HS04 ลงพื้นที่ประจำเดือนมิถุนายน ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน มิถุนายน

ข้าพเจ้า นางสาวจรรยา พันธ์โยศรี ผู้ปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิตจบใหม่รับผิดชอบการดำเนินงานในเขตพื้นที่ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตรให้ดำเนินการจัดกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด (U2T COVID-19 week) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย หนักหนาสาหัสหลายฝ่ายเร่งสร้างความเชื่อมั่นต่อการฉีดวัคซีนพื่อช่วยลดการแพร่ระบาด และลดความรุนแรงของโรคพร้อมสร้างความเข้าใจถึงผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีน ว่าไม่ได้อันตรายอย่างที่หลายคนเข้าใจ 

กิจกรรมที่1.ในวันที่ 22 พฤษภาคม ผู้ปฏิบัติงานตำบลไผทรินทร์ได้ร่วมกันเดินเท้ารณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แบบเคาะประตูบ้าน  เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว ให้เกิดความเชื่อมั่นเชื่อถือ และลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนมากขึ้นโดยการให้ข้อมูลการลงทะเบียนและขั้นตอนการเตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนรวมถึงการลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น “หมอพร้อม” รับวัคซีนเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงข้อดีของการฉีดวัคซีนว่าโอกาสที่จะป่วยเป็นโรคจะน้อยลง หรือหากได้รับเชื้อความรุนแรงของโรคก็น้อยลงด้วย  เพื่อประเทศจะได้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว เศรษฐกิจจะได้ขับเคลื่อนต่อไป การเดินทางการท่องเที่ยวก็จะฟื้น แรงงานต่างๆ ก็จะได้มีงานทำการศึกษาของนักเรียนจะได้กลับคืนสู่ภาวะปกติ

การเตรียมความพร้อม ก่อน ระหว่าง และหลังการฉีดวัคซีน มีข้อควรปฏิบัติดังนี้

1.ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนและขั้นตอนการรับบริการให้เข้าใจ

2.สำรวจตนเองหากมีไข้สูงในวันนัดหมายฉีดวัคซีนควรแจ้งขอเลื่อนการฉีดออกไปก่อน

3.เมื่อถึงวันนัดหมาย ควรไปถึงสถานที่ฉีดก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที

4.ตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวบุคคลลงทะเบียนผ่านไลน์ “หมอพร้อม” ในโทรศัพท์มือถือให้เรียบร้อย

5.ให้ข้อมูลสุขภาพอย่างละเอียดและถูกต้อง เช่น ประวัติการแพ้ยา วัคซีน อาหาร สารก่อภูมิแพ้ต่าง ๆ

6.หลังได้รับวัคซีนควรเฝ้าระวังอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ อย่างน้อย 30 นาที

7.เมื่อได้รับวัคซีนเข็มแรกควรเตรียมตัวสำหรับการนัดหมายฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 และ

8.ทุกคนต้องสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง และล้างมือทั้งก่อน ระหว่าง หลัง การฉีดวัคซีน

สำหรับอาการไม่พึงประสงค์ เกิดขึ้นได้กับการฉีดวัคซีนทุกชนิด ถือเป็นปฏิกิริยาของร่างกายที่เป็นสัญญาณแสดงว่า ร่างกายกำลังถูกกระตุ้นให้วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน คือ 

1.อาการไม่พึงประสงค์ทั่วไป ได้แก่ ปวด บวม มีไข้ อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน ส่วนใหญ่หายได้เองใน 24-48 ชั่วโมง บรรเทาได้ด้วยการกินยาลดไข้ แก้ปวด พักผ่อน ดื่มน้ำ 

 2.อาการไม่พึงประสงค์ที่ควรพบแพทย์ เป็นปฏิกิริยาของร่างกายที่ตอบสนองวัคซีนมากเกินไป มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากอาจเกิดกับผู้ที่มีประวัติแพ้วัคซีน มักเกิดภายใน 30 นาที หลังการฉีด อาการที่พบ ได้แก่ ไข้สูงกินยาก็ไม่ลด หน้ามือเป็นลม ความดันเลือดต่ำ แน่นหน้าอก หายใจขัด รักษาให้หายได้ ถ้าได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตามวัคซีนที่ได้รับการรับรอง และขึ้นทะเบียนแล้วถือว่าผ่านการพิสูจน์ว่ามีประโยชน์มากกว่าโทษ และไม่ก่อผลข้างเคียงรุนแรง หรือพบในอัตราที่ต่ำมากแม้สถานการณ์โควิด-19 จะกลับมาระบาดในรอบที่ 3 แต่ชาว U2T ยังคงเดินหน้าทำภารกิจสู้ภัยโควิดในชุมชน ภายใต้สโลแกน “รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน”โดยจัดกิจกรรม “Covid Week” ภารกิจท้าทายของชาว U2T โดยมีการจัดกิจกรรมเชิงรุกดังนี้

STEP 1 คลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย กำจัดเชื้อ ขจัดภัยโควิด ทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมการทำความสะอาด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผไทรินทร์ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ และวัดจินดาราม บ้านผไทรินทร์ โดยให้ความสำคัญในจุดที่ประชาชนใช้พื้นที่ร่วมกันเพื่อเป็นการกำจัด ป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสทำให้สภาพแวดล้อมสะอาดปลอดเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19

STEP2 สร้าง SAFE ZONE ตำบลผไทรินทร์ มีการจัดสถานที่ในการกักตัว เพื่อเฝ้าดูอาการ หากมีประชาชนเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เชื้อร้ายเข้ามาในพื้นที่ได้ รักษาระยะห่างในการใช้ชีวิตประจำวันร่วมกับผู้อื่น โดยส่วนใหญ่แล้วประชาชนให้ความร่วมมือที่จะปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากภาวะเสี่ยงจากการติดเชื้อได้อย่างดี 

 STEP 3 จัดหาเครื่องมือให้พอและพร้อม กับสถานการณ์โควิด-19 เครื่องมือหลักในการป้องกันโควิด-19 ได้แก่ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือพบว่าในพื้นที่ได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการป้องกันตนเองอย่างเพียงพอ การใช้พื้นที่อย่างปลอดภัย ศึกษาคำแนะนำจากหน่วยงานสาธารณะสุข สำรวจและกำหนดบริเวณพื้นที่ และพฤติกรรมที่มีความเสี่ยง ออกแบบและเผยแพร่มาตรการการใช้สถานที่ร่วมกันอย่างปลอดภัย การปฏิบัติตนของคนในพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงหรือมาจากพื้นที่ต่างจังหวัด โดย ประชาชนที่มีความเสี่ยงกลุ่มนี้ ได้มีการกักตัวในสถานที่กักตัวซึ่งทางผู้นำได้มีการจัดเตรียมสถานที่ไว้ให้เป็นเวลา 14 วัน เพื่อเฝ้าดูอาการ

กิจกรรมที่2. เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00-15.00 น.ใด้เข้าร่วมกิจกรรม  โครงการรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา 2564  ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  มีกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม ได้แก่ 

1.การเสวนาลั่นทุ่งสนั่นทั่วสามหนอง “ปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่แผ่นดิน”โดยเนื้อหาที่สำคัญคือ แรงบันดาลใจของการปลูกต้นไม้ ความสำคัญของการปลูกต้นไม้คุณค่าของการปลูกต้นไม้ ที่มีผลตอบแทนต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมของโลกที่ไม่สามารถประเมินค่าได้  และการปลูกต้นไม้เสมือนการได้ตอบแทนคุณแผ่นดินดังนั้นจึงควรปลูกต้นไม้ให้มากที่สุดเพื่อเป็นการสร้างสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อม สร้างโลกให้น่าอยู่

2.กิจกรรมการปลูกป่าบนพื้นที่ 22 ไร่หลังโรงเรียนหนองยายพิมพ์ พื้นที่การปลูกจะแบ่งเป็นโซนของแต่ละหมู่บ้าน โซนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทั้งนี้ช่วงบ่ายมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกันของประชาชนในพื้นที่และผู้ปฏิบัติงานอีกหลายตำบลซึ่งกิจกรรมนี้ทำให้เกิดผลประโยชน์ที่ดีและยังได้ทำความรู้จักกับประชาชนในชุมชนอีกด้วย

สรุปการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายนเป็นทำงานในเชิงรุกต่อสู้กับเชื้อโควิด-19ที่กำลังแพร่ระบาดสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติทั้งทางด้านสาธารณสุข ทางด้านเศรษฐกิจ เพื่อให้ประเทศสามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้ ส่วนกิจกรรมการปลูกป่าให้ได้รับความรู้และสร้างจิตสำนึกให้รู้คุณค่าของการปลูกต้นไม้

อื่นๆ

เมนู