หลักสูตร: HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน กันยายน 2564 

ดิฉัน นางสาวสุจรรยา พวกขุนทด  ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน  ดำเนินงานในพื้นที่ตำบลผไทรินทร์  อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น.ดิฉัน อาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้ปฏิบัติงานของคณะมนุษยศาตร์และสังคมศาตร์ ของตำบลผไทรินทร์ได้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Google meet โดยมีวิทยากรที่ให้ความรู้ 2 ท่าน ได้แก่ 1.อาจารย์ ดร.สินีนาฏ รามฤทธิ์ 2.คุณอริสรา เภสัชชา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ รายละเอียดจากการประชุม อาจารย์ชมพู อิสริยาวัฒน์ ได้ชี้แจงเป้าหมายหลักของการดำเนินโครงการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรเรื่องการทำโครงตะกร้าจากไม้ไผ่, การออกแบบทำลวดลายของตะกร้าหวายเทียม  โดยวิทยากรท่านแรกคือ อาจารย์ ดร.สินีนาฏ รามฤทธิ์ ได้นำเสนอแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านจักสานจากไม้ไผ่ นำตัวอย่างรูปแบบ การออกแบบลวดลายผสมผสานกับความ ทันสมัย เพื่อเข้าถึงความต้องการของผู้ซื้อให้มากขึ้น เช่น กระเป๋า รองเท้า ของใช้ส่วนตัว และแนะแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตะกร้าจักสาน 1.การทำรูปแบบที่แปลกใหม่ 2.มีรูปแบบการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น 3.การผสมผสานวัสดุ เช่น การนำผ้า หนัง มาใช้ ร่วม 4.ลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์และสะดุดตา 5.มีชุดคอลเล็กชั่นหลายสี เช่น รูปแบบลายเดียวกันแต่คนละสี 6.มีขนาดไซร์การใช้งานให้เลือก เช่น ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 7.เพิ่มเทคนิคการตกแต่ง เช่น เทคนิค เดคูพาจ ผ้าลูกไม้ , ผ้าไหม ,หนังสัตว์หรือหนังเทียม 8.การนำเสนอที่น่าสนใจ เช่น การขายออนไลน์ต้องจัดองค์ประกอบ มีฉากประกอบหรือมี สิ่งของมาประกอบ 9.การจับคู่โทนสี ให้มีความสัมพันธ์กันไม่ขัดหรือแย้งกัน 10.การผสมผสานสี การ กระจายสีและการประยุกต์ใช้งาน 11.หวายเทียมสามารถประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆได้ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ การ ออกแบบลวดลายโทนสี ขาว-ดำ จะสามารถจำหน่ายได้ตลอด

วันที่ 29 สิงหาคม 2564 และ วันที่ 4 กันยายน 2564 ดิฉันได้ลงพื้นที่ หมู่ที่ 16 บ้านโคกงิ้ว  ตำบลผไทรินทร์  อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  จึงลงพื้นที่โดยการแบ่งกลุ่ม 5-6 คนลงพื้นที่เพื่อการศึกษาเรียนรู้และช่วยคิดหาข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อใช้ในการทำผลิตภัณฑ์จักรสารตะกร้าไม้ไผ่ จากคุณทองนาค ชนะหาญ ซึ่งเป็นสมาชิกในกลุ่มผู้ผลิตตะกร้าหวาย เทียมของตำบลไผทรินทร์ ได้สอนวิธีการทำและดิฉันลงมือปฏิบัติทำตะกร้าหวายด้วยตัวเอง ตั้งแต่การขึ้นโครงตะกร้าหวาย การออกแบบลวดลายของตะกร้า การเลือกสีหวายให้เข้ากับสีโครงตะกร้าและลวดลายที่ทำขึ้น

สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน กันยายน 2564 ในด้านกิจกรรม เรื่อง การลงพื้นที่ข้อมูลเก็บการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจักสานไม้ไผ่ตะกร้าหวาย ที่หมู่บ้านโคกงิ้วใหม่ และหมู่บ้านโคกซาด การขึ้นลวดลายของแต่ลวดลาย ที่แตกต่างกัน ,การออกแบบรูปทรงการใช้งาน ,การประยุทธ์ให้ผลิตภัณฑ์มีความทันสมัยมากขึ้น

 

 

 

อื่นๆ

เมนู