1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ
  4. ความพร้อมที่จะเข้าร่วม โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของชุมชนบ้านหนองนกเขียน ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ในหัวข้อ “โครงการ การทอผ้าไหมลายยกขิด” ของกลุ่มตำบลเมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ hs05 นางสาวพรพรรณ สงคราม

ความพร้อมที่จะเข้าร่วม โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของชุมชนบ้านหนองนกเขียน ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ในหัวข้อ “โครงการ การทอผ้าไหมลายยกขิด” ของกลุ่มตำบลเมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ hs05 นางสาวพรพรรณ สงคราม

      ความพร้อมที่จะเข้าร่วม โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของชุมชนบ้านหนองนกเขียน ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ในหัวข้อ “โครงการ การทอผ้าไหมลายยกขิด” ของกลุ่มตำบลเมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

           ข้าพเจ้า นางสาวพรพรรณ สงคราม กลุ่มประชาชน ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ ตำบลเมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ รับผิดชอบเก็บข้อมูลในส่วนของบ้านหนองนกเขียน และบ้านหนองไผ่ล้อม ตำบลเมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

        ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ในระหว่างวันที่ 7-13 เมษายน 2564 เพื่อเก็บข้อมูล 01 และข้อมูล 02 เพิ่มเติมจากเดือนมีนาคม 2564  ณ บ้านหนองนกเขียน ตำบลเมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ และยังได้สอบถามถึงความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในหัวข้อ “โครงการ การทอผ้าไหมลายยกขิด” ของกลุ่มตำบลเมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ สอบถามจำนวน 10 ท่าน (ได้จากการสุ่มเลือกชาวบ้านที่ทอผ้าเป็น) โดยก่อนจะสอบถามข้าพเจ้าได้ทำการอธิบายรายละเอียดแบบคร่าวๆ ให้บุคคลที่ข้าพเจ้าสอบถามได้ฟังถึงที่มาของ และ รายละเอียดของโครงการก่อนหน้าแล้ว และข้าพเจ้าได้ใช้คำถามเดียวกันทั้งหมด ถามชาวบ้านจำนวน10 ท่าน  

คำถามก็คือ “ท่านพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการ การทอผ้าไหมลายยกขิด ที่ทางกลุ่มตำบลเมืองแฝกของเราได้จัดทำโครงการขึ้นไหมคะ”

คำตอบที่ได้ ทั้ง 10 ท่าน พร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก   

                สรุปได้ว่าชาวบ้านหนองนกเขียน ตำบลเมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ พร้อมที่จะเข้าร่วม โครงการการทอผ้าไหมลายยกขิดของเรา พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางผู้จัดทำโครงการ

อื่นๆ

เมนู