โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

หลักสูตร HS05 การทอผ้าไหมขิดยกดอก เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

  

       ข้าพเจ้า นางสาวสุปรียา  จิตตำนาน ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา หลักสูตร HS05 การทอผ้าไหมขิดยกดอก เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

เนื่องจากในช่วงนี้มีการระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 อย่างมาก ทางโครงการ U2T ได้มอบหมายให้จัดกิจกรรม “Covit-19 Week ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด”  โดยจัดขึ้นในวันที่ 18 มิถุนายน ที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มีแพทย์ประจำโรงพยาบาล ผู้นำหมู่บ้าน มาให้ความรู้ รวมไปถึงตัวแทนหมู่บ้านทั้ง 17 หมู่บ้านในตำบลเมืองแฝก โดยกิจกรรมนี้จัดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ในเวลา 08.00 น.

      ในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มีการเชิญบุคลากรทางการแพทย์ประจำโรงพยาบาล และผู้นำตำบลเมืองแฝกมาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ มีการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโควิด-19 และการสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง คือเราต้องจับที่หูของหน้ากากอนามัย ห้ามจับที่หน้ากากอนามัย เพราะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค และได้มีการให้ความรู้เรื่องการล้างมือที่ถูกต้อง การล้างมือ เป็นการทำความสะอาดเพื่อชำระล้างสิ่งสกปรกที่ตกค้าง รวมถึงเชื้อโรคที่เราไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจากการสัมผัส หยิบจับสิ่งของรอบตัว เนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันที่การรักษาความสะอาดเป็นเรื่องที่ควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพราะในทุกวันเราใช้มือในการหยิบจับสิ่งของนับครั้งไม่ถ้วน ซึ่งอาจเป็นพาหะในการแพร่กระจายเชื้อโรคสู่คนอื่นและตนเอง การหมั่นทำความสะอาดและดูแลฝ่ามือด้วยสบู่เหลวล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัสสิ่งของต่างๆ จึงเป็นหนทางในการช่วยรักษาและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคได้ คุณหมอเลยได้สอนวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง 7 ขั้นตอนให้กับผู้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ดังต่อไปนี้

 1. ฝ่ามือถูฝ่ามือ เริ่มต้นการล้างมือง่ายๆ ด้วยการถูสบู่ขึ้นมาเล็กน้อยพอขึ้นฟอง ก่อนนำฝ่ามือทั้งสองข้างประกบกันและถูให้ทั่ว จนรู้สึกสะอาด
 2. ฝ่ามือถูหลังมือ ปาดฟองสบู่มาที่หลังมือ แล้วล้างมือต่อโดยการใช้ฝ่ามือถูหลังมือและซอกนิ้วให้สะอาด จากนั้นสลับข้าง วิธีนี้จะทำให้ฆ่าเชื้อโรคบริเวณหลังมือที่เรามักลืมกันไป
 3. ประกบฝ่ามือถูซอกนิ้ว พลิกมือกลับมาประกบกัน ก่อนจะล้างมือให้สะอาดด้วยการถูซอกนิ้วด้วยสบู่ให้สะอาดหมดจด
 4. ฝ่ามือขัดหลังนิ้ว กำกำปั้นข้างหนึ่งขึ้นล้างมือต่อ โดยใช้ฝ่ามืออีกข้างหนึ่งขัดบริเวณหลังนิ้ว สลับข้างทำแบบเดียวกันจนรู้สึกว่ามือสะอาด
 5. ถูนิ้วหัวแม่โป้ง กางนิ้วหัวแม่โป้งก่อนใช้ฝ่ามืออีกข้างกำรอบแล้วหมุนวนด้วยฟองสบู่เป็นวงกลม ทำให้สะอาดทั้งสองด้าน
 6. ขัดฝ่ามือด้วยปลายนิ้ว แบมือข้างหนึ่ง แล้วใช้ปลายนิ้วมืออีกข้างขัดฟองสบู่ตามแนวขวางจนทั่ว แล้วสลับข้างทำวิธีเดียวกัน
 7. ถูรอบข้อมือ กำมือรอบข้อมือข้างหนึ่ง แล้วถูวนไปรอบๆ จากนั้นเปลี่ยนข้าง ทำเช่นเดียวกัน วิธีนี้จะช่วยให้ข้อมือสะอาด

การล้างมือด้วยวิธีข้างต้นนี้ ไม่ต่ำกว่า 20 วินาที แล้วจึงล้างออกจะช่วยป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ตัวเราได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ผู้นำชุมชนยังได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 อีกด้วย

ท่านผู้นำชุมชนได้มีการเล่าประสบการณ์ที่ตนเองได้ไปฉีดวัคซีน และมีการแนะนำกับผู้ที่จะไปฉีดวัคซีน   ก่อนจะไปฉีดวัคซีนต้องเตรียมตัวให้พร้อม พักผ่อนให้เพียงพอ หลังฉีดวัคซีนให้ดื่มน้ำมาก ๆ และนอนพักผ่อน ไม่ควรทำงานหนัก

ท่านนายกตำบลเมืองแฝก ได้เชิญชวนให้ทุกคนที่ยังไม่ฉีดวัคซีน มาร่วมกันฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคไวรัสโควิด-19

ต่อมาได้มีกิจกรรมการผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในตำบลเมืองแฝก โดยให้ตัวแทนแต่ละหมู่บ้านนำไปแจกให้กับชาวบ้านทั้ง 17 หมู่บ้าน

ก่อนจะทำการผสมต้องสวมถุงมือทุกครั้ง เพื่อป้องกันอันตรายจากสารเคมี การทำสเปรย์แอลกอฮอล์ มีขั้นตอนการทำดังต่อไปนี้

 1. เทเอทิลแอลกอฮอล์ 95% ลงภาชนะ ปริมาณ 85 มิลลิลิตร
 2. เติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 3% ปริมาณ 5 มิลลิลิตร ตามลงไป
 3. เติมกลีเซอรีน 98% ปริมาณ 3 มิลลิลิตร ตามลงไป
 4. เติมน้ำมันหอมระเหย / สารแต่งกลิ่น 2-3 หยด
 5. เติมน้ำกลั่นหรือน้ำ RO ลงไปให้ครบ 100 มิลลิลิตร พอดี
 6. คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน
 7. บรรจุใส่ขวดสเปรย์

เมื่อทำการผสมเจลแอลกอฮอล์ตามขั้นตอนดังกล่าว จากนั้นนำมาใส่ขวดที่เตรียมไว้ และติดสติกเกอร์

บอกวิธีใช้

               

หลังจากผลิตเจลแอลกอฮอล์เสร็จเรียบร้อย ได้มีการเดินรณรงค์ เชิญชวนชาวบ้านในเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัส-19 และได้แจกสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับตัวแทนหมู่บ้านทั้ง 17 หมู่บ้าน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในตำบลเมืองแฝก            

แหล่งที่มา : https://www.rama.mahidol.ac.th/frontier/th/KMhandswash

 

 

อื่นๆ

เมนู