1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS04 - ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ
  4. หลักสูตร: HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน กรกฎาคม

หลักสูตร: HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน กรกฎาคม

หลักสูตร: HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน กรกฎาคม

ข้าพเจ้า นายอำพล ยศแก้วกอง ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำการลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมผู้ปฏิบัติงาน ต.ผไทรินทร์ เมื่อวันที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564ๆ ได้พูดคุยด้านการจักสานเช่น การสานตะกร้า การทำไม้กวาด การสานสิ่งของเครื่องใช้ในการจับปลาเพื่อที่จะสร้างรายได้ในตำบลผไทรินทร์ จากที่พูดคุยกันได้ลงมัติในการประชุมตำบลผไทรินทร์ต้องการสร้างรายได้ในการสานตะกร้า ตะกร้าใบนั้นและได้ลงพื้นที่จริงสอบถามการทำตะกร้ากับพ่อสว่าง บึงจันทร์และแม่ละออ บึงจันทร์ เบื้องต้นดังนี้1. คิดแบบ ออกแบบรูปทรง เช่น สี่เหลี่ยม กลม กระจาด โตก ฯลฯ 2. ทำฐานตารูปแบบ 3. ขึ้นลูกกรงเป็นชั้นๆ 4. พันขอบบน 5. จูงนางปากขอบ 6. ตึงวงจับหรือมือจับ 7. พันงวงจับหรือมือจับ 8. ตกแต่งให้สวยงามวัสดุและอุปกรณ์ วัสดุคือ 1. หวายหางหนู 2. หวายน้ำ (เส้นใหญ่) 3. ไม้เจลย 4. หวายใหญ่ 5. เพนกเปรียบ 6. ตะปูเข็ม อุปกรณ์คือ 1. ฆ้อนตีตะปู (ขนาดเล็ก)2. แป้นเจาะรู (ทำจากเหล็ก)3. มีดตอก 4. ลูกกรง5. เหล็กปลายแหลมเป็นข้อมูลตัวอย่าง

วันที่26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 ทางมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมอบรมและจัดทำจิตอาสาช่วงบ่ายช่วงเช้า ท่านแรกที่บรรยายคือคุณอริสรา เภสัชชา พูดถึงการทำตะกร้า และ การจัดสรรราคาเพื่อส่งออก ทั่วประเทศไทย ได้อย่าง ถูกต้องและราคา โพสต์ขาย ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ สร้างเพจแล้วในการจัดสาน ของตำบล เพื่อทำให้ คนรู้จักเพิ่มขึ้น

คุณหมอฉัตรติญา จำปาทิพย์ ได้พูดถึง เรื่องการฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด และ การป้องกันตัวเอง ไม่ให้ติดเชื้อโควิด โดยคุณหมอ แนะนำเรื่องการใส่แมส แนะนำเรื่องการทาเจลล้างมือ แนะนำเรื่อง การปกป้องตัวเองในการอยู่ในกลุ่มชน แล้วคุณหมอบอกว่า ให้เราใส่แมสทุกครั้ง ในขณะที่ออกจากบ้าน หรือที่มีคนเยอะ เพื่อป้องกันเชื้อโรคโควิด ในขณะนั้น เราต้องนำเจลล้างมือ ติดตัวไปด้วย เพื่อป้องกันเชื้อโรคติดจากฝ่ามือของเรา แล้วคุณหมอได้แนะนำเรื่องการฉีดวัคซีน โดยแจ้งว่า เป็นการป้องกัน อีกทางหนึ่ง เพื่อสร้างภูมิต้านทานให้กับตัวเราโดยฉีดทั้งหมดสองเข็มด้วยกัน บุคคลใดที่ครบสองเข็มแล้ว ไม่ต้องกักตัว ในขณะที่ไปพื้นที่สีแดงอีกด้วย

อสม.คุณจิราลักษณ์ วิจิตศักดิ์ ได้กล่าวถึง การร่วมมือ กับคนในชุมชน ด้วยสถานการณ์โควิดโดยประสานงาน กับกลุ่มคุณหมอ อนามัย โดยมีการ ตรวจวัดอุณหภูมิ ในกิจกรรม งานต่างๆ เช่น งานศพ งานแต่ง งานบวช เป็นต้น และได้มีการเฝ้าเวรยาม ผู้กักตัวมาจากพื้นที่สีแดง ที่ตำบล อีกด้วย และได้ แนะนำคนในชุมชน ฉีดวัคซีนป้องกัน โควิดอีกด้วยในช่วงบ่าย คณะอาจารย์ และทีมผู้ปฏิบัติงาน ได้ทำจิตอาสา ที่วัดศรีชวา โดย การกวาดบริเวณวัด การล้างห้องน้ำในวัด การทำความสะอาดโบสถ์ และสถานที่ต่างๆ ในวัด โดยทีมผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ ได้ร่วมมือกันทำอย่างมีความสุข และ ร่วมแรงร่วมใจกัน ในการถาม ความสะอาดครั้งนี้อีกด้วย ได้รับความอนุเคราะห์ จากส่วนกลาง ที่ได้จัดกิจกรรม ดีๆแบบนี้ ให้กับทีมผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย

สรุปการปฏิบัติงานเดือนกรกฎาคมเนื่องจากสถานการณ์โควิด เพิ่มขึ้นทุกวัน ถ้าทีมผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน ค่อนข้างยาก เนื่องจาก ผู้นำชุมชน บางชุมชน ไม่ให้ทีมผู้ปฏิบัติงาน หรือคนต่างถิ่นเข้าไปสัมภาษณ์บุคลที่ทำการจักสานเพราะกลัวคนในชุมชนติด ทั้งนี้ทางทีมผู้ปฏิบัติงานได้โทรประสานงานกับผู้เบื้ยงต้นไว้แล้วว่าสถานการณ์ดีขึ้นจะมาลงพื้นที่ดูงานต่อไป

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู