ข้าพเจ้า นางสาววนาลี เทียมศรีบุญ ประเภทประชาชน หมู่บ้านที่รับผิดชอบ บ้านหนองโบสถ์พัฒนา หมู่ 13 ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร HS03 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

       วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ประชุมผ่านทาง Google Meet  เพื่อติดตามการเตรียมงานและวางแผนการอัดวีดีโอร่วมกัน

         วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ได้ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านโคกพลวง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการประชุมเกี่ยวกับการป้องกัน โควิด-19 และการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ในชุมชนและ LOGO (โลโก้) ตราสินค้า ออกแบบผลิตภัณฑ์ของขนมทาร์ตไข่ออกแบบเป็นคู่ฝาแฝดและได้มีการนำเสนอผลงานการออกแบบของแต่ละกลุ่มจากนั้นได้ทำการถ่ายวีดีโอในการดำเนินงานและได้ไปดูสวนผักได้มีการเก็บผลไม้แจกจ่ายแบ่งกันทุกคน

        วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ได้มีการนัดหมายพบทีมงานหนองโบสถ์ทุกคน

      วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เชิญทุกคนทำบุญปลูกต้นไม้วันวิสาขบูชาด้วยกัน ณ โรงเรียนหนองยายพิมพ์ เวลา 9.00 น. ได้ปลูกต้นไม้ร่วมกันและมีการรับประทานอาหารที่ชุมชนจัดเตรียมให้

   

       วันที่ 4-6 มิถุนายน 2564 ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม และข้าพเจ้าทีมประชาชนได้ลงเก็บข้อมูลทั้งหมดเป็นรายบุคคลเป็นจำนวน 30 คน

เก็บข้อมูลเกี่ยวกับ

1. ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด

2. แหล่งท่องเที่ยว

3. ที่พัก/โรงแรม

4. ร้านอาหารในท้องถิ่น

5. อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น

6. เกษตรกรในท้องถิ่น

7. พืชในท้องถิ่น

8. สัตว์ในท้องถิ่น

9. ภูมิปัญญาในท้องถิ่น

10. แหล่งน้ำในท้องถิ่น

     วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ได้มีการประชุมนัดหมายผ่านทาง Google Meet เวลา 18.30 น.

       วันที่ 12 มิถุนายน 2564 ได้มีการอบรมการรณรงค์การฉีดวัคซีน ณ บ้านโคกพลวงให้ทางทีมที่รับผิดชอบงานแต่ละหมู่บ้านนัดหมายผู้ใหญ่บ้านหรือสมาชิกในชุมชนของแต่ละหมู่บ้านให้เข้ามาอบรมในครั้งนี้เพื่อจะได้นำไปสอนวิธีการป้องกันหรือถ้ามีอาการของเชื้อโควิด-19

อย่างเช่น

  • มีไข้
  • เจ็บคอ
  • ไอแห้ง ๆ
  • น้ำมูกไหล
  • หายใจเหนื่อยหอบ

     ได้สอนการใช้อุปกรณ์ป้องกันการใช้สเปรย์แอลกอฮอล์หรือหน้ากากอนามัยและได้มีการสอนทำสเปรย์แอลกอฮอล์เพื่อที่ตัวแทนแต่ละชุมชนจะได้นำไปสอนบุคคลในชุมชนต่อๆไปและข้าพเจ้าได้เป็นตัวส่งมอบให้กับทางผู้ใหญ่บ้านด้วยตนเอง

บทสรุป

      การที่ได้ลงพื้นที่ในทุกๆครั้งข้าพเจ้าได้มีประสบการณ์มากขึ้นได้รู้จักความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละครั้งงานที่ได้ทำในครั้งนี้คือการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ในชุมชนและ LOGO (โลโก้) ตราสินค้า ออกแบบผลิตภัณฑ์ของขนมทาร์ตไข่ และได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลได้ทำบุญปลูกต้นไม้วันวิสาขบูชาร่วมกับทีมงานทุกตำบลและมีการอบรมรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19

อื่นๆ

เมนู