1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS04 - ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ
  4. หลักสูตร : HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน กันยายน 2564

หลักสูตร : HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน กันยายน 2564

หลักสูตร : HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน กันยายน 2564

 

นางสาวจุรีพรวิ เศษศรี ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตรให้เข้าร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้การลงพื้นที่ไม่สามารถทำได้ ในเดือนสิงหาคมนี้ ผ่านช่องทางของ google meet ในวันศุกร์ที่ 20 ส.ค. 64 เวลา 09.00 น. ในหัวข้อเรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่และงานหัตถกรรมจักสาน

เมื่อวันที่21สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานพร้อมอาจารย์ประจำหลักสูตรได้เข้าร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์โดย ดร.สินีนาฎ รวมฤทธิ์และ ผอ.อริสรา เภสัชชา มาให้ความรู้เกี่ยวกับไม้ไผ่การออกแบบดีไซร์ลวดลายพร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ ในส่วนของการอบรมครั้งนี้ ดร.สินีนาฎ รวมฤทธิ์ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ที่คุณเคย เช่น แก้วน้ำไม้ไผ่, โต๊ะไม้ไผ่ ,เตียงไม้ไผ่,แว่นตาไม้ไผ่,ตะกร้าพลาสติกสานดั้งเดิม เป็นต้น และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตะกร้าจักสานร่วมสมัยโดยเฉพราะกลุ่มลูกค้าจะต้องชี้ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการ รสนิยมตามกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มแม่บ้าน,กลุ่มราชการ,กลุ่มเยาวชน เป็นต้น และความเหมาะสมในการออกแบบลายสีที่ใช้ในโทนเดียวกันตัดต่อยอดของคุณค่าของผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ให้ใช้งานได้หลายรูปแบบหรือเพิ่มมูลค่าการผสมผสานวัสดุลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์และสะดุดตารวมทั้งการนำเสนอที่น่าสนใจใตผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้นสามารถขายผ่านทางออนไลน์ได้และเกิดรายได้จริงในชุมชน ส่วนของ ผอ.อริสรา เภสัชชา เสนอแนะเกี่ยวการจัดหาอุปกรณ์ที่ช่วยในการพัฒนาโครงตะกร้าจากไม้ไผ่และจัดหาผู้สูงอายุหรือผู้ที่สนใจมาทำโครงตะกร้าหวายซึ่งต้องหาผู้ที่มีความรู้ทางด้านจักสานเพื่อมาทำโครงตะกร้าตากไม้ไผ่อีกต่อไป

เมื่อวันที่23สิงหาคม 2563 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เข้ารับฟังวิธีการป้องกันของโรคระบาดโควิด-19 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่1 บ้านโคกซาด ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมแจกเจลแอลกอฮอล์ โดยมี คุณหมอประจำตำบลมาให้ความรู้และวิธีการปฏิบัติตนในการใข้ชีวิตยังไงให้รอดจากโรคระบาดของโควิด-19วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้อื่น แม้ว่าผู้นั้นจะไม่ได้ป่วยก็ตาม ,สวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในพื้นที่ปิดหรือเว้นระยะห่างไม่ได้ ,หลีกเลี่ยงพื้นที่ปิด พยายามอยู่ในพื้นที่เปิดโล่งและอากาศถ่ายเทสะดวก และยังมีผอ.อริสสรา เภสัชชา มาแจกจ่าย เจลแอลกอฮอล์ให้กับชาวบ้านที่เข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ด้วย

 

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19แพร่ระบาดทำให้ส่งผลกระทบถึงการลงพื้นที่ทางทีมผู้ปฎิบัติจึงได้นัดหมายและส่งมอบตัวแทนไปลงพื้นที่ ณ หมู่16 บ้านโคกงิ้วใหม่ ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ และได้ไปที่บ้านคุณป้าทองนาค ชนะนาญ เพื่อข้อมูลการสานตะกร้าและวิธีการสานตะกร้าขั้นตอนการสานตะกร้า การออกแบบลวดลายซึ่งลายที่คุณป้าทองนาคทำนั้นส่วนมากจะเป็นลายเดิมๆตามทึ่คุนป้าคิดค้นขึ้นมายังไม่มีการผสมผสานลวดลายใหม่ หรือเลือกโทนสีให้แมสกันซึ่งทางทีมผู้ปฎิบัติงานก็ได้นำเอกสารคู่มือแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตะกร้าจักสานเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาออกแบบลวดลายให้เพิ่มมูลค่าต่อกลุ่มเป้าหมายและสดุดตากลุ่มค้าอีกด้วย

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฎิบัติงานได้ลงพื้นที่ หมู่1 บ้านโคกซาด ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เพื่อติดตามการทดลองทำโครงตะกร้าหวายจากไม้ไผ่ซึ่งคุณตาสว่างเล่าว่าต้องมีอุปกรณ์ในการทำโครงตะกร้าจนครบถึงจะทำได้และยังต้องหาผู้ที่มีความรู้ด้านจักสานมาช่วยคิดค้นออกแบบในการทำโครงตะกร้าตัองจับกลุ่มกันทำช่วยแบ่งหน้าที่ในการทำแต่ล่ะขั้นตอนถึงจะทำได้แต่ตอนนี้อยู่ในระหว่างการรออุปกรณ์ในการทำโครงตะกร้าซึ่งทาง ผอ.อริสรา เภสัชชา องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์เป็นคนจัดหาอุปกรณ์มาให้

สรุปผลการลงพื้นที่ ตำบลผไทรินทร์ ประจำเดือน กันยายน
1.อบรบผ่านระบบออนไลน์ในหัวข้อเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่และงานหัตถกรรมจักสาน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19แพร่ระบาดทำให้ส่งผลต่อการลงพื้นที่ จึงจัดอบรมผ่านช่องทางของ google meet
2.ลงพื้นที่ศึกษาวิธีการทำตะกร้าหวายเทียมซึ่งได้เสนอแนะกลุ่มที่ทำตะกร้าหวายในการออกแบบลวดลายใหม่ๆที่ทันสมัยตรงตามกลุ่มเป้าหมายใรแค่ล่ะกลุ่มและติดตามการทดลองทำโครงตะกร้าจากไม้ไผ่

อื่นๆ

เมนู