นางสาวกฤติยา เตียงจันทร์ ประเภท กพร. ตำบลผไทรินทร์  อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการลงพื้นที่ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำปลายมาศ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

ในเดือนพฤศจิกายน ภายในเดือนที่ผ่านมานั้นการคีย์ข้อมูลลงในระบลบข้อมูลกลางมรค่อยข้างที่จะเยอะ เนื่องด้วยอำเภอลำปลายมาศเป็นอำเภอใหญ่ทำให้มีประชากรมาการจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเดือนที่ผ่านมาเป็นโครงการเชิงปฏิบัติรวมถึงการคีย์ข้อมูลลงในระบบ การออกพื้นที่เป็นการให้ข้อมูลแก่ชาวบ้านในการผลิตสินค้าโอท็อปเพื่อจำหน่ายและหาปัญหา อุปสรรค์ แและการแแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่ม ประชากรกลุ่มส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดอบรม และในส่วนของการจัดโครงการส่งเสริมและยกระดับการพัฒนากลุ่มมอาชีพกองทุนบทบาทสตรี ที่ได้ถูกจัดขึ้น ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอลำปลายมาศ เพื่อที่จะนำผ้าไหมในแต่ละหมู่บ้านมาเพื่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การหอผ้าไหมลายต่างๆรวมถึงการแบ่งปันเทคนิคการทอผ้าในแต่ละหมู่บ้าน

อย่าไรก็ตามการปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นการปฏิบัติงานในสำนักงานซึ้งจะมีการออกปฏิบัติงานนอกพื้นบ้างครั้งคราวแล้วแต่งานที่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมอบหมายให้ การปฏิบัติงานในเดือนที่มาก็จะมีประมาณนี้ ดิฉันตั้งใจและเรียนรู้ในการปฏิงานภายในเดือนนี้เป็นอย่างดีค่ะ

อื่นๆ

เมนู