หลักสูตร: HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน มีนาคม

 

          ดิฉัน นางสาวสุจรรยา พวกขุนทด  ประเภทประชาชน ได้ลงเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากเดือนกุมภาพันธ์ ในเดือนมีนาคมเป็นการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่โควิด -19 และเก็บข้อมูลพื้นฐานทั่วไปสำรวจข้อมูลระดับบุคคล ข้อมูลครัวเรือนส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาความยากจน หนี้สินสะสมจำนวนมาก รายจ่ายมากกว่ารายรับ และขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าว เนื่องจากเมล็ดข้าวกลายพันธุ์  ต่อมาได้เดินสำรวจภายในชุมชนแล้วได้เกิดภาพประทับใจที่ลงชุมชนในครั้งนี้เป็นอย่างมาก จึงยกมาเขียนบทความ  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 ดิฉันได้ลงพื้นที่ประสานงานและได้พบพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านโคกซาด (นายอุดมพรรณ ยางไธสง) มีการสอบถามความเป็นอยู่และส่วนภายในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียงผู้ใหญ่ จึงเล่าให้ฟังว่า ภายในหมู่บ้านมีผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้และคนชรา วันนี้มีหน่วยงานเข้าช่วยเหลือให้งบประมาณในการซ่อมแซมที่อยู่ให้  ชื่อคุณแม่ทองดี เกยกลาง (ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง)การซ่อมแซมเป็นการเปลี่ยนหลังคาใหม่และเปลี่ยนผนังกั้นจากสังกะสีเป็นอิฐบล็อก ซึ่งครั้งนี้มีชาวบ้านมาร่วมกันทำจิตอาสาซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ พร้อมบางท่านมาให้กำลังใจ และนำวัตถุดิบมาปรุงทำอาหารประทานร่วมกัน ในเมื่อเที่ยง การใช้เวลาซ่อมแซมอยู่ราวๆ ประมาณ 5 วันเสร็จ

 

          สุดท้ายนี้สุดท้ายนี้ดิฉัน ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่บ้านโคกซาด ที่ให้ความช่วยเหลือในการให้ข้อมูลและประสานงานกับคนในหมู่บ้านเป็นอย่างดี และทำให้เกิดภาพประทับใจในความเป็นผู้นำในชุมชนที่นี้ เห็นความร่วมมือของชาวบ้านที่ร่วมกันทำจิตอาสา และดีใจที่มีผู้นำที่ใส่ใจ ดิฉันจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวิเคาระห์ในส่วนที่พบเจอปัญหาและต้องการให้ช่วยแก้ไข พัฒนายกระดับเศรษฐกิจตามเป้าหมายที่ได้มีการประชุมไว้

อื่นๆ

เมนู