1. หน้าแรก
 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 3. HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ
 4. “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)” หลักสูตร HS05 โครงการส่งเสริมการทอผ้าไหมขิดยกดอกเพื่อรักษาภูมิปัญญาและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน

“โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)” หลักสูตร HS05 โครงการส่งเสริมการทอผ้าไหมขิดยกดอกเพื่อรักษาภูมิปัญญาและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน

ข้าพเจ้า นางสาวสิริมา กะตะศรีลา ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร HS05 โครงการส่งเสริมการทอผ้าไหมขิดยกดอกเพื่อรักษาภูมิปัญญาและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน

ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดขึ้น และข้าพเจ้ายังได้เข้าอบรมเพื่อเสริมความรู้ในด้านการปฏิบัติงานให้ดีมากยิ่งขึ้นตามที่ทางคณาจารย์ได้จัดขึ้นพร้อมกับทีมงาน นอกจากนั้นข้าพเจ้ายังได้เรียนรู้และศึกษาหาข้อมูลต่างๆ จากการลงพื้นที่ในแต่ละครั้ง เพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่ตนเองมากยิ่งขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนรู้มานำไปเผยแพร่ให้แก่ผู้อื่นได้นำไปใช้ประโยชน์ได้

ในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ข้าพเจ้าและทีมงานประจำตำบลเมืองแฝกได้เดินทางไปอบรม เรื่อง การตลาดในยุคดิจิทัล  ณ รพ.สต.บ้านหนองครก ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์  บรรยายโดย นายปัณณทัต สระอุบล ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดในยุคดิจิทัล ซึ่งเนื้อหาและสาระสำคัญที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้ความจากการอบรมในครั้งนี้ มีดังนี้

ตลาดธุรกิจอีคอมเมิร์ซ

          E-Commerce ย่อมาจากคำว่า Electronic Commerce แปลเป็นภาษาไทยว่า การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ การทำธุรกิจโดยซื้อขายสินค้าหรือโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่นิยมคือ วิทยุ โทรทัศน์ และที่มีการใช้งานมากที่สุดในปัจจุบันก็คืออินเทอร์เน็ต โดยสามารถใช้ทั้งข้อความ เสียง ภาพ และคลิปวิดีโอในการทําธุรกิจได้ การทำธุรกิจแบบ E-commerce สามารถเข้าถึงลูกค้าได้กว้างขวางและทำให้ลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินการได้เป็นอย่างดี

ข้อดีของการเปิดร้านขายของออนไลน์

 1. ไม่ต้องมีหน้าร้านก็ขายของได้
 2. ค่าใช้จ่ายต่ำ หากเทียบกับไปเช่าเปิดร้านค้าในชีวิตจริง
 3. ร้านค้าออนไลน์สามารถเปิดให้บริการ ลูกค้าสามารถเยี่ยมชมได้ตลอด 24 ชั่วโมง ขายได้ทั่วประเทศ และทั่วโลก
 4. มีอัตราการเติบโตสูง และเป็นที่นิยมมากขึ้นตลอดเวลา
 5. ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และทันสมัย
 6. ช่วยเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพในการโฆษณา
 7. สามารถดูแลจัดการร้านค้าของเราได้ทุกที่ผ่านทางระบบออนไลน์
 8. ไม่จำเป็นต้องมีพนักงานขายก็สามารถขายสินค้าได้
 9. เพิ่มความสะดวกสบายในการจัดการหน้าร้าน ไม่ต้องเปิด – ปิดร้านค้าทุกวัน

ประเภทของผู้บริโภคผ่านทางออนไลน์

 1. ผู้บริโภคที่ต้องการประหยัดเวลา
 2. ผู้บริโภคที่ต้องการหลีกเลี่ยงปัญหา
 3. ผู้บริโภคที่มีหัวก้าวหน้าทันสมัย
 4. ผู้บริโภคที่ชอบท่องอินเทอร์เน็ต
 5. ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าที่เปรียบเทียบราคาและคุณภาพ
 6. ผู้บริโภคที่ชอบแสวงหาสิ่งแปลกใหม่
 7. ผู้บริโภคที่นิยมตรายี่ห้อ
 8. ผู้บริโภคที่ชอบยกระดับคุณภาพชีวิต

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อของผู้บริโภค

 1. ข้อเสนอที่เป็นประโยชน์
 2. การบริการส่วนบุคคล
 3. ความสะดวกสบาย
 4. บริการหลังการขาย

สินค้าดิจิตอล (Digital Goods)

ตัวอย่าง

 • ซอฟต์แวร์, เพลง, E-Book, รูปภาพ

ข้อดี

 • ทำครั้งเดียวขายได้เรื่อย ๆ
 • ซื้อสินค้าแล้วได้ทันทีไม่ต้องห่อหรือส่ง
 • ขายได้ตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง
 • ตรวจสอบข้อมูลสินค้าได้ตลอดเวลา

ธุรกิจบริการ (Services)

การแนะนำสินค้าบริการ

 • รูปภาพต้องถ่ายให้เห็นส่วนสําคัญของขั้นตอนบริการ
 • ให้ถ่ายภาพออกมาให้ชัดเจนการเขียนข้อความ
 • การบริการควรบรรยายให้ละเอียด
 • เน้นย้ำในความสะดวกในการใช้บริการ

องค์ประกอบที่ 2 ราคา (Price)

ปัจจัยในการตั้งราคา

 • ต้องคำนึงถึงราคาตลาดเป็นหลัก
 • การคิดเพื่อราคาค่าขนส่ง
 • สินค้าราคาถูกอาจจะขายไม่ได้เสมอไป
 • เน้นเรื่องความสะดวกในการสั่งซื้อ
 • สินค้าที่มีราคาถูกเกินไปอาจขายแบบรวมแพ็ก

องค์ประกอบที่ 3 ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place)

ปัจจัยในการพิจารณา

 • ต้องใช้งานง่าย
 • เข้าเว็บไซต์หรือดาวน์โหลดเร็ว
 • ข้อมูลที่ชัดเจนน่าสนใจ
 • ความปลอดภัยของข้อมูล

องค์ประกอบที่ 4 การส่งเสริมการขาย (Promotion)

การเตรียมความพร้อมก่อนประชาสัมพันธ์

 • ต้องมีข้อมูลต่างๆพร้อมและสมบูรณ์
 • สร้างจุดเด่นของเว็บไซต์เพื่อจดจําง่าย
 • สร้างบรรยากาศความคึกคักโดยให้ลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรม
 • พิจารณากลุ่มเป้าหมายและงบประมาณ

องค์ประกอบที่ 5 การรักษาความเป็นส่วนตัว (Privacy)

ผู้ประกอบการควรกำหนดนโยบาย เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับ

 • ที่อยู่
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • หมายเลขบัตรเครดิต

องค์ประกอบที่ 6 การให้บริการส่วนบุคคล (Personalization)

ควรเป็นลักษณะการบริการแบบโต้ตอบร่วมกัน (Interactive) ระหว่างผู้ประกอบการกับลูกค้าแบบเจาะจงบุคคล เรียกว่าการตลาดแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One to one Marketing) เพื่อ

 • นําเสนอสิ่งที่ตรงใจลูกค้า
 • อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า
 • สร้างความเป็นกันเองและความประทับใจ

หลักการตั้งชื่อเว็บไซต์ / เว็บเพจ

 • ต้องสั้น กระชับ เพื่อสร้างความจดจํา
 • จำง่าย พูดง่าย และสะกดง่าย
 • ถ้าซื้อยาวควรสื่อความหมายให้ชัดเจน
 • หลีกเลี่ยงการใช้ เครื่องหมายขีดกลาง (-)
 • ถ้ามีชื่อสินค้าหรือบริการก็ควรนำมาใช้เป็นชื่อเว็บไชต์

เว็บไซต์ที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 • มีระบบการสั่งซื้อ เช่น ระบบตะกร้า
 • มีระบบการชำระเงิน
 • มีการคิดค่าสมัครสมาชิก
 • รับจ้างโฆษณาสินค้าหรือบริการ
 • รับจ้างออกแบบเว็บไซต์
 • เว็บไซต์ให้บริการเกมส์ออนไลน์
 • เว็บไซต์ที่มีการส่งมอบสินค้าหรือบริการผ่านอินเทอร์เน็ต
 • ธุรกิจนายหน้าหรือตัวแทนที่มีเว็บไซต์ประกอบธุรกิจ

การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์

 • การให้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Banking)
 • การให้บริการชำระเงินออนไลน์ (E-Billing / E-Payment)

9 อย่างที่ควรมีก่อนเริ่มเปิดร้านออนไลน์

 1. ชื่อร้าน

ชื่อเก๋ ชื่อแปลก ชื่อเพราะ อาจทำให้ลูกค้าจดจำได้ยาก จะดีมากถ้าชื่อร้านของคุณมีความสัมพันธ์กับสินค้าที่คุณขาย ลูกค้าก็จะสามารถจดจำและหาร้านของคุณเจอได้ง่ายยิ่งขึ้น

 1. สินค้า

– สินค้าที่คุณเลือกชายอาจเป็นสิ่งที่คุณชอบ การได้ขายของที่ชอบจะทำให้คุณมีความสุข เหมือนได้ทำสิ่งที่รัก แต่ถ้าคุณไม่ได้ชื่นชอบอะไรเป็นพิเศษ แค่อยากมีร้านค้าเป็นของตัวเอง คุณอาจจะเริ่มโดยการสำรวจตลาดว่าสินค้าอะไรกำลังเป็นที่ต้องการและน่าจะทํากำไรได้ดี

.- ไม่ว่าคุณจะเลือกขายอะไร อย่าลืมคิดถึงราคาต้นทุนและกำไรที่จะได้รับ เพราะการขายของออนไลน์การตัดราคากันอยู่บ่อยครั้ง ทางที่ดีที่สุด คุณควรเริ่มด้วยสินค้าที่มีราคาต้นทุนต่ำ

 1. เงินทุน

เงินที่คุณจะนำมาลงทุนในการเริ่มร้านออนไลน์ไม่ควรจะครอบคลุมแค่ค่าสินค้าที่คุณจะสั่งมาขาย แต่ควรรวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่คุณอาจต้องเสีย เช่น ค่าโฆษณา ค่าจองพื้นที่ออกร้าน ฯลฯ

 1. จุดยืนของร้าน

เมื่อมีสินค้า แล้วก็ถึงเวลาคิดว่าสินค้าของคุณเหมาะที่จะขายส่งหรือขายปลีกมากกว่ากัน

 1. ช่องทางจําหน่าย

ช่องทางจำหน่ายก็เป็นอีกปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของร้านคุณ หากคุณคิดจะเปิดร้านค้าออนไลน์ ช่องทางจำหน่ายที่ง่ายที่สุดก็คือ การเปิดเพจ Facebook

 1. แผนการตลาด

แผนการตลาด เป็นสิ่งสำคัญที่จะกำหนดชะตาของร้านคุณ เพราะถึงคุณจะมีสินค้าคุณภาพดีราคาถูก แต่ถ้าไม่มีใครรู้จักร้านของคุณก็ไม่มีประโยชน์ การวางแผนการตลาดอาจเริ่มจากขั้นตอนต่อไปนี้

 • วาดภาพเป้าหมายให้ชัดเจน
 • มีขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเช่นเมื่อเปิดเพจแล้วจะทำให้คนรู้จักอย่างไร
 • วางงบประมาณที่จะใช้เพื่อทำให้ขั้นตอนต่างๆสำเร็จ
 • วางกําหนดเวลาเพื่อประเมินตรวจสอบและปรับปรุงแผน
 1. ช่องทางการชำระเงิน

การชำระเงินควรเป็นเรื่องง่ายสำหรับลูกค้า คุณควรเปิดบัญชีสำหรับร้านของคุณกับธนาคารที่หลากหลายและเหมาะกับลูกค้า รวมถึงช่องทางการชำระเงินอื่น ๆ เพื่อตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย

 1. ความอดทนและมุ่งมั่น

หลายคนเริ่มธุรกิจด้วยความรู้สึกอยากรวยเร็ว เราหวังให้การลงทุนของเราผลิดอกออกผลเป็นกำไรตั้งแต่วินาทีที่เราเริ่มเปิดร้าน แต่นั่นแทบจะเรียกได้ว่าเป็นความเพ้อฝัน

 1. เวลา

ถ้าคุณเตรียมตัวจะยึดการขายของออนไลน์เป็นอาชีพก็แล้วไป แต่ถ้าหากคุณเป็นคนที่ยังต้องทำงานประจำ คุณควรวางแผนบริหารเวลาให้ดี เพราะบางที “ความอยากได้” ของลูกค้าที่มีระยะเวลาจำกัด การที่คุณไม่สามารถโต้ตอบลูกค้าให้ทันเวลา อาจหมายถึงการเสียลูกค้าไป

           ในช่วงบ่ายของวันที่18 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้เดินทางไปหมู่บ้านหนองไผ่ล้อม เพี่อไปเยี่ยมชมและศึกษาหาความรู้ของการทอผ้าไหมลายขิดยกดอก จากผู้ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการทอผ้าไหมลายขิดยกดอก

หลังจากนั้น ข้าพเจ้าได้เดินทางไปที่วัดหนองเก้าข่าพร้อมกับทีมงาน เพื่อนำอุปกรณ์ทำความสะอาดไปบริจาคให้กับวัด และร่วมกันทำความสะอาดวัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น

ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาออนไลน์ทางระบบ Zoom ในหัวข้อเรื่อง “ Quadruple Helix: จตุรภาคีสี่ประสานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน “ ที่ทางคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดขึ้น โดยมี รศ. มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการเสวนา ผู้ดำเนินการเสวนา นายชมพู อิสริยาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายพันธกิจชุมชนสัมพันธ์และภูมิทัศน์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยากรร่วมเสวนาดังนี้ 1. นายคำเดื่อง ภาษี ประธานกลุ่มปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์ 2. รศ.ดร.ประสาท เมืองเฉลิมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3. นายณัชอิสร์ ศรีสุขพรชัย ประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ 4. นายสุพจน์ สวัสดพุทรานายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ 5. รศ. ดร. อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.

ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมพร้อมกับทีมงาน ณ สถานที่ รพ.สต.บ้านหนองครก ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ในหัวข้อเรื่องกิจกรรมส่งเสริมการอยู่ได้อย่างพอเพียง กับการทอผ้าไหมลายขอตยกดอก ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น.  บรรยายโดย คุณอุทัยทิพย์ บุญญาคุณานนท์ โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

อาชีพที่สร้างรายได้มากที่สุด

 1. ขายของออนไลน์
 2. เดลิเวอรี่
 3. ออกแบบ ใช้ความคิด เช่น ออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์
 4. สิ่งประดิษฐ์ งานฝีมือ
 5. ตัดเย็บ
 6. การทำอาหารเพื่อสุขภาพ
 7. ให้คำปรึกษา เช่น ทนายความ ติวเตอร์
 8. การเขียน การรีวิว เขียนบทความ
 9. การเกษตร
 10. เทคนิค ความรู้ความเก่งเฉพาะด้าน

ปัจจัยในการทำอาชีพเสริม

1.สิ่งที่เรารักและชอบ

2. สิ่งที่เราถนัด

 

อื่นๆ

เมนู