1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS04 - ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ
  4. HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือนมิถุนายน 2564

HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือนมิถุนายน 2564

 

หลักสูตร : HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือนมิถุนายน 2564

 

       ข้าพเจ้า นางสาวจุรีพร วิเศษศรี ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตรให้ลงพื้นที่ ณ ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด (U2T COVID-19 WEEK) ระหว่างวันที่ 23-31 พ.ค.64 ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้มีการประชุมผ่านระบบออนไลน์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564และได้ข้อสรุปในการแบ่งหน้าที่ในการจัดทำคลิปวีดีโอ กิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด (U2T COVID-19 week เพื่อสร้างความปลอดภัยในชุมชนมโดย2กิจกรรม ดังนี้กิจกรรมที่ 1 ประกอบด้วย 3 STEP 1.คลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย กำจัดเชื้อ ขจัดภัยโควิด 2.สร้าง SAFE ZONE เขตปลอดภัยห่างไกลโควิด 3.จัดหาเครื่องมือให้พอและพร้อม กับสถานการณ์โควิด 19 กิจกรรมที่ 2 รวมพลังวัคซีน หยุดเชื้อเพื่อชาติ ลดการระบาดโควิด

 

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมตัวกันที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไผทรินทร์เพื่อจัดทำป้ายกิจกรรมการรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันและขอความร่วมมือ หยุดเชื้อและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากนั้นข้าพเจ้าและทีมผู้ปฎิบัติงานได้ลงพื้นที่ในเขต ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เพื่อเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ให้พร้อมใจกันฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดโควิด-19 และควบคู่ไปกับการให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนที่ถูกต้องและควรปฏิบัติตนอย่างไรก่อนและหลังฉีดวัคซีนให้ไม่เป็นอันตรายอย่างที่มีสื่อออกมาให้เห็นและแนะนำวิธีการใช้ชีวิตให้ห่างไกลจากโควิด19เพื่อให้ประชาชนเร่งเห็นความสำคัญของการป้องกันโรคระบาดโควิด-19  รวมถึงการเข้าไปทำความสะอาด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผไทรินทร์ ,โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ และวัดจินดารามบ้านไผทรินทร์เพื่อทำความสะอาด ป้องกัน กำจัดเชื้อและลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 เพื่อ ให้สภาพแวดล้อมสะอาดปลอดเชื้อมีความน่าอยู่มากขึ้นและห่างไกลจากโรคระบาดโควิด-19

 

 

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่หมู่บ้านโคกซาด หมู่ที่1,9 เพื่อเข้าสำรวจเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากเดือนที่ผ่านมาเกี่ยวกับร้านค้าในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น อาหารประจำท้องถิ่นและผู้ที่เดินทางกลับบ้านจากสถานการณ์โควิด –19 เพื่อให้ได้ข้อมูลตามเป้าหมายอย่างแน่นชัดและจัดเก็บลงระบบในขั้นตอนต่อไป

 

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00-15.00 น. ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมรับชมการเสวนาลั่นทุ่งสนั่นทั่วสามหนอง “ปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่แผนดิน” ภายใต้โครงการรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมมะวันวิสาขบูชา 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  มีกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม ได้แก่ 1.การเสวนาลั่นทุ่งสนั่นทั่วสามหนอง “ปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่แผ่นดิน เนื้อหาที่สำคัญคือ แรงแรงบันดาลใจของการปลูกต้นไม้ ความสำคัญของการปลูกต้นไม้ คุณค่าของการปลูกต้นไม้ นี้  2.กิจกรรมการปลูกป่าบนพื้นที่ 22 ไร่หลังโรงเรียนหนองยายพิมพ์ พื้นที่การปลูกจะแบ่งเป็นโซนของแต่ละหมู่บ้าน โซนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะปลูกร่วมกันกับคณะสงฆ์และปราชญ์ชาวบ้าน ต้นไม้ที่ปลูกมีหลายชนิดเช่น ต้นกล้วย ต้นสัก ต้นพยุง ต้นประดู่ ต้นยางนา ต้นไผ่ ฯลฯ เป็นต้น

สรุปผลการลงพื้นที่ ตำบลผไทรินทร์ ประจำเดือน มิถุนายน

1.ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ในการจัดกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด การรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันและขอความร่วมมือ หยุดเชื้อและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

2.ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรม  โครงการรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา 2564  ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มีกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม คือ1.การเสวนาลั่นทุ่งสนั่นทั่วสามหนอง “ปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่แผ่นดิน”  2. กิจกรรมการปลูกป่า มีผู้คนมาร่วมใจกันปลูกต้นไม้เพื่อสร้างป่า บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักพร้อมรอยยิ้มอย่างมีความสุข

3.ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติม ในส่วนของหมู่บ้านโคกซาด หมู่1,9 เข้าสำรวจเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากเดือนที่ผ่านมาเพื่อให้ได้ข้อมูลตามเป้าหมายอย่างแน่นชัดและจัดเก็บลงระบบในขั้นตอนต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู