หลักสูตร : HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือนมิถุนายน 2564

 

ข้าพเจ้า นางสาวขนิษฐา สะเทียนรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือนมิถุนายนข้าพเจ้าเเละทีมงานได้รับมอบหมายงานจากอาจารย์ ประจำหลัหสูตรให้ดำเนินการจัดกิจกรรมU2T สู้ภัยโควิด(U2T COVID-19 WEEK) ระหว่างวันที่ 23-31 พฤษภาคม 2564 ซึ่งได้ทำการลงพื้นที่ปฎิบัติงานพร้อมด้วยทีมผู้ปฎิบัติงาน ตำบลผไทรินทร์ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม เเละ 26 พฤษภาคม ซึ่งรายละเอียดในการลงพื้นที่ในการจัดกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด มีดังต่อไปนี้

กิจกรรมที่ 1″รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน” ประกอบด้วย 3 ข้อหลัก

ข้อที่ 1. คลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย กำจัดเชื้อ ขจัดภัยโควิด ข้าพเจ้าเเละทีมผู้ปฎิบัติงานได้ร่วมกันลงพื้นที่ เพื่อดำเนินกิจกรรม การทำความสะอาดในจุดที่ประชาชนได้ใช้พื้นที่ร่วมกัน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ราวจับต่างๆ เพื่อลดการเเพร่กระจายของเชื้อโรค เเละป้องกันเชื้อโควิด ในส่วนนี้ข้าพเจ้าเเละผู้ปฎิบัติงานจะมุ่งเน้นไปที่ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลผไทรินทร์ เเละ วัด โดยให้ความสำคัญในจุดที่ประชาชนส่วนใหญ่ไปทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดการเเพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ให้ได้มากที่สุด

ข้อที่2. สร้าง SAFE ZONE เขตปลอดภัยห่างไกลโควิด ข้าพเจ้าเเละทีมผู้ปฏิบัติงานได้ทำการเข้าสอบถามข้อมูลของประชาชนเรื่องการป้องกันโควิดของเเต่ละคนมีวิธีการป้องกันอย่างไรบ้าง ข้าพเจ้าเเละทีมผู้ปฎิบัติงานได้ให้คำเเนะนำเเละวิธีการป้องกันโควิด เพื่อจะช่วยลดความเสี่ยงในชุมชน เช่น การล้างมือก่อนที่จะหยิบจับสิ่งของ เเละการสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง การเว้นระยะห่างเมื่อไปอยู่สถานที่คนเยอะๆ เเละช่วยกันเฝ้าระวังในชุมชนว่ามีบุคคลมาจากพื้นที่เสี่ยงเข้ามาในชุมชนหรือไม่ เเละเเนะนำคนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงให้ไปกักตัวในสถานที่ทางรัฐกำหนดให้

ข้อที่ 3. จัดหาเครื่องมือให้พอเเละพร้อม กับสถานการโควิด -19 เป็นการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อการบริหารการจัดการให้เพียงพอต่อการใช้งานของคนในชุมชน ตำบลผไทรินทร์ อุปกรณ์หลักๆ จะเป็นหน้ากากอนามัย เจลเเอลกอฮอล์ เเละอื่นๆ ที่มีความจำเป็นต่อการป้องกันให้คนในชุมชน ตัวเราเเละครอบครัวพ้นจากเชื่อโควิด -19

ต่อมาเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าเเละทีมผู้ปฎิบัติงานได้รับมอบหมายจากคณาจารย์ ประจำหลักสูตร ให้ร่วมด้วยช่วยกันเข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่แผ่นดิน ณโรงเรียนหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรมปลูกป่าที่ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมในครั้งนี้ ข้าพเจ้าเเละทีมงานผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันเดินสำรวจพื้นที่ในการปลูกต้นไม้ พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นโคลนทำให้การเดินทางไม่สะดวกบ้างเเละบวกกับสภาพอากาศที่ร้อนมากในช่วงเที่ยง เเต่กิจกรรมในครั้งนี้ข้าพเจ้าเเละทีมงานก็ร่วมด้วยช่วยกันดำเนินไปได้ด้วยดี การปลูกต้นไม้ในโครงการครั้งนี้มีหลากหลายชนิด เช่น ต้นสัก ต้นยางนา ต้นพยุง ต้นประดู่ ต้นไผ่ ต้นกล้วย ข้าพเจ้าเเละทีมผู้ปฏิบัติงานได้ทำการปลูกต้นยางนา การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่เเผ่นดิน ในครั้งนี้ข้าพเจ้ามีความสุขมากที่ได้เเบ่งปันความสุขต่อสังคม

จากการลงพื้นที่ในการปฏิบัติงาน ตำบลผไทรินทร์ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 มีข้อสรุปอยู่ 2 ข้อหลังดังนี้

1.ในการลงพื้นที่ในการจัดกิจกรรมU2T สู้ภัยโควิด-19 ข้าพเจ้าเเละทีมผู้ปฏิบัติงานได้ดำเนินงานในเชิงรุก โดยเน้นเรื่องการให้คำเเนะนำในการรับวัคซีนเเละการปฏิบัติก่อนเข้ารับวัคซีน เเละ หลังรับวัคซีน ทั้งนี้เพื่อเป็นการตัดสินใจเข้ารับวัคซีนหรือไม่

2.ในทางด้านการลงพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่เเผ่นดิน จะทำให้ประชนชนเป็นมิตรกับเรามากขึ้นเเละกล้ามาปรึกษาขอคำเเนะนำกับเรามากขึ้นในอนาตค

 

                                                       

             

 

 

อื่นๆ

เมนู