หลักสูตร:HS04โครงการยกระดับโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างราแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม

           ดิฉันนางสาวปรียาภรณ์ ศิลารัมย์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่สำรวจพร้อมทั้งสอบถามเก็บข้อมูลจากผู้ที่อาศัยอยู่ในตำบลผไทรินทร์ตามแนวทางของโครงการยกระดับเศรษฐกิจละสังคมแบบบูรณาการ โดยดิฉันและทีมผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษาได้เก็บข้อมูลแบบฟอร์ม 02 ซึ่งเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 เพิ่มเติมจากเดือนที่ผ่านมา และได้เก็บข้อมูลแบบฟอร์ม 06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

             จากการเก็บข้อมูลของแบบสอบถาม พบว่าประชากรในตำบลผไทรินทร์ส่วนใหญ่ได้รู้ถึงการเกิดโรคระบาดโควิด-19 และรู้จักวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดเป็นพื้นฐาน อาทิเช่น การสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกไปในที่สาธารณะ การล้างมือบ่อยๆ รวมไปถึงการใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือ แต่ทั้งนี้ ก็ยังมีคนกลุ่มน้อยที่ไม่ให้ความร่วมมือ คือไม่สวมหน้ากากอนามัยออกจากบ้าน เพราะเห็นว่าอยู่ในพื้นที่ชุมชน ซึ่งนั่นก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ อย่างไรก็ตามประชากรโดยส่วนใหญ่ก็ได้มีการปรับตัวและใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติ แม้ว่าจะได้รับผลกระทบในการประกอบอาชีพอยู่บ้าง  

             สุดท้ายนี้ ดิฉันมีความเห็นว่า หากทางมหาวิทยาลัยได้เข้าไปช่วยเหลือและให้ความรู้เรื่องวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มเติมแก่ประชากรในชุมชน ความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดอุบัติใหม่จะต้องลดลง รวมถึงผลกระทบที่จะตามมาด้วย

อื่นๆ

เมนู