นางสาวกฤติยา เตียงจันทร์ ประเภท กพร. ตำบลไผทรินทร์  อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการลงพื้นที่ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำปลายมาศ ประจำเดือนสิงหาคม 2564

ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาได้มีโครงการมากมายที่ทำให้ทางพัฒนาชุมชนอำเภอลำปลายมาศจัดทำเพื่อที่ส่งให้ทันเวลาที่ที่กำหนด การจัดทำเอกสารต่างๆดิฉันได้มีส่วนร่วมในการจัดทำด้วย ซึ่งมีหลายอย่างที่ต้องจัดทำ มีการออกพื้นที่เพื่อจัดงานให้บรรลุเป้าหมายโครงการ โครงการต่างๆ ที่ออกพื้นที่มีเป้าชัดเจน แต่ในการออกพื้นที่หรือแม้กระทั่งการจัดงานประชุมต่างๆของทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำปลายมาศ ดิฉันรับหน้าที่ในการจัดสถานที่เตรียมความพร้อมเพื่อที่จะจัดการประชุม รวมทั้งการจัดอาหารเที่ยงและอาหารว่าง หน้าที่การถ่ายภาพ เพื่อเก็บบรรยาากาศในการจัดงานหรือการจัดประชุมอีกด้วย

การจัดทำเอกสารและการกรอกข้อมูลลงในระบบออนไลน์  เป็นการนำข้อมูลแต่ละหมู่บ้านมาคีย์ลงในระบบเพื่อที่จะบันทึกข้อมูลในส่วนต่างๆ ทั้งนี้ในการทำงานดิฉันตั้งงใจที่จะเก็บเกี่ยวความรู้ที่ได้และนำมาพัฒนาตนเองในการทำงานครั้งครั้งต่อไป

 

                                                                                                                

อื่นๆ

เมนู