ข้าพเจ้า นายนนทัช ทับชม  ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล1มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง กพร. ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่กับสำนักงานสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

การปฎิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคมของข้าพเจ้า

1.ประชาสัมพันธ์ถึงสิทธิ์ประโยชน์ของการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในรูปแบบคลิปวีดิโอ คุณสมบัติผู้สมัคร การคุ้มครอง และช่องทางในการชำระเงิน ในการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40

2.ประชาสัมพันธ์ถึงสิทธิ์ประโยชน์ของการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในรูปแบบการทำ infographic คุณสมบัติผู้สมัคร การคุ้มครอง และช่องทางในการชำระเงิน ในการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 และการอัตราเงินสมบทของผู้ประกันตนมาตรา 39

3.บันทึกข้อมูลผู้ประกันตนมาตรา 40 ลงในแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

4.ลงทะเบียน scan เอกสารแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์

5.การจัดทำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ ของทางราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

6.ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย เช่น  ทำหนังสือส่งถึงสถานประกอบการณ์เพื่อให้ขึ้นทะเบียนนายจ้าง

 

จากการทำงานที่ผ่านมาเข้าสู่เดือนที่ 5 ในการปฏิบัติงาน ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้การทำงานเกี่ยวกับประกันสังคมมากยิ่งขึ้น มีทักษะการทำงานมากยิ่งขึ้น ขอบพระคุณไปยังพี่เจ้าหน้าที่ประกันสังคมที่แนะนำแนวทางการทำงานเป็นอย่างดี ขอบพระคุณไปยังผู้ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ที่ทำให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเรียนรู้การทำงานที่ประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู