1. หน้าแรก
 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 3. HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ
 4. “โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ” หลักสูตร HS05 การทอผ้าไหมขิดยกดอก เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์(U2T สู้ภัยโควิด)

“โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ” หลักสูตร HS05 การทอผ้าไหมขิดยกดอก เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์(U2T สู้ภัยโควิด)

ข้าพเจ้านางสาวจิราลักษณ์ แก้วกล้า ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ประจำตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร HS05 : การทอผ้าไหมขิดยกดอก เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ข้าพเจ้าขออนุญาตรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน กรกฎาคม 2564 นี้ ให้ทราบโดยทั่วกัน ดังต่อไปนี้

จากสถานการณ์ปัจจุบัน เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019, COVID-2019) แพร่ระบาดไปหลายพื้นที่ในประเทศอื่นๆ รวมถึงประเทศไทยด้วย โดยตั้งแต่เดือนเมษายน-เดือนกรกฎาคม มียอดผู้ติดเชื้อจากไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งรายงานล่าสุดยอดผู้ติดเชื้อรายวันพุ่งไปที่ 10082 ราย ยอดผู้เสียอยู่ที่ 141ราย ซึ่งส่งผลกระทบไปในหลายๆด้าน ทั้งเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว แรงงาน และการศึกษา

ทางโครงการ U2T ได้มอบหมายภารกิจพิเศษจัดกิจกรรม “Covid-19 Week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด” สำหรับทีมตำบลเมืองแฝกได้ออกปฏิบัติหน้าที่ไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเเฝก อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2564  เวลา 08.00 น. ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางจุฑามาศ ซารัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก เป็นประธานในพิธี ในการร่วมกิจกรรมได้มีอาสาสมัครประจำชุมชนทั้ง 17 หมู่บ้านในตำบลเมืองแฝก โดยได้มีการเชิญบุคลากรทางการแพทย์ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 และการดูแลตัวเองในช่วงโควิด-19 การสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เว้นระยะห่างทางสังคม การล้างมือให้บ่อยครั้งด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ในการฆ่าเชื้อโรคจากการหยิบหรือสัมผัสสิ่งของต่างๆมากที่สุด

วิธีการใส่หน้ากากอนามัยแบบเยื่อกระดาษ 3 ชั้น

 1. ล้างมือก่อนสวมใส่หน้ากากอนามัยให้สะอาดทุกครั้ง
 2. ใช้มือจับที่สายคล้องหูทั้ง 2 ข้าง โดยหันด้านสีเข้ม (เช่น สีฟ้า สีเขียว) ออกด้านนอก ให้ด้านสีจางชิดจมูก ขอบลวดต้องอยู่ด้านบน และรอยจีบพับต้องคว่ำลง
 3. ใส่หน้ากากอนามัย โดยดึงที่สายคล้องที่หู แล้วมัดหน้ากากให้กระชับ แนบหน้าที่สุด
 1. ดัดแถบเหล็ก หรือโครงลวดให้แนบชิดสันจมูกมากที่สุด

ขยับหน้ากากอนามัย ให้คลุมทับทั้งจมูก ปาก และคาง โดยจัดทรงหน้ากากอนามัยให้กระชับกับใบหน้า แนบสนิทกับผิวมากที่สุด ถ้าหากสายหรือตัวหน้ากากอนามัยหย่อนยาน ไม่แนบผิว ให้เปลี่ยนหน้ากาก

วิธีล้างมือ 7 ขั้นตอน เพื่อสุขอนามัยที่ดี

การป้องกันโรคติดต่อที่ง่าย และประหยัดที่สุด คงจะไม่มีวิธีใดที่ดีไปกว่า ‘การล้างมือ’ เพราะ ‘มือ’ เป็นอวัยวะสำคัญที่เราใช้สัมผัสผู้อื่น ใช้จับสัมผัสสิ่งของต่าง ๆ มากที่สุด จึงเสมือนเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเชื้อโรคจากภายนอกเข้าสู่ตัวเรา และเชื้อโรคจากร่างกายเราไปสู่ผู้อื่นได้ในเวลาเดียวกัน การหมั่นล้างมือด้วยสบู่จึงเป็นวิธีการง่าย ๆ ที่ทั้งสะดวก ประหยัด สามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อโรคต่าง ๆ ได้ แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าการล้างมือของคนทั่วไป มักจะล้างไม่สะอาดและไม่ทั่วถึง เพราะมักจะเคยชินกับการรีบล้างแค่ฝ่ามือ ไม่ได้ล้างในส่วนของปลายนิ้ว อันเป็นที่เป็นส่วนที่นำเชื้อโรคได้ดีที่สุด ดังนั้น จากคำแนะนำของหน่วยงานต่างๆ วิธีการล้างมือเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดที่ถูกต้องควรล้างมือให้ครบ 7 ขั้นตอน และควรใช้เวลาอย่างน้อย 20 วินาที ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ฝ่ามือถูฝ่ามือ ล้างมือด้วยน้ำสะอาด ถูสบู่จนขึ้นฟอง หลังจากนั้นนำฝ่ามือทั้งสองข้างประกบกัน และถูวนให้ทั่ว
ขั้นตอนที่ 2 ถูหลังมือและซอกนิ้ว เพื่อฆ่าเชื้อโรคบริเวณมือและซอกนิ้วด้านหลัง โดยใช้ฝ่ามือถูบริเวณหลังมือ และซอกนิ้วสลับไปมาทั้งสองข้าง
ขั้นตอนที่ 3 ถูฝ่ามือและซอกนิ้ว นำมือทั้งสองข้างมาประกบกัน ถูฝ่ามือและซอกนิ้วด้านหน้าให้สะอาด
ขั้นตอนที่ 4 หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ ให้นิ้วมือทั้งสองข้างงอเกี่ยวกัน ถูวนไปมา
ขั้นตอนที่ 5 ถูนิ้วและโคนนิ้วหัวแม่มือ กางนิ้วหัวแม่มือแยกออกมา ใช้ฝ่ามืออีกข้างกำรอบนิ้วหัวแม่มือ แล้วถูหมุนไปรอบ ๆ ทำสลับกันทั้งสองข้าง
ขั้นตอนที่ 6 ถูปลายนิ้วมือบนฝ่ามือ ให้แบมือแล้วใช้ปลายนิ้วมืออีกข้างถูวนเป็นวงกลม จากนั้นสลับข้างทำแบบเดียวกัน
ขั้นตอนที่ 7 ถูรอบข้อมือ กำมือรอบข้อมือข้างหนึ่ง ถูวนจนกว่าจะสะอาด หลังจากนั้นให้เปลี่ยนข้างทำแบบเดียวกับมือข้างแรก


ระยะเวลาทำความสะอาด ควรใช้เวลาล้างมือทั้ง 7 ขั้นตอนรวมกันไม่น้อยกว่า 20 วินาที หรือร้องเพลง Happy Birthday  ไปด้วย ล้างไปด้วยได้ให้ครบ 2 รอบ นอกจากนี้การทำให้มือแห้ง ควรใช้กระดาษเช็ดมือแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ไม่ควรใช้ผ้าเช็ดมือร่วมกันหลายคน และหลังเช็ดมือแล้ว ให้ปิดก๊อกน้ำโดยสัมผัสผ่านกระดาษเช็ดมือ ไม่ควรใช้มือสัมผัสที่ก๊อกโดยตรง
เพราะการล้างมือที่ถูกต้อง จะช่วยลดความเสี่ยง และแพร่กระจายของโรคติดต่อหลายโรค ดังนั้นจึงจำเป็นต้องล้างมืออย่างถูกวิธี ทุกคนควรหันมาใส่ใจกับการล้างมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง ทั้งก่อน – หลัง ทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น  ทุกครั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร เตรียมอาหาร หรือปอกผลไม้ หลังการใช้ห้องน้ำ หลังการไอ จาม หรือไปสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วย หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง หรือล้างมือหลังเสร็จกิจกรรมที่ทำให้มือสกปรก เป็นต้น เพื่อเป็นการป้องกันโรค และยังเป็นการรักษาสุขอนามัยให้สะอาดอยู่เสมอ อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังสุขนิสัยที่ดีในการล้างมือ เพียงเท่านี้เราก็สามารถป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย ลดเสี่ยงการติดเชื้อ และลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้แล้ว

กิจกรรมต่อมาคือ การผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์เพื่อแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในชุมชน มีการแจกหน้ากากอนามัยให้กับทั้ง 17 หมู่บ้าน แอลกอฮอล์ที่ใช้สำหรับฆ่าเชื้อโรคโดยทั่วไปมี 2 ชนิด คือ เอทิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol) และ ไอโซโพรพิล แอลกอฮอล์ (isopropyl alcohol) แอลกอฮอล์ทั้ง 2 ชนิดเป็นของเหลวใส ไม่มีสี ระเหยได้ง่ายที่อุณหภูมิห้อง แอลกอฮอล์มีฤทธิ์ในการทำลายเชื้อแบคทีเรีย เชื้อวัณโรค เชื้อรา และเชื้อไวรัส แต่ไม่สามารถทำลายสปอร์ของเชื้อแบคทีเรียได้ แอลกอฮอล์จัดเป็นสารฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพแต่ฤทธิ์ในการทำลายเชื้อของแอลกอฮอล์จะลดลงมากหากความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ลดต่ำลง

7 ขั้นตอนการทำสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค

 1. เทเอทิลแอลกอฮอล์ 95% ลงภาชนะ ปริมาณ 85 มิลลิลิตร
 2. เติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 3% ปริมาณ 5 มิลลิลิตร ตามลงไป
 3. เติมกลีเซอรีน 98% ปริมาณ 3 มิลลิลิตร ตามลงไป
 4. เติมน้ำมันหอมระเหย / สารแต่งกลิ่น 2-3 หยด
 5. เติมน้ำกลั่นหรือน้ำ RO ลงไปให้ครบ 100 มิลลิลิตร พอดี
 6. คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน
 7. บรรจุใส่ขวดสเปรย์

ข้อแนะนำในการเลือกใช้และเก็บรักษา

 1. สำหรับประเทศไทย กำหนดให้แอลกอฮอล์ที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโควิด 19 ต้องมีส่วนผสมของ แอลกอฮอล์อย่างน้อยร้อยละ 70 โดยปริมาตร
 2. เลือกใช้เจลแอลกอฮอล์หรือสเปรย์แอลกอฮอล์ที่มีฉลากติดไว้ชัดเจน ไม่หมดอายุ เมื่อเปิดใช้มีกลิ่นเฉพาะของ แอลกอฮอล์
 3. ควรบีบเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ลงในฝ่ามือ แล้วลูบให้ทั่วฝ่ามือหลังมือและนิ้วมือ ทิ้งไว้ 20-30 วินาที จนแอลกอฮอล์ระเหยแห้ง
 4. เก็บรักษาเจลแอลกอฮอล์ สเปรย์แอลกอฮอล์ ไว้ในอุณหภูมิปกติ โดยปิดฝาภาชนะให้สนิท เพื่อป้องกัน แอลกอฮอล์ระเหย

หลังจากผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์เสร็จเรียบร้อย ทางทีมได้มีการเดินรณรงค์ในเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์มีการเปิดฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรในจังหวัด สามารถลงทะเบียนได้หลากหลายช่องทาง ทั้งทางแอพลิเคชั่น BURIRAM IC ลงทะเบียนผ่านอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม) เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในสถานการณ์ที่มีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ได้ทำการเดินรณรงค์เรื่องการฉีดวัคซีนในพื้นตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้เข้าไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนกับชาวบ้าน ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรค COVID-19 สร้างความมั่นใจในการเข้ารับวัคซีน การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรม “Covid-19 Week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด”สำเร็จลุล่วงไปด้วยด้วยดีเพราะการร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งคุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองแฝก อาสาสมัครประจำแต่ละหมู่บ้าน และทีมผู้ปฏิบัติงาน

อื่นๆ

เมนู