1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ
  4. แอลกอฮอล์กับโควิด นางสาวพรพรรณ สงคราม HS05 การทอผ้าไหมขิดยกดอก เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

แอลกอฮอล์กับโควิด นางสาวพรพรรณ สงคราม HS05 การทอผ้าไหมขิดยกดอก เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

“โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ”

หลักสูตร HS05 การทอผ้าไหมขิดยกดอก เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืนตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

  แอลกอฮอล์กับโควิด

 

สวัสดีค่ะ ข้าพเจ้า นางสาวพรพรรณ สงคราม ผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มประชาชน ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับผิดชอบปฏิบัติงานในพื้นที่ หมู่บ้านหนองนกเขียน หมู่12 และบ้านหนองไผ่ล้อม หมู่11 ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

จากการที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ หมู่บ้านหนองนกเขียน หมู่12 ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ และได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องโรคโดวิด และวิธีการป้องกันโรคโควิด กับประชาชน บ้านหนองนกเขียน หมู่12 ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 10 ท่าน  ได้ข้อมูลดังต่อไปนี้

ประชาชน บ้านหนองนกเขียน หมู่12 ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์100% สวมแมสก่อนออกจากบ้าน

 

ประชาชน บ้านหนองนกเขียน หมู่12 ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 20% พกสเปรย์แอลกอฮอล์

ปนะชาชน บ้านหนองนกเขียน หมู่12 ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 70% มีแอลกอฮอล์ ไว้ใช้ในครัวเรือน

ข้าพเจ้าและทางมหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำสเปรย์แอลกอฮอล์ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวีธีการทำดังต่อไปนี้

7 ขั้นตอนการทำสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค 

  1. เทเอทิลแอลกอฮอล์ 95% ลงภาชนะ ปริมาณ 85 มิลลิลิตร
  2. เติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 3% ปริมาณ 5 มิลลิลิตร ตามลงไป
  3. เติมกลีเซอรีน 98% ปริมาณ 3 มิลลิลิตร ตามลงไป
  4. เติมน้ำมันหอมระเหย / สารแต่งกลิ่น 2-3 หยด
  5. เติมน้ำกลั่นหรือน้ำ RO ลงไปให้ครบ 100 มิลลิลิตร พอดี
  6. คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน
  7. บรรจุใส่ขวดสเปรย์

อ้างอิงจาก https://thestandard.co/how-to-make-alcohol-spray/

หลังจากทำสเปรย์แอลกอฮอล์เสร็จ ข้าพเจ้าและตัวแทนหมู่บ้านหนองนกเขียน หมู่12 ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้นำสเปรย์แอลกอฮอล์ที่ผลิตได้ออกแจกจ่ายให้กับประชาชนแต่ละครัวเรือน

อื่นๆ

เมนู