หลักสูตร: HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน กันยายน

ข้าพเจ้า นายอำพล ยศแก้วกอง ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำการลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมผู้ปฏิบัติงาน ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เข้าร่วมอบรม อว.เริ่มอบรมเวลา 09.00 น.โดยท่านอาจารย์สินีนาฏ รามฤทธิ์ ท่านได้นำแบบ ต่างๆในการจักสานตะกร้า เพื่อเป็นแนวทาง ให้ทีมผู้ปฏิบัติงาน และคนในตำบลผไทรินทร์ที่อยู่กลุ่มจักสาน และ หาแนวคิด เพื่อดึงดูดลูกค้า ในการขายตะกร้า โดยท่านอาจารย์ แนะนำให้ ออกแบบลายตะกร้าทีเป็นเอกลักษณ์ของตำบล และลายต่างๆ นิยมในสมัยใหม่นี้ โดย ผู้ปฏิบัติงาน ได้เข้าประชุมแล้วลงความเห็นกันว่า จะเข้าไปสอบถาม กลุ่มคนจักสานเพื่อตกลงลวดลาย ที่อาจารย์แนะนำมา เพื่อจะได้เป็นสินค้าที่มีรายได้ดีของตำบลอีกด้วย
วันที่29 สิงหาคม 2564 กระผมและเตรียมผู้ปฏิบัติงาน ได้ลงพื้นที่ ในตำบลในตำบลผไทรินทร์โดยไปบ้านโคกงิ้ว เพื่อที่จะไป แนะนำลวดลาย การสานตะกร้า จักเพื่อได้ศึกษา โดยทีมผู้ปฏิบัติงานได้ทดลองทำตะกร้าากับกลุ่มจักสานเพื่อที่จะได้แนะนำลวดลายต่างๆโดยผู้ปฎิบัติงานพบปัญหาคือโครงของตะกร้าเรากลุ่มจักสานยังต้องซื้อโครงตะกร้าอยู่จึงทำให้ราคาหรือค่าใช้จ่ายสูงทำให้ได้กำไรน้อย ไม่คุ้มกับค่าแรง ดังนั้นทางทีมผู้ปฏิบัติงาน จึงมองเห็นปัญหา เลยได้ปรึกษากัน ในกลุ่มและเสนออาจารย์ ควบคุมงาน ว่า ทีมในกลุ่มต้องมีคน ทำโครงตะกร้าเป็น โดยท่านอาจารย์ จึงได้หา บุคคล ที่สามารถทำโครงตะกร้า เป็นมาสอนคนในกลุ่ม จึงจะทำให้ต้นทุนต่ำลงอีกด้วย โดยบุคคลในโดยบุคคลในกลุ่มเห็นชอบตรงกัน และยินดี ในการเรียนรู้ ในการเรียนรู้ต่อไป
วันที่13 กันยายน 2564 กระผมและทีมผู้ปฏิบัติงาน ได้ลงพื้นที่ อีกครั้งหนึ่งในตำบล โดยรอบนี้ ไปที่หมู่บ้านโคกซาด ได้ลงไปสอบถาม คุณตาสว่าง ในการ ทำโครงตะกร้า คุณตาสว่างยินดีในการทำโครงตะกร้า เพื่อสร้าง ให้กับคนในตำบล ได้สานตะกร้า โดยคุณตาสว่าง บอกว่า ขอแค่ได้มีคนสอน คุณตายินดีทำโครงตระกร้าเพื่อที่จะได้ รถต้นทุนในการ ซื้อโครงตะกร้าอีกทางด้วย และคุณตาสว่างออกแบบลวดลายต่างๆ ให้กับทีมผู้ปฏิบัติงานได้รับชมอีกด้วย ทั้งนี้ ทีมผู้ปฏิบัติงาน ได้ทราบว่า กลุ่มว่าเป็นอย่างไรจึงได้แบ่งหน้าที่กันกลุ่มว่าเป็นอย่างไร และจึงได้แบ่งหน้าที่กันทำตะกร้าในด้านต่างๆอีกด้วยเพื่อความรวดเร็ว
สรุปเดือนกันยายน สถานการณ์โควิดในตำบลเริ่มลดลง และศูนย์กักตัว ได้หมดลงไปแล้ว ทางทีมผู้ปฏิบัติงาน จึงได้ลงพื้นที่ ค่อนข้างดีขึ้น เนื่องจากกลุ่มคนในชุมชน ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และต้อนรับกับกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน เพื่อที่จะสร้าง กลุ่มจักสานให้ มีความเจริญก้าวหน้าและ เป็นของดีในตำบลอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู