หลักสูตร : Hs04โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล

เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

        ข้าพเจ้านางสาว ขนิษฐา สะเทียนรัมย์ ผู้ปฎิบัติงานประเภท บัณฑิตจบใหม่ ปฎิบัติงานในเขตพื้นที่ตำบล ผไทรินทร์ อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์ ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฎิบัติงาน พร้อมทั้งคณาจารย์ประจำหลักสูตร ตำบลผไทรินทร์ ได้เข้าร่วมอบรม เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ” อบรมเชิงปฏิบัตินักสื่อความหมายผลิตภัณฑ์ การเขียนโฆษณา การเขียนเนื้อหาสินค้า เเละพัฒนาสื่อออนไลน์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว” วิทยากรท่านที่ 1 คุณปัณณฑัต สระอุบล เป็นที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ได้บรรยายเรื่องการตลาดและการตลาดสมัยใหม่ online marketing  ความสำของการตลาด กระตุ้นให้ประชาชนเกิดความต้องการซื้อสินค้า ก่อให้เกิดการจ้างงานมากขึ้น   ความรู้เบื้อต้นเกี่ยวกับการตลาด 1.วิวัฒนาการทางการตลาด 2.ความหมายของการตลาด 3.วิวัฒนาการของเเนวความคิดทางการตลาด 4.ความสำคัญของการตลาด 5.หน้าที่ของการตลาด 6.ส่วนประสมของการตลาด เเละ กลยุทธ์ทางการตลาด แบบเเผนพื้นฐานหรือเเนวทางที่ถูกกำหนดขึ้นสำหรับสร้างผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเเละตลาดเป้าหมาย เเละวิทยากรท่านที่ 2 คุณอริสรา เภสัชชา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ ให้คำเเนะนำเกี่ยวกับการทำตะกร้าหวายเทียม วิธีการทำตะกร้าหวายเทียม การจัดซื้ออุปกรณ์ในการผลิตตะกร้าหวายเทียม

        วันที่่ 28 ตุลาคม 254 เวลา 09.00-12.00 ข้าพเจ้าเเละทีมผู้ปฎิบัติงานตำบลผไทรินทร์ ได้เข้าร่วมรับฟังการเสวนา”จตุรภาคีสี่ประสาน สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” โดยมีวิทยากรเข้าร่วมเสวนา 5 ท่าน 1.นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาน 2. รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3. นายณัชอิสร์ ศรีสุขพรชัยประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ 4. นายคำเดื่อง ภาษี ประธานกลุ่มปราญช์ชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์ 5.รศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เสวนาเกี่ยวกับการเปลี่ยนเเปลงชุมชนให้ดีขึ้น ประชาชนทุกคนต้องมีส่วนร่วมในชุมชน พัฒนาความเป็นอยู่ และมีสิ่งเเวดล้อมที่ดี มีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา ต้องเรียนรู้เพื่ออยู่กับปัจจุบัน ปรับตัวให้ทันสมัยเพราะโลกมีการเปลี่ยนเเปลงอยู่ตลอดเวลา

วันที่ 30 ตุลาคม 2564 ได้ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลการผลิตตะกร้าหวายเทียม ข้าพเจ้าเเละทีมผู้ปฎิบัติงานได้ลงพื้นที่ บ้านเลขที่ 52 หมู่ที่ 1 บ้านโคกซาด ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้สอบถามข้อมูลจากนางต้อย เเสนชูปา เรื่องรายละเอียดของการทำตะกร้าหวายเทียม เพื่อเก็บข้อมูลวัตถุผลิตภัณฑ์ชุมชน วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำตะกร้าหวายเทียม มีหวายเทียม โครงไม้ไผ่ มีหลายรูปเเบบ เช่น เเปดเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ทรงกรม ทรงวงรี  เเละมีรูปเเบบลวดลายหลากหลายตามยุคสมัย เช่น ลายดอกไม้ ลายหงส์ ลายไทย ลายนก

   สรุปการลงพื้นที่ตำบลผไทรินทร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน

จากการอบรมเชิงปฏิบัตินักสื่อความหมายผลิตภัณฑ์ การเขียนโฆษณา การเขียนเนื้อหาสินค้า เเละพัฒนาสื่อออนไลน์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว ทำให้รู้เรื่องการตลาดสมัยใหม่ การวิเคราะห์การตลาด การผลิตสินค้าให้ทันยุคสมัย เพื่อความต้องการของการตลาด เเละวิธีการคำนวณต้นทุนเเละกำไร ของการผลิตสินค้า และการขายตะกร้าหวายเทียมผ่านตลาดออนไลน์เพื่อง่ายต่อการสั่งซื้อ

รูปภาพการปฏิบัติงาน

อื่นๆ

เมนู