“โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ”

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการหลักสูตร HS05

การทอผ้าไหมขิดยกดอก เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือนตุลาคม 2564

          ข้าพเจ้านางสาววรัญญา แทนไธสง ผู้ปฏิบัติงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ประจำตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร HS05 การทอผ้าไหมขิดยกดอกเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าและผู้ร่วมปฏิบัติงานได้เข้าร่วมโครงการเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้เพื่อการปฏิบัติตนอย่างถูกหลักสุขภาวะ ตามนโยบาย 6 อ. สำหรับการหนุนเสริมคุณภาพชีวิตด้วยการดูแลสุขภาพคนในตำบล เมืองแฝกแจ่มใส อนามัยดี มีน้ำใจ พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน” ณ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลเมืองแฝก ตั้งอยู่ที่บ้านหนองครก ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ

จังหวัดบุรีรัมย์เมืองแฝกแจ่มใส อนามัยดี มีน้ำใจ พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน” ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองแฝก ตั้งอยู่ที่บ้านหนองครก ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ และได้รับเกียรติ จากนางสาวณัชชา ก่อเกียรตินพกุล พยาบาลวิชาชีพ ได้มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ สุขอนามัย 6 อ. การแปรงฟันอย่างถูกวิธี การล้างมือให้สะอาด การกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ และเรื่องยาเสพติด ซึ่งมีรายละเอียดตามหัวข้อดังนี้

 1. สุขอนามัย 6 อ.
  1. อ.อาหาร 5 หมู่ ทานให้ครบ สร้างสิ่งที่ดีจากภายในสู่ภายนอก

อ. แรกเริ่มต้นกันที่การทานก่อนเลย เพราะสุขภาพที่แท้จริงนั้นต้องเริ่มต้นจากข้างใน ทุกอย่างที่เรากินเข้าไปมันจะแสดงผลลัพธ์ออกมาให้เห็นเสมอ ดังนั้นอย่าลืมทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ด้วยล่ะ ที่สำคัญต้องกินอาหารสุก สะอาด หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด เพื่อเป็นการเริ่มต้นดูแลสุขภาพอนามัยที่ดีของเรานั่นเอง

 1. อ.ออกกำลังกาย 3 ครั้ง/สัปดาห์ ช่วยได้ ร่างกายแข็งแรง

ทุกคนคงรู้กันดีอยู่แล้วว่า การออกกำลังกายจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง แต่ใช่ว่าปีนึ่งออกกำลังกายแค่เพียงหนึ่งครั้งแล้วจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นได้นะครับ เราต้องออกกำลังกายอย่างน้อย 3 ครั้ง/สัปดาห์  ครั้งหนึ่งไม่ต่ำกว่า 30 นาที ถึงจะช่วยให้สุขอนามัยของเราดีขึ้นมาได้อย่างที่มันควรจะเป็น และอย่าลืมตรวจสุขภาพประจำปี

 1. อ.อารมณ์ ควบคุมให้ดี ส่งผลทันทีต่อสุขภาพจิต

อารมณ์มีความสัมพันธ์กับสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์มีผลต่อร่างกาย อารมณ์ดีส่งผลดีต่อสุขภาพ เช่น เมื่อมีความสุข ร่างกายจะหลั่งสารเอนโดรฟิน ส่งผลให้ร่างกายต้องตื่นตัวกระชุ่มกระชวย ผ่อนคลายการทำงานของสมองจะดี หายป่วยเร็วขึ้น อายุยืนมากขึ้น ในทางตรงกันข้าม ถ้าอารมณ์ไม่ดีจะส่งผลทำลายสุขภาพทำให้ร่างกายเปลี่ยนแปลง กินอาหารได้น้อย นอนไม่หลับ ไม่มีสมาธิ หงุดหงิด ก้าวร้าว ความดันโลหิตสูง ดังนั้น การรู้จักควบคุมอารมณ์อย่างเหมาะสม มีผลต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจทำให้การดำรงชีวิตประจำวันมีความสุข

 1. อ.อนามัยสิ่งแวดล้อม สร้างให้ดีทั้งในบ้าน และนอกบ้าน

เรื่องของสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมนี้ก็เป็นเหมือนกับการดูแลรักษาบ้านให้สะอาด สวยงามอยู่เสมอ ไม่มีฝุ่น ไม่มีมลพิษต่าง ๆ เพราะเราต้องอาศัยอยู่ในนี้เป็นหลัก วันหนึ่งไม่ต่ำกว่าสิบชั่วโมง ถ้าบ้านเราหรือสภาพแวดล้อมรอบบ้านไม่ดี ย่อมส่งผลให้สุขอนามัยเราแย่ไปด้วย เพราะฉะนั้นต้องใส่ใจกับสิ่งใกล้ตัวตรงนี้ด้วย

 1. อ. อโรคยา ดูแลสุขอนามัยร่างกายให้ดี ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ

การรักษาความสะอาดให้กับร่างกายจะช่วยให้สุขอนามัยของเพื่อน ๆ ทุกคนดีขึ้นได้ และที่สำคัญจะทำให้ห่างไกลจากโรค ภัย ไข้ เจ็บ เพราะเชื้อโรคและสิ่งสกปรกต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยในการเกิดโรค จะถูกกำจัดไปหมดสิ้นเมื่อเราทำความสะอาดและรักษาสุขอนามัยอย่างถูกต้องครบถ้วน

 1. อ.อบายมุข ข้อห้ามสำคัญที่ต้องหลีกเลี่ยง

งดเว้นบุหรี่ สุรา ยาเสพติด การพนัน และการสำส่อนทางเพศ ซึ่งเป็นภัยร้ายแรงที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพกายและจิตใจนอกจากการมีสุขภาพกายที่ดีแล้ว ยังต้องมีสุขภาพจิตที่ดี สุขภาพจิตที่ดี คือมีจิตใจที่พร้อมเผชิญความไม่แน่นอนในชีวิต ด้วยการเรียนรู้ที่จะอยู่กับบุคลคลอื่นด้วยความรักการแบ่งปัน รู้จักการแบ่งเวลาให้เหมาะสมและมองโลกในแง่ดี ปรับตัวปรับใจได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงได้

 1. การแปรงฟันอย่างถูกวิธี
  1. ฟันด้านนอก

– วางขนแปรงเข้าหาฟันให้ปลายขนแปรงอยู่บริเวณขอบเหงือกโดยเอียงทำมุม 45 องศา กับตัวฟันและขนานกับแนวฟัน
– ขยับขนแปรงไปมาในแนวหน้าหลัง เป็นระยะสั้นๆ ไม่เกินครึ่งซีฟัน
– ปัดขนแปรงขึ้นในฟันล่างและปัดลงสำหรับฟันบน
– ในแต่ละตำแหน่งควรแปรงประมาณ 10 ครั้ง

2.ฟันด้านใน

– วางขนแปรงบริเวณขอบเหงือกและแปรงฟัน เช่นเดียวกับการแปรงฟันด้านนอก

3.ฟันด้านบดเคี้ยว

– วางขนแปรงบริเวณด้านบดเคี้ยวของฟัน โดยวางแปรงให้หน้าตัดขนแปรงอยู่ด้านบนของฟันบดเคี้ยวถูไปมาในแนวหน้าหลังทั้งฟันบนและฟันล่าง

 1. ฟันหน้าด้านใน

– วางแปรงสีฟันในแนวตั้ง ใช้ปลายแปรงสีฟันแปรงด้านหลังของฟันหน้าแต่ละซี่ โดยขยับและปัดปลายขนแปรงมาทางปลายขอบฟัน ทั้งฟันหน้าบนและฟันหน้าล่าง

 1. แปรงลิ้น

– อย่าลืมแปรงที่ลิ้นเพื่อกำจัดคราบจุลินทรีย์และป้องกันไม่ให้เกิดกลิ่นปาก โดยการปัดขนแปรงสีฟัน จากโคนลิ้นมาทางปลายลิ้นประมาณ 10 ครั้ง

 1. การกินอาหารให้ครบ 5 หมู่

          อาหารหลัก 5 หมู่ ในภาษาอังกฤษเรียกว่า The Five Food Groups เป็นการจัดหมวดหมู่ตามคุณค่าของสารอาหารที่ร่างกายต้องการในแต่ละวัน ซึ่งจะแบ่งประเภทตามสารอาหารที่มีเหมือนกันออกเป็น 5 หมวดหมู่ ประกอบด้วย

 • หมู่ที่ 1 ประเภทโปรตีน คือสารอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ นม ไข่
 • หมู่ที่ 2 ประเภทคาร์โบไฮเดรต คือสารอาหารจำพวกข้าว แป้ง น้ำตาล
 • หมู่ที่ 3 ประเภทเกลือแร่หรือแร่ธาตุ คือสารอาหารจำพวกพืช ผักชนิดต่างๆ
 • หมู่ที่ 4 ประเภทวิตามิน คือสารอาหารจำพวกผลไม้ต่างๆ
 • หมู่ที่ 5 ประเภทไขมัน คือสารอาหารจำพวกไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์

โดยแต่ละมื้อของอาหารจะต้องทานอย่างถูกต้อง ครบถ้วนทั้ง 5 หมู่ เพื่อให้ร่างกายสามารถนำไปใช้เสริมสร้างการเจริญเติบโต อีกทั้งช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายสมบูรณ์และแข็งแรง

 

 

 

อื่นๆ

เมนู