ข้าพเจ้านายธนารัตน์ เนตรวิลา ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยข้าพเจ้าพร้อมด้วยหมู่คณะผู้ปฏิบัติงานตำบลผไทรินทร์

  เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้สร้างความโกลาหลวุ่นวายให้กับโลกอย่างหนักหน่วงทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมไปถึงวิถีชีวิตของผู้คน ผู้เขียนได้เคยอธิบายผลกระทบด้านเศรษฐกิจโดยตรงไปแล้วในบทความ “ไวรัสโคโรนา: ฝันร้ายของเศรษฐกิจโลก?” ตั้งแต่เมื่อครั้งสถานการณ์ภายนอกประเทศจีนยังไม่รุนแรงนักและอัตราการติดเชื้อชะลอลงแล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนยอมรับโดยดุษณีว่าการแพร่ระบาดของไวรัสตัวนี้รุนแรง รวดเร็ว และขยายวงกว้างกว่าที่เคยประเมินไว้จริง ๆจึงต้องขอให้กำลังใจอีกครั้งกับบุคลากรทางสาธารณสุขแนวหน้าทุกท่าน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐและภาคเอกชนทั่วโลกที่พยายามเยียวยาผลกระทบอันใหญ่หลวงนี้ ผู้เขียนได้แต่หวังว่าฝันร้ายครั้งนี้จะจบลงด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทุกท่านในการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) โดยเฉพาะการอยู่บ้านเพื่อหยุดการแพร่และรับเชื้อ และการได้รับประโยชน์จากมาตรการเยียวยาของภาครัฐอย่างตรงจุดในช่วงเวลาที่ยากลำบาก ตลอดจนความสำเร็จจากการคิดค้นวิธีการรักษาและวัคซีนป้องกันไวรัสโดยเร็วที่สุด  ที่มาhttps://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/articles/Pages/Article_30Mar2020.aspx

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้าพร้อมด้วยทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลผไทรินทร์ ได้ลงพื้นที่ในการ ดำเนินกิจกรรม  U2T  “เดินหน้า สู้ภัยโควิด” ถึงแม้สถานการณ์โควิด-19 จะกลับมาระบาดในรอบที่3 แต่ชาว U2T ยังคงเดินหน้าทำภารกิจ สู้ภัยโควิด ในชุมชนต่อไป ด้วยการนำแอลกอฮอล์จำนวน 800 ขวดและหน้ากากอนามัย จำนวน18 กล่อง มอบให้กับชุมชน นำไปใช้ประโยชน์ในการการป้องกันโรคโควิด-19

วันที่ 24 กรกฎาคม 2564   เวลา 13:40 – 14:20 ข้าพเจ้า นายธนารัตน์และผู้ปฏิบัติงาน ตำบลผไทรินทร์ (คณะมนุษยศาสตร์) ได้เข้าร่วมอบรมโดยมี ดร.ชาติวุฒิธนา จิรันธร เป็นผู้ดูแลเรื่องการเขียนรายงานการปฏิบัติงานของส่วนกลาง ได้ทำการอบรมผ่านทางแอพพลิเคชัน Microsoft Team ในเรื่องวิธีการเขียนรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนเพื่อประโยชน์ในการเขียนรายงานในครั้งต่อไป เพราะเนื่องจากการปฎิบัติงานในเดือนที่ผ่านๆมายังมีบางตำบลที่ยังเขียนการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง ซึ่งรายละเอียดการเข้าอบรมมีดังต่อไปนี้

  1.  การลงชื่อเข้า – ออกงาน โดยแบ่งเป็นประเภทนักศึกษาให้ลงชื่อเข้า-ออกงานเฉพาะวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ ส่วนประเภทบัณฑิตจบใหม่ ประชาชน และ กพร. ให้ลงเวลาเข้า-ออกงานทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
  2. การตั้งชื่อลิงก์ถาวรสำหรับบทความ ให้มีการใส่ชื่อตนเองเป็นไปในลิงค์บทความด้วยเพื่อเป็นการจำแนกบทความชัดเจนในแต่ละบุคคล
  3. การคัดลอกลิงก์บทความ การคัดลอกลิงค์ต้องเป็นไปแบบเดียวกันหมด
  4. ให้มีการแนบเอกสารการเข้า – ออกงานในแต่ละเดือน ให้ปลิ้นประวัติการเข้า – ออก การทำงานเพื่อแนบกับเอกสารผลการปฏิบัติในแต่ละเดือน
  5. ในการส่งผลการปฏิบัติงานให้มีการแนบภาพประกอบบทความ และภาพลิงค์วีดีโอประจำตำบลด้วย

อื่นๆ

เมนู