กราบเรียนคณะอาจารย์และคณะทีมงานทุกท่านทุกคน การรายงานความคืบหน้าการดำเนินการปฏิบัติงานของกลุ่ม HS04 ข้าพเจ้านาย ธนารัตน์ เนตรวิลา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประเภทประชาชน การลงพื้นที่เก็บข้อมูลรายละเอียดบุคคล ชุมชนและสังคมตามแผนการดำเนินงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้วางแผนไว้ โดยกลุ่มของผู้ปฏิบัติงาน(กลุ่มจิตอาสาพัฒนาชุมชน) โดยได้รับมอบหมายรับผิดชอบหน้าที่ลงพื้นที่ชุมชนตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ในส่วนของวันศุกร์ ที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ได้พบผู้นำชุมชนพร้อมกับกลุ่มประชาชนบ้านหนองหัวช้าง โดยได้ทำความรู้จักกับชาวบ้าน ได้สัมภาษณ์ถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ อย่างรายได้รวมครอบครัว รายจ่าย ภาระหนี้สิน ทรัพย์สิน การประกอบอาชีพของคนในชุมชน ในส่วนต่อมาได้สัมภาษณ์ในหัวข้อใหญ่ๆหรือภาพรวมในสังคม อย่างเช่น สภาวะปัญหาภายในสังคมหรือชุมชน ความต้องการพัฒนาชุมชนในด้านผลผลิตทางภาคการเกษตร เป็นต้น ในส่วนนี้ก็ได้ผ่านขั้นตอนได้ด้วยดี

ในส่วนของการประกอบอาชีพหลักๆ ประชาชนส่วนมากได้ประกอบอาชีพการเกษตรสักส่วนใหญ่ พืชพรรณการเกษตรหลักๆนอกจากข้าวแล้วก็จะมีไม้เศรษฐกิจ ไผ่  เป็นต้น  และมีประชาชนในชุมชนที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มประกอบการปลูกผัก ต้นหอม  ชี  พริก  ขึ้นฉ่าย  พร้อมกับจัดจำหน่ายในชุมชนและส่งออกต่างประเทศโดยมีการทำงานร่วมประสานกัน กับบริษัทเอกชน  จากการสอบถามข้อมูลได้ทราบว่ารายได้ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและภาวะน้ำแล้งกับฝน ที่มีผลเป็นปัจจัยกำหนดผลผลิตของสินค้าเกษตรในแต่ละรุ่นอายุหรือฤดูเก็บเกี่ยว

สรุป

ในส่วนสุดท้ายนี้ถ้าต้องพูดถึงปัญหาในชุมชนจากการสัมภาษณ์บ้างก็บอกว่าปัญหายาเสพติดบ้างก็บอกปัญหาขยะ แต่ในส่วนของผู้เขียนเองนั้นไม่เห็นว่าปัญหาจะตรงต่อความเป็นจริงสักเท่าใด เพราะเมื่อข้าพเจ้าสังเกตุจากการถาม จากข้อมูลที่บันทึกลงไป พบว่าคนส่วนใหญ่ไม่มีความสุขมากกว่า เหตุผลหลักๆมันไม่ใช่ ถามว่าเพราะอะไร เขาต้องการอะไร คงจะตอบว่าฉันอยากมีเงินล้าน ฉันอยากหมดหนี้ ฉันอยากให้มีคนมารัก มาดูแลใส่ใจ(บ้างก็หวังอยากรวย) ดังนั้นเราจะเห็นว่าปัญหาที่สำคัญเนี้ย อาจไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการให้ภาครัฐเข้าไปแก้ปัญหาอย่างเดียวก็ได้เพราะที่เห็นก็เป็นปัญหาที่เกิดมาจากภายในตน คำถามก็คือว่าเราจะแก้ปัญหาด้วยวิธีการแบบไหน อย่างไร?

  • เราจะสร้างความหวังใหม่ได้อย่างไร
  • เราจะสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดกับชุมชนที่นี่กันได้อย่างไร  นี้คือปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่ ณ ขณะปัจจุบันครับ.
  • https://www.youtube.com/watch?v=TprTjynZSu0&feature=youtu.be

อื่นๆ

เมนู