1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ
  4. ความประทับใจการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูล(01) และ (02) ในชุมชนบ้านหนองนกเขียน ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ hs05 การทอผ้าไหมลายยกขิด นางสาวพรพรรณ. สงคราม

ความประทับใจการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูล(01) และ (02) ในชุมชนบ้านหนองนกเขียน ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ hs05 การทอผ้าไหมลายยกขิด นางสาวพรพรรณ. สงคราม

 

  ข้าพเจ้า นางสาวพรพรรณ สงคราม ได้เขียนบทความนี้ขึ้นเพื่ออยากเล่าถึงความประทับใจในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ในส่วนของข้อมูล 01 และข้อมูล 02 ประจำเดือนมีนาคม2564ซึ่งได้เก็บข้อมูลเพิ่มต่อจากเดือนกุมภาพัธ์2564 ซึ่งเป็นงานในส่วนของประชาชนที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ทำงานในส่วนนั้น

    ชุมชนบ้านหนองนกเขียน เป็นชุมชนขนาดกลาง มีประชาชนอยู่ประมาณ90 ครัวเรือน มีอาชีพหลักคือเกษตรกรรม ทำไร่ ทำนา เป็นต้น

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมของชุมชนบ้านหนองนกเขียนในวันที่12 -16 มีนาคม 2564 ในขณะที่ข้าพเจ้าลงพื้นที่สอบถามข้อมูล จากบ้านนายเอกพล สุดธรรม ในส่วนของข้อมูล01 และข้อมูล02 อยู่นั้นก็มีเพื่อนบ้านที่อยู่บ้านติดกันหรือในระแวกเดียวกัน ได้เดินเข้ามาหาข้าพเจ้า และให้ข้อมูลข้าพเจ้าเกี่ยวกับข้อมูล01 และ02 แล้วยังได้พูดถึงการทำผ้าลายยกขิด ว่าสามารถเอาผ้าลายยกขิดไปทำเป็นผ้าอะไรได้บ้าง และยังบอกถึงราคาของผ้าชนิดนั้นๆด้วย หลังจากพูดเสร็จ ก็ได้ชวนข้าพเจ้ารับประทานอาหารเที่ยง พร้อมทั้งมีของฝากส้มโอผลใหญ่กลับบ้านมาอีกด้วย

ข้าพเจ้าได้เขียนบทความนี้ขึ้นเพื่ออยากบอกให้ทุกท่านทราบถึงความมีน้ำใจ และความเป็นกัลยานิมิตรที่ดีของประชาชนบ้านหนองนกเขียน ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

ทดลองทอผ้าสิ้นตีนแดง

 

อื่นๆ

เมนู