1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS04 - ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ
  4. นางสาวกฤติยา เตียงจันทร์ ประจำเดือนกันยายน 2564 หลักสูตร: HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการลงพื้นที่ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำปลายมาศ

นางสาวกฤติยา เตียงจันทร์ ประจำเดือนกันยายน 2564 หลักสูตร: HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการลงพื้นที่ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำปลายมาศ

นางสาวกฤติยา เตียงจันทร์ ประเภท กพร. ตำบลไผทรินทร์  อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการลงพื้นที่ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำปลายมาศ ประจำเดือนกันยายน 2564

ในเดือนกันยายน ภายในเดือนที่ผ่านมานั้นการคีย์ข้อมูลลงในระบลบข้อมูลกลางมรค่อยข้างที่จะเยอะ เนื่องด้วยอำเภอลำปลายมาศเป็นอำเภอใหญ่ทำให้มีประชากรมาก ในแต่ละหมู่บ้านต้องมีการนำข้อมูลมาคีย์ลงระบบให้ทันเวลาที่กำหนดไว้ เช่น ผลการประเมินศักยภาพในระบบ cdd healthy fund ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยา 2564 ที่มีจำนวน 475 คน ตามเป้าหมาย และผลการประเมินความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (GVH)  ครั้งที่ 2 ภายในเดือน กันยายน 2564 ที่มีจำนวน 118 หมู่บ้าน ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นการคีย์ลงข้อมูลกลางทั้งหมดและมีเวลาที่จำกัดมากๆ ในส่วนของงานอื่นที่ได้รับมอบหมายเป็นงานที่เกี่ยงข้องกับการจัดทำเอกสาร ซึ่งในทันเวลา เอกสารต่างๆที่จะต้องส่งไปยังส่วนกลางของจังหวัดจึงจำเป็นต้องจัดเรียงในท่านนายอำเภอลงลายมือชื่อ ก่อนที่จะนำเอกสารไปส่งส่วนกลางเป็นลำดับ

เนื่องจากที่กล่าวมาข้างต้นเป็นข้อมูลที่ปฏิบัติจริงตามที่อ้างไปข้างต้นนี้ การทำงานในทุกภาคส่วนของการทำงาน  จึงสำคัญมากดิฉันจึงทำงานอย่างตั้งใจให้ออกมาตรงตามเวลาที่กำหนดและจะตั้งใจทำต่อไป…..

 0 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู