หลักสูตร : HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือนกรกฎาคม

ดิฉันนางสาวชัชฎา  กุลกิตติ์เตชากร ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ได้ทำการลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมด้วยคณะอาจารย์และทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลผไทรินทร์

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ ในหัวข้อการทำตะกร้าจักสาน การติดตามผลการออกแบบเพื่อสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่นประจำท้องถิ่นให้กับผลิตภัณฑ์ตะกร้าหวายเทียม และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 โดยมีท่านสนอง  พินิจดวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และคุณอริสสรา  เภสัชชา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ เป็นผู้ดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำตะกร้าหวายเทียม ซึ่งตะกร้าหวายเทียมนั้นส่วนใหญ่ทำจากไม้ไผ่ ข้อดีของไม้ไผ่ คือ แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน และไม่แตกหักง่าย ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน และยังมีความสวยงาม นอกจากการอบรมเรื่องการทำตะกร้าหวายเทียมแล้ว ยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโควิด-19 ในหัวข้อประชาสัมพันธ์การรณรงค์โควิด-19 ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด โดยมีคุณฉัตรติญา  จำปาทิพย์ เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมีการเชิญชวนให้คนในชุมชนไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคอีกด้วย อีกทั้งดิฉัน พร้อมทั้งคณะอาจารย์และทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลไผทรินทร์ ได้ทำกิจกรรม “คลีนพื้นที่ เคลียเชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน” โดยการลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณวัดศรีชวา ในตำบลผไทรินทร์ โดยจะแบ่งหน้าที่หลักๆ 3 อย่าง คือ ถูพื้นในบริเวณวัด กวาดพื้น และทำความสะอาดห้องน้ำ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 คณะอาจารย์ประจำตำบลผไทรินทร์ได้มอบหมายให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา ได้ทำการลงพื้นที่รณรงค์การป้องกันโรคโควิด-19 จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีการทำความสะอาดในบริเวณหมู่บ้านที่ได้รับผิดชอบ และรณรงค์ให้คนในหมู่บ้านฉีดวัคซีน

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ดิฉันนางสาวชัชฎา  กุลกิตติ์เตชากร พร้อมด้วยนางสาวสุจรรยา และนายราเมศ ได้ทำการลงพื้นที่ในหมู่ 1 โคกซาด โดยดิฉันได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับการทอเสื่อจากต้นกก ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทำกันมานาน ส่วนใหญ่จะทำไว้ใช้เองในบ้าน หากสัปดาห์ไหนทำเป็นจำนวนมากก็จะนำไปขาย โดยจะมีคนมารับซื้อในหมู่บ้าน ซึ่งผู้ให้ข้อมูลการทำเสื่อกกคือ คุณลุงสว่าง  บึงจันทร์ และคุณป้าละออ  บึงจันทร์ ในการทำเสื่อกกนั้นมีขั้นตอนการทำดังนี้

อุปกรณ์

1.ต้นกก 2.เชือกไนลอน

ขั้นตอนการทำ

1.ขึงเชือกใส่เครื่องทอกระทบ

2.เลือกลาย

3.เมื่อทำการเลือกได้แล้ว ให้ร้อยกกใส่เครื่องกระทบ

4.ดึงตึงกระทบ เพื่อให้อัดแน่นเป็นผืนทีละเส้น

5.เก็บริม ตัดหนวด ให้เรียบร้อย และนำไปตากแดด

สรุปผลการดำเนินงานในเดือนกรกฎาคม ดิฉันได้เข้าร่วมโครงการทำตะกร้าจักสาน การติดตามผลการออกแบบเพื่อสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่นประจำท้องถิ่นให้กับผลิตภัณฑ์ตะกร้าหวายเทียม และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 อีกทั้งยังได้ทำการลงพื้นที่ในหมู่ 1 โคกซาด เพื่อเรียนรู้วิธีการทำเสื่อกก ขอขอบคุณคนในหมู่บ้านเป็นอย่างมากที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี

   

   

อื่นๆ

เมนู