หลักสูตร: HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 

ดิฉัน นางสาวสุจรรยา พวกขุนทด  ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน  ดำเนินงานในพื้นที่ตำบลผไทรินทร์  อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Microsoft Team เวลา 13.40 น. โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้ปฏิบัติงานของคณะมนุษยศาตร์และสังคมศาตร์ ในส่วนงานผู้ปฏิบัติงานของตำบลผไทรินทร์  ดร. ชาติวุฒิ ธนาจิรันธร เป็นผู้ดำเนินการชี้แจงการประชุมออนไลน์ครั้งนี้เป็นการชี้แจงรายละเอียดดังนี้  1. การลงชื่อเข้า-ออกงาน โดยแบ่งเป็นประเภทนักศึกษาให้ลงชื่อเข้า-ออกงานเฉพาะวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ส่วนประเภทบัณฑิตจบใหม่ ประชาชน และ กพร. ให้ลงเวลาเข้า-ออกงานทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หาผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ลงเวลาเข้า-ออกงานจะถูกหักค่าตอบแทนตามอัตราของแต่ละประเภท หากไม่ดำเนินการลาภายในวันที่ 20 ของเดือนนั้น ๆ และหากเกิน 3 ครั้งต่อเดือนจะถือว่าขาดงานและถูกหักค่าจ้างตามสัญญาเป็นรายวัน 2. ในการเขียนรายงานการปฏิบัติงานทุกครั้งจะต้องแนบรูปการลงชื่อเข้า-ออกงานด้วยทุกครั้ง 3. ผู้ปฏิบัติงานต้องบันทึกหน้าจอของวีดีโอตำบลที่ตนเองรับผิดชอบพร้อมมีคำอธิบายด้านล่างวีดีโอตามที่ส่วนกลางกำหนดโดยต้องมีสิงค์ของโครงการ ลิงค์ของมหาวิทยาลัย และลิงค์ของคณะ พร้อมด้วยบันทึกหน้าจอของบทความผู้ปฏิบัติงานที่เผยแพร่ลงเว็บไซต์ให้ตรงกับลิงค์บทความตนเองและ 4. ผู้ปฏิบัติงานต้องแก้ไขชื่อลิงค์ของบทความ โดยขึ้นต้นด้วยรหัสตำบล ตามด้วยชื่อของผู้ปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการตรวจสอบความถูกต้องต่อส่วนกลาง โดยดร. ชาติวุฒิ ธนาจิรันธร

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  คณะอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาตร์และสังคมศาตร์ และดิฉันพร้อมทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลผไทรินทร์ ได้ผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 800 ขวด และหน้ากากอนามัยจำนวน 20 กล่อง เพื่อนำไปแจกจ่าย ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมายให้กับศูนย์กักตัวผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 (Local Quarantine) และในส่วนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ของตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19  ในวงกว้าง

วันที่ 2-11 สิงหาคม 2564  ได้ลงพื้นที่หมู่ที่ 10 บ้านสำโรงเก่า ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมลงเว็บไซต์ https://cbd.u2t.ac.th มีข้อมูลเพิ่มดังต่อไปนี้ 1.ชนิด และสัตว์ประจำท้องถิ่นจำนวน 3 ชนิด เป็น วัว , และหมู ลักษณะเลี้ยงเพื่อเป็นพ่อพันธ์/แม่พันธุ์ ส่วน ไก่ไข่ เลี้ยงเพื่อประกอบอาหาร พบจำนวน 20 ตัว และยังไม่พบสัตว์เลี้ยงที่เป็นเลี้ยงเพื่อจำหน่ายในหมู่บ้าน เนื่องจากสถานณ์ที่กำลังมีโรคระบาดในสัตว์ที่เกิดขึ้นทำให้ประชาชนในหมู่บ้านสำโรงเกิดความกังวลและยังไม่เริ่มที่จะคิดลงทุน เนื่องจากอยู่ในช่วงการเริ่มทำนา แหล่งเงินทุนก็ยังไม่มี 2.แหล่งร้านอาหารในท้องถิ่น ยังไม่มีร้านค้าที่เกิดขึ้นเพิ่มเติม 3. ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานณ์โควิด มีจำนวน 6 ราย ในบ้านสำโรง (ยังอยู่ในช่วงกักตัวที่ Local Quarantine) ผู้ให้ข้อมูลคือผู้ใหญ่บ้านสำโรงเก่า นายประสิทธิ์ มนูญผล

 

สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน สิงหาคม 2564 ในด้านกิจกรรม เรื่องการลงพื้นแจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ช่วยลดป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสและเรียนรู้วิธีการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การเก็บข้อมูลเพิ่มเติมลงเว็บไซต์ https://cbd.u2t.ac.th  ในส่วน 1.ชนิด และสัตว์ประจำท้องถิ่น  2.แหล่งร้านอาหารในท้องถิ่น  3. ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานณ์โควิด

 

 

อื่นๆ

เมนู