ข้าพเจ้า นายวิษณุกร บุ้งทอง ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน ประจำเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าอบรมเรื่องการตลาดออนไลน์  (Digital Marketing) ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครก ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้บุคลากรที่มีความสามรถมาให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้าอบรมคือ คุณปัณณทัต สระอุบล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ไทยแลนด์ 4.0 ( Thailand 4.0 )

          โครงการที่มุ่งจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value -Based Economy หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กล่าวคือในปัจจุบัน เรายังวติดอยู่ในเศรษฐกิจแบบทำมาก ได้น้อย เราต้องปรับเปลี่ยนเป็นนนทำน้อย ได้มาก นั่นหมายถึง การขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 3 มิติ คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิง นวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เปลี่ยนจากการเน้นภาคผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น

บทบาทของธุรกิจอีคอมเมิร์ช
ขยายโอกาสในการเข้าถึงตลาด เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายมากขึ้น
สนองความต้องการของตลาด และขยายตลาดได้อย่างรวดเร็ว
นำเทคโนโลยีมาใช้ สร้างผลกำไรแก่องค์กร ตามทันสื่อการตลาดยุคใหม่
เพิ่มโอกาสโลกตลาดออนไลน์ รู้ทันพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน
สามารถเก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อทำการตลาดทางตรง
สร้างการรับรู้ได้อย่างรวดเร็ว ลดระยะเวลาการนำสินค้าเข้าสู่ตลาด
เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน สะดวกในการค้นหาข้อมูล และติดต่อซื้อ – ขาย
นำเสนอข้อมูลสินค้าได้เป็นจำนวนมาก และสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้ในลักษณะ Interactive Market ( การตลาดเชิงตอบโต้ )
เพิ่มโอกาสทางการตลาดในการบริการข้อมูลลูกค้าจากระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปรับปรุงหรือ Update ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการได้ตลอดเวลา

 • ทำไมต้องขายสินค้าบนโลกออนไลน์ ( E- Commerce )
  • อินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในชีวิต ได้แก่ การสืบค้นหาข้อมูลข่าวสารต่างๆ การติดต่อสื่อสารในหมู่เพื่อนฝูง แต่ยังรวมไปถึงการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านอินเตอร์เน็ตหรือที่นิยมเรียกว่า E- Commerce
  • เทคโนโลยี ก็ยังถือเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจ E- Commerce เติบโตไปได้อย่างรวดเร็วมาก จากหลายช่องทางทั้ง สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือ คอมพิวเตอร์
  • E- Commerce ยังเป็นช่องทางใหม่สำหรับผู้ประกอบการ ที่ช่วยสร้างกาสในการขยายช่องทางการค้าขายให้ผู้ประกอบการได้มากขึ้น
  • เป็นตัวช่วยหนึ่งในการเข้าถึงผู้บิโภคได้ง่ายและตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ทั้งยังเป็นวิธีที่ดีในการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักอีกทางหนึ่ง
  • สังคมออนไลน์ถือเป็นสื่อหลักที่ช่วยในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ได้อย่างดีเยี่ยม ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ดังนั้นจึงถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการช่วยขยายแบรนด์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มฐานข้อมูลลูกค้าและขยายฐานธุรกิจออนไลน์ไปอีกด้วย

ตลาดธุรกิจ E- Commerce
E- Commerce ย่อมาจากคำว่า Electronic Commerce แปลเป็นภาษาไทยว่า การพาณิชย์หรือโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่นิยมคือ วิทยุ โทรทัศน์ และที่มีการใช้งานมากที่สุดในปัจจุบันคือ อินเตอร์เน็ต โดยสามารถใช้ได้ทั้งข้อความ เสียง ภาพ และคลิปวิดิโอในการทำธุรกิจได้ E- Commerce สามารถเข้าถึงลูกค้าได้กว้างขวางและทำให้ลดค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำเนินการได้เป็นอย่างดี

ข้อดีของการเปิดร้านขายของออนไลน์
1. ไม่ต้องมีหน้าร้านก็ขายของได้
2. ค่าใช้จ่ายต่ำ หากเทียบกับไปเช้าร้านในชีวิตจริง
3. ร้านค้าออนไลน์สามารถเปิดให้บริการ  ลุกค้าสามารถเยี่ยมชมได้ตลอด 24 ชั่วโมง ขายได้ทั่วประเทศ และทั่วโลก
4. มีอัตราการเติบโตสูง และ เป็นที่นิยมมากขึ้นตลอดเวลา
5. ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และทันสมัย
6. ช่วยเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพในการโฆษณา
7. สามารถดูแลจัดการร้านค้าของเราได้ทุกที่ผ่านทางระบบออนไลน์
8. ไม่จำเป็นต้องมีพนักงานขาย ก็สามารถขายสินค้าได้
9. เพิ่มความสะดวกสบาย ในการจัดการหน้าร้าน ไม่ต้องเปิด – ปิดร้านค้าทุกวัน

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อของผู้บริโภค

 • ข้อเสนอที่เป็นประโยชน์
 • การบริการส่วนบุคคล
 • ความสะดวกสบาย
 • บริการหลังขาย

นอกจากนี้พวกเราทีมปฏิบัติงานประจำตำบลเมืองแฝก ยังได้นำอุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆ เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น นำไปมอบให้กับวัดหนองเก้าข่า ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ทางวัดนำไปใช้ในการทำความสะอาดต่างๆในบริเวณวัด และพวกเรายังได้ร่วมมือกันทำความสะอาดบริเวณวัด โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านหนองเก้าข่า ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ คือคุณสมาร อ้นไธสง มาเป็นผู้นำในการทำความสะอาดบริเวณวัดในครั้งนี้

อื่นๆ

เมนู