1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS03 - ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง
  4. HS03 : ประเภทประชาชน การลงพื้นที่เก็บข้อมูลและเข้าร่วมการฟังอบรมออนไลน์ ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ รายงานผลการทำงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

HS03 : ประเภทประชาชน การลงพื้นที่เก็บข้อมูลและเข้าร่วมการฟังอบรมออนไลน์ ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ รายงานผลการทำงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

              ข้าพเจ้านางสาววนาลี เทียมศรีบุญ ประเภทประชาชน ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสอบถามในชุมชนเพิ่มเติม ณะ บ้านหนองโบสถ์พัฒนา หมู่ 13 ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

งานที่ได้รับมอบหมาย มีดังนี้

         1. วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. เพื่อทำการเข้าใจในการปฏิบัตรงานลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมของระบบ https://cbd.u2t.ac.th/ และเกียวกับการเข้ารวมรับชมการถ่ายทอดสดผ่านออนไลน์

                2. วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ได้เข้าร่วมฟังบรรยายเกี่ยวกับงานบุญผ้าป่าปาฐกถาชุมชนผ่านทางออนไลน์ ถ่ายทอดสดทางช่อง HUSOC – BRU CHANNEL

      ดร.ยักษ์ วิวัฒน์ ศัลยกำธร

การบรรยายของ ดร.ยักษ์ วิวัฒน์ ศัลยกำธร 

      ได้บรรยายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รัชกาลที่9 เตือนให้ทุกคนได้ปรับตัวเปลี่ยนแปลงฉะนั้นวิถีจากเกษตรจะอุ้มชูให้มนุษย์อยู่รอดปล่อยให้ประชาชนมีสิทธิเข้าไปครอบครองที่ดิน ปรัชญานี้มาจาก ชาร์ลส์ ดาร์วิน นักชีววิทยา เป้าหมายคือประสิทธิภาพสูงสุด

มีการบรรยาย 5 อย่างดังนี้ 

-กสิกรรมธรรมชาติ

-บนรากฐานความพอเพียง

-มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

-world disruption

-ภายใต้วิกฤตโรคระบาด

              โจร’จันได

อาจารย์โจน จันได

ได้มาพูดเกี่ยวกับกสิกรรมธรรมชาติตามศาสตร์พระราชาทางเลือกและทางรอดในโลกยุค(Viral Disruption) และเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านสีฐานและเป็นผู้บรรยายในช่วงบ่าย ให้ความรู้โดยประโยชน์ของหญ้าคือการพัฒนาดิน เพื่อช่วยเกษตรกรและทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ การตัดหญ้าแล้วปล่อยทิ้งไว้หญ้าส่วนนั้นจะเปื่อยและย่อยเป็นปุ๋ยท่านอาจารย์ได้สอนให้รู้จักพอเพียงพอประมาณพอเพียง

 

            3. วันที่ 15. พฤษภาคม 2564 ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสอบถามและได้ติดต่อกับทางผู้ใหญ่บ้านก่อนที่จะเข้าไปในชุมชนเพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาตามมาทีหลังจึงได้ข้อมูล เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 เกี่ยวกับบุคคลที่ย้ายกลับมาจากต่างจังหวัดเนื่องจากสถานการณ์โควิดและข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรกรในท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก / โรงแรม ร้านอาหารในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งน้ำในท้องถิ่น ทางแม่บ้านก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

สรุป    

จากการที่ได้รับมอบหมายลงพื้นที่เก็บข้อมูลต่างๆจากสถานการณ์โควิด 19 และการประชุมชนผ่านทาง google meet เพื่อที่ทำการเข้าใจในการทำงานและเข้าร่วมรับฟังบรรยายเข้าร่วมฟังบรรยายเกี่ยวกับงานบุญผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชนออนไลน์ / ยักษ์จับโจน มีการรับชมการถ่ายทอดสดจากช่อง HUSOC-BRU Channel

 

อื่นๆ

เมนู