หลักสูตร: HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล บูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประจำเดือนมีนาคม

          ข้าพเจ้านางสาวศศิวรรณ นาคศรี ประเภทนักศึกษา HS04 ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ กรอกข้อมูลเข้าระบบ ใช้แบบฟอร์ม 02 และ 06 (เพิ่มเติม) ข้อมูลจากการลงพื้นที่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งแบบฟอร์ม 02 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 และแบบฟอร์ม 06 เป็นแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นความจริงมาใช้ประโยชน์แก่การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคโควิด-19ในชุมชน

          ข้าพเจ้าและทีมงารผู้รับผิดชอบในพื้นที่ ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ในเดือนมีนาคม และรวบรวมข้อมูลเพื่อสำรวจปัญหาที่ได้รับจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนของ ต.ผไทรินทร์ และแบ่งทีมในการกรอกข้อมูลลงระบบเพิ่มเติมในระบบ โดยทีมนักศึกษารับหน้าที่กรอกแบบฟอร์ม 06 เพิ่มเติมในเดือนมีนาคม จากการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม 06 ทำให้ทราบถึงปัญหาที่ประชาชนในชุมชนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คือ ชาวบ้านในชุมชนตกงานและมีความยากลำบากในการเดินทางออกไปซื้อของนอกชุมชน จากปัญหาการว่างงานก่อให้เกิดปัญหาเครียดในเรื่องค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่มีอาชีพเสริมภายในชุมชน และสถานศึกษากับตลาดในชุมชนได้รับผลกระทบเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากสถานศึกษาต้องหยุดพักการเรียนการสอนและตลาดต้องงดการค้าขาย ส่งผลกระทบให้แม่ค้าในหมู่บ้าน ไม่มีรายได้ และค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอในครัวเรือน

จากการลงพื้นที่เพิ่มเติมของแบบฟอร์ม 02 และ 06 ชาวบ้านได้ระบุปัญหาเป็นอย่างละเอียด แต่พบปัญหาทางการลงพื้นที่ของทีมงานคือ ชาวบ้านในชุมชนไม่ทราบว่าเป็นทีมงานลงพื้นที่เพื่อสำรวจปัญหาของโรคโควิด-19 และกลัวว่าจะเป็นมิจฉาชีพจึงไม่ให้เข้าบ้านเป็นส่วนใหญ่ ทางทีมงานจึงมาประชุมกันในการทำป้ายชื่อแขวนคอเพื่อแสดงตัวตนและสร้างความไว้ใจให้กับชาวบ้านในชุมชน

อื่นๆ

เมนู