หลักสูตร: HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน มิถุนายน 2564

ข้าพเจ้านายพีระพล เสาวโรรังสฤษฎ์ ผู้ปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ รับผิดชอบการดำเนินงานในเขตพื้นที่ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตรให้ดำเนินการจัดกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด (U2T COVID-19 week) ระหว่างวันที่ 23-31 พ.ค.64 ซึ่งได้ทำการลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมด้วยทีมผู้ปฏิบัติงาน ต.ผไทรินทร์ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม และ 26 พฤษภาคม 2564 โดยได้ดำเนินการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานแต่ละท่านตามแผนงานที่กำหนดไว้ รายละเอียดในการลงพื้นที่ในการจัดกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด มีดังต่อไปนี้ กิจกรรมที่1 “รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน ประกอบด้วย 3 รูปแบบ ดังนี้

1.คลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย กำจัดเชื้อ ขจัดภัยโควิด ทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาด เคลียร์พื้นที่ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ทำความสะอาดในวัด และโรงเรียน เพื่อลดปริมาณเชื้อโรคต่างๆที่อยู่ตามพื้นที่ โดยให้ความสำคัญในจุดที่ประชาชนส่วนใหญ่ไปทำกิจกรรมต่างๆ ทำให้สิ่งแวดล้อมดูสะอาดมากขึ้นเพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค 2.การสร้างเขตปลอดภัยห่างไกลโควิด ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ทำการเข้าสอบถามแนะนำข้อมูลการปฏิบัติตนของประชาชนในพื้นที่ โดยส่วนใหญ่แล้วประชาชนสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากภาวะเสี่ยงจากการติดเชื้อได้อย่างดี โดยได้ความรู้จากผู้นำหมู่บ้านและ อสม.ของหมู่บ้าน ได้แนะนำให้การป้องกันการติดเชื้อ เช่น การล้างมือบ่อยๆ การสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง และให้ประชาชนทำตามอย่างเคร่งครัด และมีการจัดสถานที่ติดตามเฝ้าระวัง บุคคลที่มาจากพื้นที่ต่างจังหวัด ในการกักตัวเพื่อดูอาการ14วัน เป็นการป้องกันไม่ให้เชื้อเข้ามาระบาดในพื้นที่ 3.จัดหาเครื่องมือให้พอและพร้อม กับสถานการณ์โควิด-19 เครื่องมือหลักในการป้องกันโควิด-19 ของประชาชนในพื้นที่ตำบลผไทรินทร์ได้แก่ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือโดยจากการเข้าสำรวจของทีมผู้ปฏิบัติงานพบว่าในพื้นที่ได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการป้องกันตนเองอย่างเพียงพอ และได้คำแนะนำต่างๆจาก ผู้นำชุมชนและ อสม. ในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากเชื้อโรค

ในส่วนของกิจกรรมที่2 การรณรงค์ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด19 รวมพลังฉีดวัคซีน ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้เดินรณรงค์ การฉีดวัคซีน ในพื้นที่ตำบลผไทรินทร์ และได้แนะนำวิธีก่อนการเข้าฉีดวัคซีน และหลังการฉีด เพื่อป้องกันผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน มีวิธีดังนี้

1.ก่อนการเข้ารับการฉัดวัคซีนผู้ที่มีโรคประจำตัว หรือ มียาประจำที่ต้องรับประทาน ควรปรึกษาแพทย์ก่อนฉีด สองวัน ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนให้งดออกกำลังกายหนักๆ และพักผ่อนให้เพียงพอ ทำใจสบายๆ หากเจ็บป่วย มีไข้ ไม่สบาย ให้เลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อนอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ ดื่มน้ำเปล่าเยอะๆ และงดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เช่น ชา กาแฟ น้ำอัดลม หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รับประทานอาหารให้เรียบร้อย หากมียารักษาโรคประจำตัวก็ให้รับประทานได้เลย ถ้าใช้ยาละลายลิ่มเลือดหรือยาต้านเกล็ดเลือด และมีการตั้งครรภ์ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน

2.หลังการฉีดวัคซีนพักรอดูสังเกตอาการที่โรงพยาบาลหรือจุดที่ฉีดวัคซีน 30 นาทีอย่างเคร่งครัด อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน COVID-19 ที่อาจเกิดขึ้น เช่น มีไข้ต่ำๆ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและข้อ หรือปวด บวม แดง คันหรือซ้ำบริเวณที่ฉีดยา อ่อนเพลีย รู้สึกไม่สบายตัว ปวดศีรษะ คลื่นไส้ หรือมีอาการชาเฉพาะที่ 2. อาการรุนแรง พบได้ไม่บ่อยหรือพบได้น้อย เช่น มีก้อนบริเวณที่ฉีดยา เวียนศีรษะ มึนงง ใจสั่น ปวดท้อง อาเจียน ความอยากอาหารลดลง เหงื่อออกมากผิดปกติ ต่อมน้ำเหลืองโต ปากเบี้ยว กล้ามเนื้ออ่อนแรง ชักหมดสติ อาการเหมือนเป็นไข้หวัดใหญ่ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล 3. อาการแพ้วัคซีน เช่น มีไข้สูง ปวดศีรษะรุนแรง ความดันตก หลอดลมตีบ หายใจลำบาก มีผื่นขึ้นตามตัว หากพบว่ามีอาการรุนแรง หลังการฉีดวัคซีนควรรีบพบแพทย์ทันที

ข้าพเจ้าได้ทำการสอบถามผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ทราบว่าไม่พบผู้ติดเชื่อในหมู่บ้านและยังไม่มีบุคคลอื่นจากพื้นที่เสี่ยงที่เข้ามาในหมู่บ้าน ทางผู้ใหญ่บ้านและทีมงาน อสม.ได้เตรียมการรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด เป็นอย่างดี ในส่วนของประชาชนในหมู่บ้านกำลังอยู่ในระหว่างการลงทะเบียนรับคิวฉีดวัคซีน

ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตร ให้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา 2564 ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00-15.00 น. มีกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม ได้แก่ 1.การเสวนาลั่นทุ่งสนั่นทั่วสามหนอง “ปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่แผ่นดิน”เป็การเสวนาที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกป่า ปลูกอย่างไรให้ต้นโตและแข็งแรง เพื่อให้มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ และให้เห็นคุณค่าของป่าไม้ ป่าไม้จะช่วยให้สิ่งแวดล้อมนั้นดีขึ้นมีอากาศที่บริสุทธิ์ ร่มเย็น กิจกรรมที่ 2 การปลูกป่าบนพื้นที่ 22 ไร่หลังโรงเรียนหนองยายพิมพ์ ข้าพเจ้าได้เดินสำรวจพื้นที่และได้ทำการปลูกต้นไม้ พื้นที่จะเป็นดินโคลน ทำให้เดินไม่สะดวกอาจจะมีความลำบากเล็กน้อยในการปลูก ในโซนปลูกของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ร่วมปลูกต้นไม้กับคณะสงค์และปราชญ์ชาวบ้าน ต้นไม้ที่ใช้ปลูกมีหลากหลายชนิด เช่น ต้นกล้วย ต้นประดู่ ต้นสัก ต้นพยุง เป็นต้น ต้นไม้ที่ข้าพเจ้าได้ร่วมปลูกคือ ต้นปรดู่ ข้าพเจ้ามีความสุขและภาคภูมิใจมากในการได้ร่วมปลูกป่าครั้งนี้

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ข้าพเจ้าได้ลงสำรวจเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในหมู่ที่12 บ้านสำโรงน้อย และได้เข้าพบผูใหญ่บ้านเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการเกษตร สัตว์ในชุมชน พืชในชุมชน ข้าพเจ้าได้ข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้านมาพอสมควรแล้วได้ทำการบันทึกลงในระบบเรียบร้อย

สรุปผลการปฏิบัติงาน

1.ข้าพเจ้าได้ดำเนินการทำงานกิจกรรม“รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน ทำความสะอาดชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมประจำตำบล และวัด เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อโรคที่อาจมาจากสิ่งสกปรก ทำให้ลดความเสี่ยงของประชาชนที่จะติดโรคได้

2.รณรงค์การฉีดวัคซีน ข้าพเจ้าได้ศึกษาการฉีดวัคซีน ทั้งก่อนฉีดและหลังฉีด แล้วได้ทำการเดินรณรงค์เชิญชวนให้ชาวบ้านร่มใจฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคและลดการแพร่ระบาดของโรค และได้บอกรายละเอียดการฉีดวัคซีนให้แก่ชาวบ้าน เพื่อลดความกังวัลในการฉีดวัคซีน

3.ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า สร้างธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่มากขึ้น ในการปลูกป่าครั้งนี้ข้าพเจ้าได้รับความรู้มากมายจากการเสวนาในครั้งนี้ได้รู้จุดประสงค์ของการปลูก และสามารถนำความรู้มาประกอบใช้ในชีวิตประจำวันได้

4.ข้าพเจ้าได้ลงสำรวจเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัตว์ในชุมชน และพืชในชุมชนได้ข้อมูลมาพอสมควร และทำการลงข้อมูลในระบบต่อไป

 

 

 

อื่นๆ

เมนู