การปฏิบัติงาน เดือนพฤษภาคม พ.. 2564

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1 ตำบล1 มหาวิทยาลัย)

  ข้าพเจ้า นางสาวศศิชา เเซ่ลิ้ม ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรHS05 การทอไหมขิดยกดอกเพื่อรักษาภูมิปัญญาและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน

  เมื่อวันที่29 เมษายน.. 2564 ที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้มีโอกาสเป็นตัวแทนกลุ่มประเภทประชาชน เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการทอผ้าไหมขิดยกดอกเพื่อรักษาภูมิปัญญาและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น1 อาคาร12        โดยมีวิทยากรผู้ให้ความรู้2 ท่านคือ คุณ มัลลิกา ชัญถาวรและ คุณ จักรพงษ์ อัลทชัย การเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ได้ความรู้เกี่ยวการทอไหมขิดดยกดอก หรือ ชื่อเดิมคือผ้าไหมตีนจก                              เป็นการทอผ้าไหมชื่อดังจากจังหวัดราชบุรี การทอไหมขิดดยกดอกนั้นสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชน สามารถทำงานได้ที่บ้านใช้เวลาในการฝึกทอไม่เกิน4 วันอุปกรณ์ในการใช้ทอได้แก่ ไหมจุลปั่นใส่หลอดด้ายวีนัส กระสวยและ ฟืม การลงทุนในการทอไหมขิดดยกดอกนั้นใช้เงินลงทุนเพียง15,000 บาท ผู้สอนจะดูแลและสอนการทอผ้าให้คุณตลอดชีพด้วย เพราะเป็นงานฝีมือ ที่เป็นที่ต้องการของตลาด จึงมีราคาค่อนข้างสูง สถานที่จัดจำหน่าย ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าต่างๆ ศูนย์ศิลปาชีพราชบุรี ขายสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และส่งออกไปยังต่างประเทศ ทั้งนี้ท่านวิทยากรยังบอกอีกว่าชาวบ้านตำบลเมืองแฝกอำเภอ ลำปลายมาศมีผู้ทอผ้าไหมตีนจก30 คนแต่ถ้ารวมทีมงานทั้งหมดมีประมาณ115 คนในประเทศไทย ซึ่งผู้ทอทุกคนล้วนมีรายได้จากการทอผ้าเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวได้เป็นอย่างดี

       อีกทั้งในวันที่12 พฤษภาคม.. 2564 ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานทุกท่านได้ร่วมงานบุญผ้าป่าปาฐกถาชุมชนออนไลน์ยักษ์จับโจนของดร.ยักษ์  ฯพณฯวิวัฒน์ศัลยกำธรและโจนจันไดปราชญ์ชื่อดัง    ส่วนการลงพื้นชุมชนในเดือนพฤษภาคมนั้นเป็นไปด้วยความเสี่ยงเนื่องจากการเฝ้าระวังการแพร่กระจายของโรคโควิด– 19 โดยผู้นำชุมชนคุมเข้มบุคคลที่เข้าออกชุมชนโดยการลงบันทึกการเข้าออกชุมชนและผู้ที่เข้าออกชุมชนต้องแจ้งผู้นำชุมชนให้ทราบทุกครั้ง นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้พบเห็นชาวบ้านส่วนใหญ่ในชุมชนบ้านหนองครก มีการป้องกันตัวเองและเฝ้าระวังด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือและดูแลตนเองมากยิ่งขึ้น

  ดังนั้นหลังจากได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชุมชนที่ได้รับมอบหมายซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้และข้อมูลพื้นฐานในชุมชน เช่น แหล่งท่องเที่ยวที่พักอาหารและข้อมูลทั่วๆไปถึงแม้จะมีอุปสรรคและความเสี่ยงแต่ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เต็มประสิทธิภาพและป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยอยู่เสมอ

 

อื่นๆ

เมนู