไม่หมด สามารถเพิ่มเมนทอลลงไปทีละน้อย) แล้วจึงเติมน้ำมันไพล และเทลงขวดบรรจุเพื่อนำไปใช้งาน

3.ยาหม่องไพล

ส่วนประกอบ 

1) วาสลิน 120 กรัม                          2) พาราฟิน 80 กรัม

3) น้ำมันไพล 60 มิลลิลิตร              4) พิมเสน 20 กรัม

5) เมนทอล 20 กรัม                        6) การบูร 20 กรัม

7) น้ำมันยูคาลิปตัส 30 มิลลิลิตร    8) น้ำมันระกำ 100 มิลลิลิตร

วิธีทำ

1. ชั่งพาราฟินและวาสลินลงภาชนะ แล้วนำมาให้ความร้อน จะสังเกตเห็นว่าพาราฟินและวาสลินจะเริ่มละลาย (ใส)

     2. ผสมเมนทอล การบูร พิมเสน น้ำมันระกำ น้ำมันยูคาลิปตัส และน้ำมันสมุนไพร คนจนสารละลายเป็นเนื้อเดียวกัน

     3. เมื่อพาราฟินและวาสลินใสจนเป็นเนื้อเดียวกันให้เติมของผสมระหว่าง เมนทอล การบูร พิมเสนน้ำมันระกำและน้ำมันยูคาลิปตัส จากข้อ (2) แล้วคนให้เป็นเนื้อเดียวกัน

     4.เทสารละลายที่ได้ใส่ภาชนะที่บรรจุยาหม่อง ตั้งทิ้งไว้จนยาหม่องแข็งตัว

หมายเหตุ

   1  ไม่ควรใช้ความร้อนที่สูงเกินไป จะทำให้กลิ่นระเหยหมดและอาจทำให้เกิดไฟลุกไหม้ได้

   2  การให้ความร้อนที่มีเปลวไฟ ให้ทำการตุ๋นในน้ำร้อนเพื่อป้องกันการเกิดไฟลุกไหม้

   3  สามารถปรับเพิ่มได้ตามอัตราส่วน เมื่อต้องการยาหม่องในปริมาณที่มากขึ้น

เกร็ดความรู้

1.การบูร มีลักษณะเป็นเกร็ดสีขาว ออกฤทธิ์ร้อน สรรพคุณ ช่วยบรรเทาโรคตาแดง ขับเสมหะ ขับลม

2.เมนทอล มีลักษณะเป็นผลึกสีขาว มีกลิ่นหอม บรรเทาอาการหวัด คัดจมูก แก้ไอ แก้ไข้ ลดการอักเสบในลำคอ บรรเทาอาการปวดศีรษะ

3.พิมเสน มีลักษณะเป็นเกร็ดสีขาวขุ่น มีกลิ่นหอม ใช้สูดดม แก้วิงเวียนศีรษะ ใช้ทาแก้ปวดเมื่อยแก้เคล็ดขัดยอก

4.พาราฟิน ใช้เป็นส่วนผสมเพื่อทำให้น้ำมันแข็งตัว

5.วาสลีน ใช้เป็นส่วนผสมเพื่อทำให้เกิดความลื่นมัน และสะดวกในการทานวด

6.น้ำมันระกำ เป็นน้ำมันใส มีกลิ่นหอม มีสรรพคุณแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแก้เคล็ดขัดยอก

7.น้ำมันยูคาลิปตัส สรรพคุณ แก้หวัดคัดจมูก ขัมเสมหะ ขับลม แก้โรคหอบหืด

                                                                                                                                                                                                                        ตัวแทนหมู่ 13 บ้านหนองโบสถ์พัฒนา

ภาพกิจกรรม

 

สรุป

     การปฏิบัติงานลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้มีการรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติและได้แนวคิดหลากหลายให้กับชุมชนได้วิธีการทำ สเปรย์กันยุงสมุนไพร น้ำมันเหลือง ยาหม่องไพลและได้ร่วมงานกับเพื่อนงานไหม่ๆหลังจากทำกิจกรรมข้าพเจ้าก็ได้ทำแบบสอบถามสำหรับประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการในพื้นที่ระดับจังหวัดด้วยเครื่องมือ ของระบบ U2t-SROI 

  

อื่นๆ

เมนู