นางสาวกฤติยา เตียงจันทร์ ประเภท กพร. ตำบลไผทรินทร์  อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการลงพื้นที่ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำปลายมาศ ประจำเดือนมิถุนายน 2564

เนื่องจากในระยะเวลาในการจัดทำโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”  เร่งรัด เพราะมีการเริ่มขุดตามสัญญาจ้างใกล้หมดสัญญาและยังมีโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ต้องมีการอบรมชาวบ้านเกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง

ภายในเดือนมิถุนายนมีการเร่งรัดการจัดทำสัญญากับผู้รับเหมาที่ทำโครงการ โคก หนอง นา ทำให้มีการเร่งเอกสารที่ต้องให้ผู้รับเหมาเซ็นสัญญาตามระยะเวลาที่กำหนด และยังมี บางส่วนของโครงการ ได้ดำเนินการขุดสระเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งยังมีเอกสารบางส่วนที่ถูกตีกลับจากทางพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ที่ต้องแก้ไข ทางด้านของสำนักงานพัฒนาชุมชนจึงมีความกระตือริอร้นเป็นอย่างมากที่จะจัดทำเอกสาร ยังไม่เพียงแต่โครงการ โคก หนอง นา โมเดลหรือ โครงการพัฒนาบทบาทสตรี แต่ยังมีโครงการ OTOP ที่ต้องสร้างผลิตภัณฑ์ของชุมชนอีกด้วย

ทั้งนี้ยังมีโครงการ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ที่ต้องมีการออกพื้นที่ไปยังหมู่บ้านต่างๆในอำเภอลำปลายมาศเพื่อที่จะประชุมหมู่บ้านและให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย

 

 

อื่นๆ

เมนู