หลักสูตร: HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน สิงหาคม

ข้าพเจ้า นายราเมศ คะเชนทร์กูล ผู้ปฏิบัติงาน ประเภทประชาชน รับผิดชอบการดำเนินงานในเขตพื้นที่ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์โควิดในพื้นที่ตำบลผไทรินทร์พร้อมกับดำเนินการนำแอลกอฮอล์,หน้ากากอนามัย ไปมอบให้กับสถานที่กักกันตัวของผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผไทรินทร์  และการลงพื้นที่ศึกษาการทดลองผลิตโครงตะกร้าจากไม้ไผ่ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หาได้จากพื้นที่ในชุมชน มีรายละเอียดการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้าพร้อมด้วยทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลผไทรินทร์ ได้ลงพื้นที่ในการ ดำเนินกิจกรรม  U2T  “เดินหน้า สู้ภัยโควิด” ถึงแม้สถานการณ์โควิด-19 จะกลับมาระบาดในรอบที่3 แต่ชาว U2T ยังคงเดินหน้าทำภารกิจ สู้ภัยโควิด ในชุมชนต่อไป ด้วยการนำแอลกอฮอล์จำนวน 800 ขวดและหน้ากากอนามัย จำนวน18 กล่อง มอบให้กับชุมชน นำไปใช้ประโยชน์ในการการป้องกันโรคโควิด-19 ที่กำลังระบาดอย่างหนักอยู่ในขณะนี้ โดยทีมผู้ปฏิบัติงานได้นำไปมอบให้กับสถานที่ต่างๆดังต่อไปนี้

(1)ศูนย์กักกันตัวในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์  มอบแอลกอฮอล์ จำนวน 200 ขวด  หน้ากาก อนามัย จำนวน 3กล่อง  (2)ศูนย์กักกันตัวในพื้นที่ของโรงเรียนรวมมิตรวิทยา  มอบแอลกอฮอล์ จำนวน 300 ขวด  หน้ากากอนามัย จำนวน 7กล่อง  (3)ศูนย์กักกันตัวในพื้นที่ของโรงเรียนหนองหัวช้าง มอบแอลกอฮอล์ จำนวน 100 ขวด หน้ากากอนามัย จำนวน 3 กล่อง  (4)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผไทรินทร์ บ้านผไทรินทร์ มอบแอลกอฮอร์ จำนวน 100 ขวด หน้ากากอนามัย จำนวน 3 กล่อง  (5)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผไทรินทร์ บ้านหนองมะค่า มอบแอลกอฮอล์ จำนวน 100 ขวด หน้ากากอนามัย จำนวน 2 กล่อง

ข้าพเจ้าได้สอบถามถึงสถานการณ์โควิด-19 ของพื้นที่ตำบลผไทรินทร์ จากนายสมจิตร ทองเชิด ซึ่งเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลผไทรินทร์ ท่านได้ให้ข้อมูลว่า ในปัจจุบันสถานการณ์ของโรคโควิด-19 นั้นเริ่มมีการระบาดที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น มีประชาชนที่เป็นคนของพื้นที่ตำบล ที่ได้ไปทำงานในเขตกรุงเทพมหานครเริ่มได้รับผลกระทบ และมีผู้ที่ได้รับเชื้อโควิด-19 จำนวนหลายรายที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับบ้านหรือกลับมารักษาตัวที่บ้าน  ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม จึงได้จัดสถานที่ไว้รองรับประชาชนที่มีภูมิลำเนาในตำบลผไทรินทร์ ให้เพียงพอต่อจำนวนของประชาชนที่แจ้งความประสงค์ไว้ โดยสถานที่กักกันตัวของตำบลผไทรินทร์ที่มีขนาดใหญ่สุดของตำบลคือ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา  พร้อมกันนี้ ท่านกำนัน สมจิตร ทองเชิด และนายวรวิทย์ บุญหนัก ผู้อำนวยการโรงเรียนรวมมิตรวิทยา ยังได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมทีมผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานต้นสังกัดคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ได้นำแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยมามอบให้ ซึ่งจะนำแจกจ่ายให้กับผู้ที่มากักตัวและประชาชนในพื้นที่ ให้ได้ใช้ประโยชน์ในลำดับต่อไป

ในด้านของการศึกษาข้อมูลด้านการออกแบบตะกร้าเพิ่มเติม  ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ร่วมกับทีมปฏิบัติงาน เมื่อวันที่14 สิงหาคม 2564 ได้สอบถามข้อมูลจากคุณตาสว่าง บึงจันทร์ อายุ 72 ปี บ้านเลขที่ 43 บ้านโคกซาด หมู่ที่1 ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์  ให้ทดลองออกแบบและจัดทำโครงตะกร้าจากไม้ไผ่ ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการซื้อโครงตะกร้าและเป็นการนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากการสอบถามความคืบหน้าของการจัดทำจากคุณตาสว่าง บึงจันทร์ ท่านได้ให้ข้อมูลว่าอยู่ในขั้นตอนของการแจ้งเตรียมอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในการจัดทำ เช่น ปั๊มลม ,ปืนยิงลวด,Max ขนาดใหญ่,มีดอีโต้,มีดตอก,เลื่อย,ค้อน,ถังแก๊ส,หัวเป่าแก็ส,เครื่องรีดไม้ เป็นต้น โดยได้ทำการแจ้งรายละเอียดดังกล่าวไปยังคุณ อริสรา เภสัชชา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ ในการจัดเตรียม  ข้าพเจ้าได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวความคิดในการจัดทำโครงตะกร้า โดยท่านแจ้งว่าเบื้องต้นจะอ้างอิงรูปแบบจากโครงตะกร้าหวายที่เคยสั่งซื้อมา โดยจะทำการดัดแปลงหรือเพิ่มเติมรายละเอียด เพื่อให้ง่ายต่อการจัดทำ อาจจะทำการปรึกษาบุคลากรในกลุ่มที่ทำงานด้านจักสานได้แก่ คุณตาเครื่อง,คุณตาเสริฐและคุณตาผล เพื่อช่วยกันในด้านแนวคิดที่หลากหลายในการจัดทำ ซึ่งท่านยังกล่าวด้วยว่า “อย่างน้อยหลายหัวยังดีกว่าหัวเดียว”

ข้าพเจ้าได้สอบถามถึงปัญหาและความต้องการในการช่วยเหลือ มีดังต่อไปนี้

1.วัตถุดิบที่เป็นไม้ไผ่จะมีความแข็งไม่เหมือนกับหวายที่มีความเหนียวและเนื้อผิวที่นุ่ม การใช้ไม้ไผ่อาจพบปัญหาการยิงลวดยึดโครงตะกร้าแล้วทำให้ไม้ไผ่แตก  ส่วนแนวความคิดในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นคือการนำไม้ไผ่แช่น้ำไว้ระหว่างการจัดทำเพื่อเป็นการรักษาความชุ่มชื้นให้กับวัตถุดิบคาดว่าจะสามารถป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นได้

2.ในด้านของการเพิ่มเติมความรู้ในการจัดทำ ต้องการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมเกี่ยวกับวิธีการที่ถูกต้อง รวมถึงข้อควรระวังต่างๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

3.ต้องการทางด้านเทคโนโลยีเข้ามาช่วยการผลิต ให้สามารถดำเนินงานด้านขั้นตอนการทำงานต่างๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

สรุปผลการลงพื้นที่ ตำบลผไทรินทร์ ประจำเดือน สิงหาคม

ในด้านของสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ตำบลผไทรินทร์ มีผู้ติดเชื้อและผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเดินทางเข้ามาในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น นับว่าเป็นอุปสรรคต่อการลงพื้นที่ของทีมผู้ปฏิบัติงานมากพอสมควร ที่จะต้องติดตามข่าวสาร รวมถึงการประสานงานกับผู้นำของชุมชน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความปลอดภัย ซึ่งทางชุมชนเองก็มีวิธีการดำเนินงานต่างๆตามนโยบายของกระทรวงสาธรณสุข ในการป้องกันและจัดการปัญหา อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดำเนินชีวิตของประชาชนในตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้มากที่สุด และทีมผู้ปฏิบัติงานก็ต้องเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในชุมชนสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ในด้านของการติดตามการศึกษาข้อมูลด้านการออกแบบตะกร้าเพิ่มเติม  ซึ่งอยู่ในกระบวนของการแจ้งความประสงค์ขอให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์จัดเตรียมอุปกรณ์ในการประกอบการจัดทำ  เพื่อที่จะนำมาดำเนินการออกแบบและจัดทำให้แล้วเสร็จในลำดับต่อไป โดยในเบื้องต้นได้มีการนำไม้ไผ่มาทดลองในการประกอบเป็นโครงตะกร้าเพื่อศึกษาปัญหาจากกระบวนการผลิต และเรียนรู้ในด้านการจัดการปัญหาต่อไป

ทั้งนี้ในเดือน สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้ายังได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Thai Mooc หัวข้อ “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท”และด้านการตลาด หัวข้อ “ชีวิตดี เริ่มต้นที่การวางแผน” เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาปรับปรุงตนเองให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

อื่นๆ

เมนู