ข้าพเจ้า นายอรรถพร โกเลือน ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน ได้ทำการลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมผู้ปฏิบัติงาน ต.ผไทรินทร์ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ได้ลงพื้นที่ หมู่ 1 บ้านโคกซาด เพื่อติดตามการทำโครงตะกร้า พบว่ายังไม่สามารถทำโครงตะกร้าได้เอง ไม้ไผ่มีลักษณะแข็งแต่เปราะจึงยากต่อการนำมาดัดทำโครงตะกร้า ส่วนหนึ่งก็ยังรอเครื่องดัดโครงตะกร้าเพื่อให้สะดวกและง่ายต่อการทำโครงตะกร้าเพื่อลดซื้อโครงจากต่างพื้นที่และสามารถนำมาจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจนำไปใช้ทำตะกร้าได้อีกด้วย

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานพร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่สำรวจผลิตภัณฑ์ด้านจักสาน และเก็บข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละหมู่บ้านในตำบลผไทรินทร์ทั้ง 19 หมู่บ้าน ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ หมู่ 16 บ้านโคกงิ้วใหม่ ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์ ที่ศาลาประชาคม หมู่ที่16 พบว่า การออกแบบลวดลายของตะกร้าขึ้นอยู่กับแบบที่จะทำและระยะเวลาในการทำก็ขึ้นอยู่กับลวดลายที่เราจักสานว่ามีความละเอียดอ่อนมากน้อยเพียงใด ซึ่งได้รายละเอียดดังนี้

– สินค้าค่อนข้างที่จะขายดีมากเพราะมีความทนทานและละเอียดสวยงามในลวดลาย

– เป็นสินค้าที่ต้องการของตลาด

– ยังไม่มีคนที่สามารถทำโครงตะกร้าได้ จึงต้องซื้อจากจังหวัดเชียงรายโครงตะกร้ามีราคาค่อนข้างที่จะแพง

– ก้นตะกร้าทำมาจากไม้ไผ่ และเส้นหวายได้ แต่เส้นหวายจะมีความแข็งแรงกว่า

– หวายมีปริมาณน้อย ใช้เฉพาะทำโครงเพราะมีความเหนียวและแข็งแรง

และยังได้มีการสาธิตการทำแต่ละส่วนต่างๆ ของตะกร้าประกอบไปด้วย การขึ้นลายตะกร้า และการทำจูงนางซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญเพื่อทำให้ตะกร้ามีลวดลายสวยงามน่าดึงดูด และเพิ่มมูลค่าทางการขายได้ แต่ปัญหาหลักตอนนี้คือการทำโครงตะกร้า คือต้องรอจากทางหมู่ที่1 บ้านโคกซาด ซึ่งกำลังทดลองทำโครงตะกร้าเองเพื่อลดต้นทุนการนำเข้าจากที่อื่น และเป็นวิธีประหยัดต้นทุนอีกวิธีหนึ่ง

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เมื่อเวลา 19.00 น. ข้าพเจ้า นายอรรถพร  โกเลือน ผู้ปฏิบัติงาน ประเภทประชาชน พร้อมด้วยทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลผไทรินทร์ ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Goolgle meet โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตร 2 ท่าน ให้คำแนะนำเรื่องการจัดทำรายงานการทำหลักสูตรระยะสั้นว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างในการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นในครั้งนี้

วันที่ 4 ธันวาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลผไทรินทร์ เข้าร่วมอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่เพื่อยกระดับเป็นสินค้าโอทอป ที่บ้านโคกซาดหมู่ที่ 1 เป็นการสรุปงานตลอดโครงการเพื่อทราบถึงปัญหาและความต้องการของคนในชุมชนเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ช่วงบ่ายเป็นการอบรมการพัฒนาศักยภาพของชุมชนโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อเป็นการต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางมหาวิทยาลัยได้มีการมอบเงินอุดหนุนโครงการเพื่อจัดซื้อเครื่องดัดโครงตะกร้าให้กับกลุ่มสานตะกร้าหวายเทียม

สรุปการลงพื้นที่

  1. ได้มีการสาธิตการทำแต่ละส่วนต่างๆ ของตะกร้าประกอบไปด้วย การขึ้นลายตะกร้า และการทำจูงนางซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญเพื่อทำให้ตะกร้ามีลวดลายสวยงามน่าดึงดูด และเพิ่มมูลค่าทางการขายได้ แต่ปัญหาหลักตอนนี้คือการทำโครงตะกร้า คือต้องรอจากทางหมู่ที่1 บ้านโคกซาด ซึ่งกำลังทดลองทำโครงตะกร้าเองเพื่อลดต้นทุนการนำเข้าจากที่อื่น และเป็นวิธีประหยัดต้นทุนอีกวิธีหนึ่ง
  2. ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Goolgle meet โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตร 2 ท่าน ให้คำแนะนำเรื่องการจัดทำรายงานการทำหลักสูตรระยะสั้นว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างในการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นในครั้งนี้
  3. จากที่ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่เพื่อยกระดับเป็นสินค้าโอทอป ที่บ้านโคกซาดหมู่ที่ 1 เป็นการสรุปงานตลอดโครงการเพื่อทราบถึงปัญหาและความต้องการของคนในชุมชนเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์

อื่นๆ

เมนู