บทความประจำเดือน กรกฎาคม

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ข้าพเจ้านางสาวสุภารัตน์ สุรพัฒน์พิศิษฐ์ ประเภทนักศึกษา ในตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร HS05 การทอผ้าไหมลายยกขิด เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยังยืน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรม “U2T Covid week” ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิดภารกิจพิเศษ “U2T Covid week” ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด เป็นภารกิจที่ทางมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้รผู้ปฏิบัติงานU2T ให้ช่วยกันรณรงค์ให้ความรู้วิธีป้องกันและรับมือเกี่ยวกับโรคระบาดโควิด-19

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2564  เวลา 08.00 น. ทีมตำบลเมืองแฝกได้ออกปฏิบัติหน้าที่ไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเเฝก อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการจัดกิจกรรมนี้ เพื่อสร้างเขตปลอดโควิดในพื้นที่ส่วนรวมที่ชาวบ้านใช้ทำประโยชน์ร่วมกัน และการรณรงค์ให้คนในชุมชนตำบลเมืองแฝกได้ทราบถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19  และการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคระบาดนี้ โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับความอานุเคราะห์จากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝกและได้รับความมือจากอาสาสมัครประจำชุมชนทั้ง 17 หมู่บ้านในตำบลเมืองแฝกร่วมด้วย โดยได้มีการเชิญบุคลากรทางการแพทย์ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สุขภาพตำบลมาเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 และการดูแลตัวเองในช่วงโควิด-19 การสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เว้นระยะห่างทางสังคม การล้างมือให้บ่อยครั้งด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ในการฆ่าเชื้อโรคจากการหยิบหรือสัมผัสสิ่งของต่างๆมากที่สุด

การล้างมือต้องทำตามวิธีที่ถูกต้อง 7 ขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เริ่มต้นการล้างมือง่ายๆ ด้วยการถูสบู่ขึ้นมาเล็กน้อยพอขึ้นฟอง ก่อนนำฝ่ามือทั้งสองข้างประกบกันและถูให้ทั่ว จนรู้สึกสะอาด
  2. ปาดฟองสบู่มาที่หลังมือ แล้วใช้ฝ่ามือถูหลังมือและซอกนิ้วให้สะอาด จากนั้นสลับข้าง วิธีนี้จะทำให้ฆ่าเชื้อโรคบริเวณหลังมือที่เรามักลืมกันไป
  3. พลิกมือกลับมาประกบกัน ก่อนจะล้างมือให้สะอาดด้วยการถูซอกนิ้วด้วยสบู่ให้สะอาดหมดจด
  4. กำกำปั้นข้างหนึ่ง แล้วใช้ฝ่ามืออีกข้างหนึ่งขัดบริเวณหลังนิ้ว สลับข้างทำแบบเดียวกันจนรู้สึกว่ามือสะอาด
  5. กางนิ้วหัวแม่โป้งก่อนใช้ฝ่ามืออีกข้างกำรอบแล้วหมุนวนด้วยฟองสบู่เป็นวงกลม ทำให้สะอาดทั้งสองด้าน
  6. แบมือข้างหนึ่ง แล้วใช้ปลายนิ้วมืออีกข้างขัดฟองสบู่ตามแนวขวางจนทั่ว แล้วสลับข้างทำวิธีเดียวกัน
  7. กำมือรอบข้อมือข้างหนึ่ง แล้วถูวนไปรอบๆ จากนั้นเปลี่ยนข้าง ทำเช่นเดียวกัน วิธีนี้จะช่วยให้ข้อมือสะอาด

https://themomentum.co/how-to-wash-your-hands/

ต่อมาข้าพเจ้าได้ร่วมกิจกรรมผลิตสเปรย์เเอลกอฮอล์ เพื่อที่จะนำไปแจกจ่ายประชาชนทั้ง17 หมู่บ้าน ในตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

 

ขั้นตอนการทำสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค มีดังนี้ เทเอทิลแอลกอฮอล์ 95% ลงภาชนะ ปริมาณ 85 มิลลิลิตรเติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 3% ปริมาณ 5 มิลลิลิตร ตามลงไป เติมกลีเซอรีน 98% ปริมาณ 3 มิลลิลิตร ตามลงไป เติมน้ำมันหอมระเหย / สารแต่งกลิ่น 2-3 หยดเติมน้ำกลั่นหรือน้ำ RO ลงไปให้ครบ 100 มิลลิลิตร

               หลังจากเทส่วนผสมทุกอย่างลงไปในภาชนะแล้ว จากนั้นก็คนให้เข้ากัน

               เมื่อส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้ว เราก็นำมากรอกใส่ขวดที่เราได้เตรียมไว้

               ขั้นของการติดสติ๊กเกอร์ และเตรียมนำออกไปแจกจ่าย

          หลังจากผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์เสร็จเรียบร้อย ทางทีมงานตำบลเมืองแฝกได้มีการเดินรณรงค์ในเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์มีการเปิดฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรในจังหวัด สามารถลงทะเบียนผ่านอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม) หรือแอพลิเคชั่น BURIRAM IC เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองเนื่องจากสถานการณ์ของประเทศยังไม่ดีขึ้น ยอดผู้ติดเชื้อล่าสุดวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ถือว่าสูงขึ้นมากเพราะถึงหลักหมื่น จึงอยากให้ทุกคนช่วยกัน หยุดเชื้อ อยู่บ้าน เพื่อที่จะให้สถานการณ์บ้านเมืองเราดีขึ้น และกลับมาเป็นปกติให้เร็วที่สุด

กระทรวงสาธารณะสุข

          การลงพื้นที่ปฏิบัติงานครั้งนี้ต้องขอขอบคุณท่านจุฑามาศ ซารัมย์ ที่ได้มาเป็นประธานในพิธี และขอขอบคุณทุกส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมครั้งนี้

อื่นๆ

เมนู