1. หน้าแรก
 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 3. HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ
 4. “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)” หลักสูตร HS05 โครงการส่งเสริมการทอผ้าไหมขิดยกดอกเพื่อรักษาภูมิปัญญาและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน

“โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)” หลักสูตร HS05 โครงการส่งเสริมการทอผ้าไหมขิดยกดอกเพื่อรักษาภูมิปัญญาและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน

ข้าพเจ้า นางสาวสิริมา กะตะศรีลา ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร HS05 โครงการส่งเสริมการทอผ้าไหม    ขิดยกดอกเพื่อรักษาภูมิปัญญาและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน

ในเดือนตุลาคม 2564 นี้ข้าพเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมและเข้าอบรมตามที่ทางคณาจารย์ได้จัดขึ้นพร้อมกับทีมงาน นอกจากนั้นข้าพเจ้ายังได้เรียนรู้และศึกษาหาข้อมูลต่างๆ จากช่องทางสื่อโซเชียลต่างๆไม่ว่าจะเป็น Google, YouTube และอื่นๆอีกมากมาย เพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่ตนเองและสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนรู้มานำไปเผยแพร่ให้แก่ผู้อื่นได้นำไปใช้ประโยชน์ได้

ในวันที่ 10 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ข้าพเจ้าและทีมงานประจำตำบลเมืองแฝกได้เดินทางไปอบรม เรื่องการส่งเสริมให้ความรู้เพื่อการปฏิบัติตนอย่างถูกหลักสุขภาวะตามนโยบาย 6 อ. สำหรับการหนุนเสริมคุณภาพชีวิตด้วยการดูแลสุขภาพคนในตำบลสุขอนามัยพื้นฐาน (สุขบัญญัติแห่งชาติ) กัน ณ สถานที่ รพ.สต.บ้านหนองครก ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์  วิทยากรผู้บรรยาย คือ นางสาวณัฐชา ก่อเกียรตินพคุณ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ประจำ รพ.สต.บ้านหนองครก ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเนื้อหาและสาระสำคัญที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้ความจากการอบรมในครั้งนี้ มีดังนี้

สุขอนามัยพื้นฐาน

ได้แก่ รากฐานการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง เพื่อการมีสุขภาพกายที่แข็งแรง และสุขภาพจิตที่ดี ทั้งนี้เพื่อเป็นรากฐานในการใช้ชีวิตประจำวันของคนไทยทุกอายุ ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุสุขอนามัยพื้นฐานซึ่งแนะนำโดยกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สุขบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งมี 10 ข้อ และแนะนำโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งมี

สุขบัญญัติแห่งชาติ

 1. ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด

 1. รักษาฟันให้แข็งแรง แปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งเมื่อตื่นนอนเช้า และก่อนเข้านอน

 1. ล้างมือให้สะอาดบ่อยๆและทุกครั้งก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่าย                                                                                      ล้างมือ 7 ขั้นตอน Wash hands 7 steps.

 1. กินอาหาร สุก สะอาด ปราศจากสารอันตราย หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด
 2. งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนัน และสำส่อนทางเพศ
 3. สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น
 4. ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาท
 5. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจสุขภาพประจำปี
 6. ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ
 7. มีสำนึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสรรค์สังคม

6อ. ของ สสส.

1อ. อาหาร กินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบห้าหมู่

อาหารแบ่งออกเป็น …

อาหารหมู่ที่ 1 เนื้อสัตว์ ไข่ นม และถั่วต่างๆ

อาหารหมู่ที่ 2 ข้าว แป้ง เผือก มัน และน้ำตาล

อาหารหมู่ที่ 3 ผักต่างๆ

อาหารหมู่ที่ 4 ผลไม้ต่างๆ

อาหารหมู่ที่ 5 ไขมัน และน้ำมัน

อาหารหมู่ที่ 1: เนื้อสัตว์ไข่นมและถั่วต่างๆ

อาหารหมู่นี้จะให้โปรตีนที่ทำให้…

– ร่างกายเจริญเติบโต แข็งแรง มีภูมิต้านทานต่อโรค

– ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอจากบาดแผล อุบัติเหตุ หรือจากการเจ็บป่วย อาหารหมู่นี้จะไปสร้างกระดูก กล้ามเนื้อ เลือด เม็ดเลือด ผิวหนัง น้ำย่อยฮอร์โมน ตลอดจนภูมิต้านทานเชื้อโรคต่างๆ

– พบมากในอาหารประเภท เนื้อ นม ไข่ ตับ ปลา ไก่ และถั่วต่างๆ หรือผลิตภัณฑ์จากถั่วเช่น นมถั่วเหลือง เต้าหู้ เป็นต้น

อาหารหมู่ที่ 2: ข้าวแป้งเผือกมันและน้ำตาล

ให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต

– ให้พลังงานทำให้ร่างกายสามารถทำงานได้

– ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย

– พลังงานที่ได้จากหมู่นี้ส่วนใหญ่จะใช้ให้หมดไปวันต่อวัน เช่น ใช้ในการเดินทำงานการออกกำลังกายต่างๆ แต่ถ้ากินอาหารหมู่นี้มากจนเกินความต้องการของร่างกาย ก็จะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันและทำให้เกิดโรคอ้วนได้

– อาหารที่พบมาก ได้แก่ ข้าว แป้ง และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากแป้ง เช่น ก๋วยเตี๋ยว รวมทั้งเผือก มันต่างๆ น้ำตาลที่ทำมาจากอ้อยและมะพร้าว

อาหารหมู่ที่ 3: ผักต่างๆ

อาหารหมู่นี้จะให้วิตามินและเกลือแร่แก่ร่างกาย

– ช่วยเสริมสร้างทำให้ร่างกายแข็งแรง มีแรงต้านทานเชื้อโรค

– ช่วยให้อวัยวะต่างๆ ทำงานได้อย่างเป็นปกติ

– อาหารที่สำคัญของหมู่นี้ คือ ผักต่าง ๆ เช่น ตำลึง ผักบุ้ง ผักกาด และผักใบเขียวอื่น ๆ รวมถึงพืชผักอื่น ๆ เช่น มะเขือ ฟักทอง ถั่วฝักยาว เป็นต้น

– อาหารหมู่นี้จะมีกากอาหารที่ถูกขับถ่ายออกมาเป็นอุจจาระ ทำให้ลำไส้ทำงานเป็นปกติ

อาหารหมู่ที่ 4: ผลไม้ต่างๆ

อาหารหมู่นี้จะให้วิตามินและเกลือแร่

– ช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรง มีแรงต้านทานโรค

– มีกากอาหารช่วยทำให้การขับถ่ายของลำไส้เป็นปกติ

– อาหารที่สำคัญ ได้แก่ ผลไม้ต่างๆ เช่น กล้วย มะละกอ ส้ม มังคุด ลำไย เป็นต้น

อาหารหมู่ที่ 5: ไขมันและน้ำมัน

ให้สารอาหารประเภทไขมันมาก

– ให้พลังงานแก่ร่างกาย ทำให้ร่างกายเจริญเติบโตและสะสมพลังงานไว้ใต้ผิวหนังตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น บริเวณสะโพก ต้นขา เป็นต้น

– ไขมันที่สะสมไว้เหล่านี้ จะให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายและให้พลังงานที่สะสมไว้ใช้ในเวลาที่จำเป็นระยะยาว

– อาหารที่สำคัญ ได้แก่ ไขมันจากสัตว์ เช่น น้ำมันหมู ไขมันที่ได้จากพืช เช่น กะทิมะพร้าว น้ำมันรำ น้ำนมถั่วเหลือง น้ำมันปาล์ม เป็นต้น นอกจากนั้นจะมีไขมันที่แทรกอยู่ในเนื้อสัตว์ต่างๆ

2อ.  ออกกำลังกาย

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพคืออะไร … ?

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ คือ การเคลื่อนไหวออกแรงส่วนต่างๆ ของร่างกาย มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นจากภาวะปกติเพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงยิ่งขึ้น หรือคงไว้ซึ่งความสมบูรณ์ของร่างกายที่จะสามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้อย่างแคล่วคล่อง ว่องไว ไม่เหน็ดเหนื่อย

ทำไมต้องออกกำลังกาย?

ออกกำลังกายเพื่อจุดประสงค์

– เพื่อความอดทน แข็งแรงของหัวใจ ปอด และระบบไหลเวียนโลหิต

– เพื่อความแข็งแรง และอดทนของกล้ามเนื้อ

– เพื่อความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ และข้อต่อ

ประโยชน์ของการออกกำลังสะสม (กิจกรรมที่ทำสม่ำเสมอ)

 1. ลดน้ำหนักตัว
 2. กำจัดไขมันส่วนเกิน (เพิ่มความหนักความนาน)
 3. ลดอัตราเสี่ยงของโรคหัวใจขาดเลือด
 4. ลดความดันโลหิตสูง
 5. ลดระดับ Cholesterol
 6. ลดอัตราเสี่ยงของโรคเบาหวาน
 7. ลดอัตราเสี่ยงของโรคมะเร็งลำไส้
 8. ลดความวิตกกังวล

3อ. อารมณ์ รู้จักควบคุมอารมณ์อย่างเหมาะสม

อารมณ์ หมายถึง การแสดงออกของภาวะจิตใจที่ได้รับการกระทบหรือกระตุ้นให้เกิดมีการแสดงออกต่อสิ่งที่มากระตุ้น อารมณ์สามารถจำแนกออกได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่

 1. อารมณ์สุข คือ อารมณ์ที่เกิดขึ้นจากความสบายใจ หรือได้รับความสมหวัง
 2. อารมณ์ทุกข์ คือ อารมณ์ที่เกิดขึ้นจากความไม่สบายใจ หรือได้รับความไม่สมหวัง

ความฉลาดทางอารมณ์ = เข้าใจตนเอง + เข้าใจผู้อื่น + แก้ไขความขัดแย้งได้

เข้าใจตนเอง = เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกและความต้องการในชีวิตของตนเอง

เข้าใจผู้อื่น = เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่นและสามารถแสดงออกมาได้อย่างเหมาะสม

แก้ไขความขัดแย้ง = เมื่อมีปัญหาสามารถแก้ไขจัดการให้ผ่านพ้นไปได้อย่างเหมาะสมทั้งปัญหาความเครียดในใจหรือปัญหาที่เกิดจากการขัดแย้งกับผู้อื่น

อ. อารมณ์ต้องควบคุมอารมณ์ให้แจ่มใสอยู่เสมอ มองโลกในแง่ดีอย่าหวาดระแวงหรือมองโลกแง่ร้าย วิตกจริต บอกตัวเองทุกเช้าว่า วันนี้จะเป็นวันที่ดีของเราทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จ จะทำให้วันนั้นราบรื่น

4อ. อนามัยสิ่งแวดล้อมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีทั้งในบ้านและในชุมชน

เรื่องของสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมนี้ก็เป็นเหมือนกับการดูแลรักษาบ้านให้สะอาด สวยงามอยู่เสมอ ไม่มีฝุ่น ไม่มีมลพิษต่าง ๆ เพราะเราต้องอาศัยอยู่ในนี้เป็นหลัก วันละไม่ต่ำกว่าสิบชั่วโมง ถ้าบ้านเราหรือสภาพแวดล้อมรอบบ้านไม่ดี ย่อมส่งผลให้สุขอนามัยเราแย่ไปด้วย เพราะฉะนั้นต้องใส่ใจกับสิ่งใกล้ตัวตรงด้วย

5อ. อโรคยาหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคต่างๆ

หมายถึง การไม่มีโรคมาเบียดเบียน ซึ่งหากมีโรคมาเบียดเบียนร่างกายแล้วถือว่าเป็นความทุกข์ของมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตนเอง ดังนั้นการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาการเกิดโรคและการเจ็บป่วยต่างๆ ที่ไม่พึงประสงค์ได้ โดยประชาชนในชุมชนควรร่วมกันรณรงค์เพื่อหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา การเสพสารเสพติด การสำส่อนทางเพศ การขับขี่โดยประมาท การรับประทาอาหารสุกๆ ดิบๆ หรือการเคร่งเครียดจากการทํางานจนขาดการพักผ่อนและออกกำลังกาย

6อ. อบายมุข  งดบุหรี่  สุรา  ยาเสพติด  การพนันและการสำส่อนทางเพศ

อบายมุขทุกชนิดส่งผลเสียต่อสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นการเสพสารเสพติด การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา หรือการเล่นการพนัน ดังนั้น ผู้อยู่อาศัยในชุมชนควรดูแลตนเองและบุคคลในครอบครัวไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข รวมทั้งสมาชิกของชุมชนควรดูแลรวมมือกันป้องกันภัยจากอบายมุขต่างๆ ไม่ให้ 2 เกิดขึ้นในชุมชนของตนเองด้วย

ในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการและลูกจ้าง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ในวันที่ 27 กันยายน 2564  ที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้เดินทางไปฉัดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรน่าเข็มที่2 ณ หอประชุมประจำอำเภอสตึก ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งชนิดวัคซีนเข็มที่2 ที่ข้าพเจ้าได้ฉีดคือ วัคซีนแอสต้าเซนนิก้า (AstraZeneca )

วัคซีน “แอสตร้าเซนเนก้า” (AstraZeneca) เป็นวัคซีนแบบเทคนิคไวรัลแว็กเตอร์ (Viral Vector) ผลิตจากเชื้อไวรัสอะดีโนเป็นพาหะ ( Adenoviral vector ) พัฒนาโดยการนำไวรัสที่ถูกทำให้อ่อนฤทธิ์ลง แล้วฝากสารพันธุกรรมของโควิด-19 เข้าไปซึ่งทำให้ไม่สามารถแบ่งตัวและไม่สามารถก่อให้เกิดโรคในมนุษย์ได้

 • วัคซีนชนิดที่ใช้เทคนิคไวรัลแว็กเตอร์ ( Adenoviral vector ) สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี เพราะใช้วิธีการเลียนแบบการติดเชื้อที่ใกล้เคียงธรรมชาติ โดยนอกจากมีวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ที่ใช้วิธีนี้แล้ว วัคซีนอื่นๆ ที่ผลิตด้วยวิธีนี้ยังมี จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน และสปุกนิก วี
 • ประสิทธิภาพของวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ( AstraZeneca ) สามารถป้องกันการติดเชื้อทุกแบบได้ 63.1% ( 78% หากเว้นระยะห่างระหว่างเข็มมากกว่าหรือเท่ากับ12สัปดาห์ ) ป้องกันโรคแบบแสดงอาการ 70.4% ป้องกันโรครุนแรง-ถึงขั้นเสียชีวิต100% แต่ยังป้องกันโรคแบบไม่มีอาการไม่ได้
 • ได้รับการยอมรับจาก WHO
 • เมื่อรับการฉีดวัคซีนชนิดแอสตร้าเซนเนก้า ต้องเข้ารับการฉีดจำนวน 2 โดส ที่แขน โดยต้องทิ้งระยะเวลาห่างจากโดสแรก 8-12 สัปดาห์ถึงจะทำการฉีดโดส ที่สองได้
 • วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าเหมาะที่จะใช้สำหรับฉีดให้กับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ผลข้างเคียงที่มักพบ คือปวดบริเวณที่ฉีด อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่
 • ผลข้างเคียงอื่น ๆที่อาจพบได้ คือภาวะลิ่มเลือดอุดตัน (ในอังกฤษมีรายงาน 1 ใน 50,000 โดส ในกลุ่มอายุน้อยกว่า 40 ปี )

ซึ่งหลังจากที่ข้าพเจ้าได้ฉัดวัคซีนเข็มที่2 มาเป็นเวลา 1-2 วัน ข้าพเจ้าก็มีอาการตึงแขนบริเวณที่ฉีด และมีอาการมึนหัวเล็กน้อย และในช่วงเย็นของวันแรกที่ข้าพเจ้าได้รับวัคซีนเข็มที่2 มาแล้ว ข้าพเจ้าก็มีอาการไข้ขึ้นและตัวร้อนเป็นเวลา 1 วัน ซึ่งอาการเหล่านี้ก็เป็นผลข้างเคียงปกติจากการฉีดวัคซีนมาอยู่แล้ว หลังจากนั้น 2-3 วัน ข้าพเจ้าก็อาการดีขึ้น อาการไข้ก็ลดลง และร่างกายก็ไม่พบความผิดปกติอะไรเลย อีกหนึ่งสิ่งที่ข้าพเจ้าได้สังเกตเห็น หลังจากที่ข้าพเจ้าได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 คือข้าพเจ้ารู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงขึ้นและไม่ค่อยเหนื่อยง่ายเหมือนแต่ก่อน.

 

แหล่งที่มาของข้อมูล

https://ch9airport.com/

http://www.muangfak.go.th/index.php?mod=gallery_update&id_update=64&block=1&path=gallery

 

 

อื่นๆ

เมนู