โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

“โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ”

หลักสูตร HS05 การทอผ้าไหมขิดยกดอก เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวเจนจิรา โจนประโคน ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา เป็นผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร HS05 : การทอผ้าไหมขิดยกดอก เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ ข้าพเจ้าขอรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดในการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ข้าพเจ้านางสาวเจนจิรา โจนประโคน และผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลเมืองแฝกทุกท่าน ได้เข้าร่วมโครงการเชิงปฏิบัติการ “การตลาดในยุคดิจิทัล” ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองแฝก ตั้งอยู่ที่บ้านหนองครก ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณปัณณทัต สระอุบล ได้มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การตลาดในยุคดิจิทัล ซึ่งมีรายละเอียดในการอบรมดังต่อไปนี้

Digital Marketing คือ การทำการตลาดรูปแบบหนึ่งโดยการโปรโมทสินค้าหรือบริการผ่านทางสื่อดิจิทัล และสามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภค เพื่อเพิ่มยอดขายโดยใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ทางสื่อดิจิทัล ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เนื่องจากผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสื่อเหล่านี้ได้ง่าย และสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้การตลาดดิจิทัลคืออีกทางเลือกหนึ่งของการสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นกับธุรกิจแบรนด์ใหม่ ทำให้การรับรู้ในวงกว้างไม่ใช่เรื่องที่ยากอีกต่อไป อีกทั้งยังสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ในจำนวนมากได้โดยตรง ธุรกิจแบรนด์ใหม่จึงมีโอกาสที่จะเป็นที่รู้จักและเติบโตได้อย่างรวดเร็วผ่านช่องทางต่าง ๆ ของการตลาดแบบดิจิทัล

          

 1. Social Media Marketing โซเชียลมีเดียจะเป็นตัวช่วยผลักดันให้เว็บไซต์ของคุณเป็นที่รู้จักและขยับขึ้นไปอยู่ในอันดับที่ดีขึ้นในเว็บไซต์ของ Google ซึ่งข้อดีของการทำการตลาดบนสังคมออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดีย คือ สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย รวดเร็วทันใจ และช่วยในการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดการบอกต่อในหมู่มากได้อย่างง่ายดาย ช่องทางที่สามารถใช้ในการทำการตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย ได้แก่

– Facebook               – Twitter
– Instagram                – Snapchat
– Pinterest                 – Google+
– LinkedIn

 1. Content Marketing เนื้อหากลายเป็นส่วนประกอบที่สำคัญสูงสุดสำหรับการผลิตสื่อออนไลน์ในยุคเทคโนโลยีปัจจุบัน จากคำกล่าวที่ว่า “Content is King” บ่งบอกได้ถึงคุณค่าของการสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมเว็บไซต์ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นเช่นกัน โดยวิธีการสร้างและแจกจ่ายเนื้อหาที่มีคุณค่าให้กับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีจุดประสงค์ให้กลุ่มเป้าหมายกลับมาสร้างรายได้ให้ธุรกิจของคุณ โดยช่องทางที่มีส่วนช่วยในการตลาดด้วยการใช้เนื้อหา ได้แก่

– บล็อกโพสต์ (Blogs)
– หนังสืออิเล็กทรอนิกส์และบทความข้อเสนอแนะ
– Infographics
– โบรชัวร์ออนไลน์และลุคบุ๊ค

 1. Search Engine Optimization การใช้เนื้อหาในการทำการตลาดสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการค้นหาผ่าน SEO ได้ และทำให้เว็บไซต์ของคุณติดอันดับในหน้าของการค้นหา ซึ่งจะเป็นการเพิ่มปริมาณผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้ โดยช่องทางที่จะได้รับประโยชน์จากการค้นหา SEO ได้แก่

– Websites
– Blogs
– Infographics

 1. Search Engine Marketing เป็นรูปแบบการทำการตลาดออนไลน์บนหน้าแสดงผลการค้นหา (Search Result Page) อาทิ Google, Yahoo!, Bing, Baidu เป็นต้น โดยการทำโปรโมชั่นกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ใช้งาน Search Engine เพื่อให้รู้จักเว็บไซต์ สินค้า หรือบริการของคุณ และนำมาซึ่งยอดผู้ใช้เว็บไซต์และเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าและบริการให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งใช้ PPC (Pay Per Click) ในการลงโฆษณาบนหน้าแสดงผลการค้นหา โดยที่คิดค่าใช้จ่ายจากการคลิกตัวข้อความโฆษณา แม้ว่าโฆษณาจะแสดงขึ้นมา แต่หากไม่มีการคลิกเกิดขึ้น ก็จะไม่เสียเงินในการลงโฆษณาแต่อย่างใด ระบบโฆษณาแบบ PPC ที่เป็นที่นิยมทั่วโลก ได้แก่

– โฆษณาแบบชำระเงินบน Facebook
– การโปรโมทผ่าน Twitter
– ข้อความผ่าน LinkedIn

 1. Affiliate Marketing เป็นการทำการตลาดบนอินเตอร์เน็ตรูปแบบใหม่ โดยอาศัยตัวแทนโฆษณา เซลล์แมน ตัวแทนจำหน่าย คนเชียร์สินค้า รวมถึงผู้รีวิวสินค้า โดยได้รับผลตอบแทนในรูปแบบค่าคอมมิชชั่นจากเจ้าของสินค้าหรือบริการนั้นๆ ซึ่ง ณ ปัจจุบันใครๆ ก็สามารถเป็นผู้ช่วยขายสินค้าได้ เพราะการทำ Affiliate นั้นง่ายมาก เพียงแค่ช่วยโปรโมทสินค้าบนเว็บไซต์ หรือทาง Social Media ของตัวคุณเอง เช่น

– แชร์ผ่าน Facebook, Instagram
– แชร์โฆษณาวิดีโอผ่านทาง YouTube

 1. Email Marketing ในยุคปัจจุบันบริษัทต่างๆ ได้ทำการตลาดผ่านทาง Email เพื่อเป็นการแจ้งข่าวสาร โปรโมชั่น หรือส่วนลดพิเศษแก่สมาชิกหรือลูกค้าของบริษัท ตลอดจนเป็นการนำผู้ใช้ Email ไปยังเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งประเภทของ Email ที่ส่งไปอาจเป็นการนำเสนอในรูปแบบ

– Email ข้อมูลข่าวสาร
– Email ติดตามผู้เข้าชมและดาวน์โหลดข่าวสารบนเว็บไซต์
– Email ต้อนรับลูกค้าใหม่
– โปรโมชั่นวันหยุดสำหรับสมาชิก

 1. Online PR ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ คือการติดต่อสื่อสารแบบสองทาง โดยนำเสนอข่าวสารได้ทั้งข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ กราฟิก ผ่านทางบล็อกและเว็บไซต์ คล้ายกับการประชาสัมพันธ์แบบดั้งเดิม แต่ทำในพื้นที่ออนไลน์ เชื่อมโยงเครือข่ายทั่วโลกเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างรวดเร็ว แลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างไร้พรมแดน ทุกสถานการณ์ ทุกเวลา ทุกสถานที่ ในช่วงเวลาพร้อมๆ กัน ได้แก่

– รีวิวออนไลน์เกี่ยวกับธุรกิจของคุณ
– ความคิดเห็นบนเว็บไซต์ส่วนตัวหรือบล็อก

หลังจากนั้นข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ในการพัฒนาการทอผ้าไหมขิดยกดอก โดยการเป็นการลงพื้นที่ติดตามการทำงาน และเรียนรู้การทอผ้าไหมขิดยกดอกจากสมาชิกผู้ทอผ้าไหมขิดยกดอกรายใหม่ และวิทยากรในการให้ความรู้ในครั้งนี้คือ คุณมัลลิกา ชัญถาวร การทอผ้าไหมขิดยกดอกในครั้งนี้เป็นการทอผ้าผืนเล็ก โดยจะต้องใช้ความชำนาญและความประณีตของผู้ทอ จึงส่งผลให้ผ้าไหมขิดยกดอกมีราคาสูง

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ไปยังวัดหนองเก้าข่า ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการทำความสะอาดบริเวณวัด โดยมีการกวาดศาลาการเปรียญ กวาดลานวัด ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ และมีการมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดเพิ่มเติมให้กับวัดหนองเก้าข่า รับมอบโดยผู้ใหญ่สมาน อ้นไธสง ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองเก้าข่า ซึ่งผลที่ได้ของการดำเนินกิจกรรมนี้คือ ทำให้วัดดูสะอาด ปลอดเชื้อโรค และยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สาธารณชนแล้วยังส่งผลดีให้กับผู้ปฏิบัติงานและสังคม

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น.-12.00 น. ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมเสวนาออนไลน์ เรื่อง “Quadruple Helix : จตุรภาคีสี่ประสานสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” ณ ศูนย์ประสานงานชุมชนสัมพันธ์ HUSOC อาคาร 25 ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีผู้เข้าร่วมในการเสวนา คือ

 • นายคำเดื่อง ภาษี ปรานปราชญ์ชาวบ้านบุรีรัมย์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาน
 • นายณัชอิสร์ ศรีสุขพรชัย ประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.อัคนันท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการเสวนาโดย อาจารย์ชมพู อิสริยาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายพันธกิจชุมชนสัมพันธ์และภูมิทัศน์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น.-17.00 น. ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมส่งเสริมการอยู่ได้อย่างพอเพียง กับการทอผ้าไหมลายขิดยกดอก” ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองแฝก ตั้งอยู่ที่บ้านหนองครก ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณอุทัยทิพย์ บุญญาคุณานนต์ ได้มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ กิจกรรมส่งเสริมการอยู่ได้อย่างพอเพียง กับการทอผ้าไหมลายขิดยกดอก ซึ่งมีรายละเอียดในการอบรมดังต่อไปนี้

อาชีพอิสระที่สร้างรายได้มากที่สุด ได้แก่

1.ขายของออนไลน์

 1. บริษัทเดลิเวอร์รี่
 2. ยูทูปเบอร์
 3. การออกแบบ
 4. การตัดเย็บเสื้อผ้า
 5. การให้คำปรึกษา หมอดู ทนายความ
 6. การีวิวร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ
 7. การเกษตร เช่น ปลูกผัก ทำไร่
 8. การใช้ความรู้เทคนิคเฉพาะด้าน

ที่มา

https://shorturl.asia/XTnOK

อื่นๆ

เมนู