นางสาวกฤติยา เตียงจันทร์ ประเภท กพร. ตำบลผไทรินทร์  อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการลงพื้นที่ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำปลายมาศ ประจำเดือนธันวาคม 2564

ในเดือนธันวาคม ภายในเดือนที่ผ่านมานั้นการออกพื้นที่อบรมสมาชิกผู้สมัคร “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีการเรียนรู้ก่อนจัดทำเอกสารเพื่อการขุดแปลง โคก หนอง นาโมเดล ในปี 2564 มีการเตรียมความพร้อมและเป็นผู้จัดเก็บภาพบรรยากาศภายในการอบรมเป็นจำนวน 5 วันทำการ และได้จับพิกัดหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอลำปลายมาศ เพื่อให้มีความแมนย่ำมากขึ้นในการหาาหมู่บ้าน และภายในเดือนได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากพัฒนาการที่มอบหมายให้ ภายในเดือนได้ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆในหน่วยงานเพื่อที่จพอำนวยความสะดวกให้แต่ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในสำนักงานพัฒนาชุมชน

อย่าไรก็ตามการปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นการปฏิบัติงานในสำนักงานซึ้งจะมีการออกปฏิบัติงานนอกพื้นบ้างครั้งคราวแล้วแต่งานที่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมอบหมายให้ การปฏิบัติงานในเดือนที่มาก็จะมีประมาณนี้ ดิฉันตั้งใจและเรียนรู้ในการปฏิงานภายในเดือนนี้เป็นอย่างดีค่ะ

อื่นๆ

เมนู