โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

“โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ”

หลักสูตร HS05 การทอผ้าไหมขิดยกดอก เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

 

ข้าพเจ้านางสาวอรอนงค์ วิไลฤทธิ์ กลุ่มHS05 ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการทอผ้าไหมยกขิดดอก

 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการทอผ้าไหมลายขิดยกดอกให้กับคนในชุมชน ซึ่งในครั้งนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง “การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมลายขิดยกดอกและการทำตลาดออนไลน์”  ซึ่งข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการทอผ้าไหมลายขิดยกดอกเพื่อรักษาภูมิปัญญาและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 08:00 น. ณ ห้องประชุมมนุษย์สังคมวัฒนา ชั้นที่ 2 อาคาร 25 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้เชิญวิทยากร ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ ด่านดอน ผู้เชี่ยวชาญด้าน การทำตลาดออนไลน์มาให้ความรู้ อีกทั้งตัวข้าพเจ้าเองได้สืบค้นความรู้เพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ตและสื่อออนไลน์เพื่อสร้างความเข้าใจที่มากขึ้น

         

ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ ด่านดอน

ในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้  ได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อจำลองการขายผ้าไหมลายขิดยกดอก  โดยได้รับมอบหมายให้คิดค้นออกแบบผ้าไหมลายขิดยกดอก  ให้เป็นสินค้าซึ่งกลุ่มของดิฉันได้ออกแบบเสื้อที่ทำจากผ้าไหมยกขิดดอก ซึ่งต้องนำมาจำหน่ายให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดหรือข้าราชการ  ซึ่งต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับงาน และสอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินชีวิตของลูกค้าและการเลือกใช้สีเองก็เป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจ

 

 

การตลาดก็เป็นปัจจัยสำคัญอย่างมาก  เดิมทีเราสามารถวางขายในงานขายสินค้าOTOP ตามห้างได้ แต่นั่นยังไม่เพียงพอหากเราต้องการให้ลูกค้าในยุคปัจจุบัน   การที่จะทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้ามากขึ้นการศึกษาตลาดออนไลน์จึงเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากสังคมโลกออนไลน์ตอนนี้ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อเราในทุกขณะ การทำตลาดออนไลน์ สามารถทำให้ผู้อื่นรู้จักและเข้าถึงสินค้าของเราได้อย่างกว้างขวาง เป็นช่องการขายที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้จำนวนมากและที่กำลังเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย

 

กิจกรรมนี้ช่วยให้ข้าพเจ้าเข้าใจถึงหลักของการขายมากขึ้น ต้องรู้ว่าผ้าไหมของเรามีจุดเด่นที่แตกต่างจากผ้าไหมทั่วไปที่อยู่ในท้องตลาดอย่างไร ความต้องการของลูกค้าในยุคนี้คืออะไร  ต้องรู้จักคำนึงถึงหลายปัจจัยทั้งต้นทุนของสินค้า การกำหนดราคาที่เหมาะสม  เป็นต้น

 

และเนื่องจากสถานการณ์โลกในปัจจุบันที่เราต้องเผชิญกับโรคระบาดโควิด -19 จึงทำให้ชาวบ้านขาดแคลนรายได้ บางรายก็ตกงาน ไม่มีรายได้ที่จะสามารถจุนเจือคนในครอบครัวได้เหมือนแต่ก่อน ข้าพเจ้าจึงมีความหวังว่า  หากชาวบ้านได้เข้าร่วมโครงการผ้าไหมลายขิดยกดอก  ก็จะสามารถสร้างงานสร้างอาชีพในครัวเรือน และสร้างรายได้จากการทอผ้าไหมลายขิด อีกทั้งยังเป็นรักษาภูมิปัญญาที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิม  ในอนาคตภายภาคหน้า   ผ้าไหมลายขิดจะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ชุมชนอย่างยั่งยืนสืบต่อไป

 

 

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:40 น.ข้าพเจ้าได้เข้ารับฟังการแนะนำวิธีการเขียนรายงานการปฏิบัติงานประเดือน ผ่านทางแอพพลิเคชัน Microsoft Team เรียนรู้วิธีการตั้งชื่อลิงก์ถาวรสำหรับบทความ  การคัดลอกลิงก์บทความ  การจับหน้าจอคำอธิบายในยูทูป การสั่งประวัติการบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน เพื่อแนบรายงานประจำเดือน  ซึ่งการเข้าร่วมดังกล่าวทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจถึงวิธีการเขียนบทความที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น

 

 

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:00 น. ข้าพเจ้ายังได้เข้าร่วมโครงการเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ“การป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโควิด -19” บรรยายโดยอาจารย์กนิษฐา จอดนอก อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

 

 

 

สถานการณ์โควิด –19 ในตอนนี้ยังอยู่ในสภาวะวิกฤติ  ยอดผู้ติดเชื้อที่ยังคงเพิ่มขึ้นมากขึ้นทุกวัน เราจึงต้องป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโควิด ล้างมือให้สะอาดให้ถูกต้องตามหลักด้วยสบู่ก้อนหรือสบู่เหลว โดยใช้เวลาในการฟอกมือ 15 -20 วินาทีโดยประมาณ หรือล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 70% ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น แออัด หรือพื้นที่ปิด ออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้น เมื่ออยู่ในที่สาธารณะหรือขณะเดินทางควรสวมใส่หน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลา เว้นระยะห่างจากคนรอบข้าง 1 – 2 เมตร และไม่สัมผัสพื้นผิวด้านหน้าของหน้ากากอนามัยเพราะอาจจะมีเชื้อโรคติดอยู่หลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งของให้ได้มากที่สุดหรือหากเลี่ยงไม่ได้ ก็ให้ฉีดแอลกอฮอล์ก่อนสัมผัสหรือล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งหลังสัมผัสสิ่งของนั้น ๆ และอย่าลืมหมั่นสังเกตด้วยตัวเองตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หากมีไข้สูงกว่า 37.5 องศา เจ็บคอ ไอแห้ง มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ควรไปพบแพทย์ทันที

 

วัคซีนและประสิทธิภาพการป้องกัน

 

จากข้อมูลในเดือนมิถุนายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้อนุมัติขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด 19 ในประเทศไทยแล้ว 6 ยี่ห้อ คือ วัคซีนซิโนแวค แอสตร้าเซนเนก้า จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน โมเดอร์น่า ซิโนฟาร์ม และไฟเซอร์

  • วัคซีนซิโนแวค เป็นวัคซีนที่นำอนุภาคเชื้อไวรัสที่ตายแล้ว ประสิทธิภาพ : ป้องกันการติดเชื้อที่มีอาการ 65.3-91.25%
  • วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าผลิตจากเชื้อไวรัสชิมแปนซีอะดีโนสามารถฉีดในผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปได้ ประสิทธิภาพ : โดยรวม 4%, ป้องกันอาการรุนแรง 100%
  • วัคซีนจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน เป็นวัคซีนชนิดไวรัสเวกเตอร์ ประสิทธิภาพการป้องกัน : ยังไม่ระบุ แต่สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ที่พบในแอฟริกาใต้ ในระดับปานกลางถึงรุนแรงได้ถึง 66-72% และป้องกันอาการป่วยหนักได้ถึง 85%
  • วัคซีนซิโนฟาร์ม เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย ประสิทธิภาพ : โดยรวม 79-86% (ผลการทดสอบแตกต่างกันในแต่ละประเทศ)
  • วัคซีนโมเดอร์นา เป็นวัคซีนชนิด mRNA เหมือนของไฟเซอร์ ประสิทธิภาพ : ป้องกันการติดโรคในประชากรทั่วไป 1% และในผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 86.4%, ลดอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อได้ 100%
  • วัคซีนไฟเซอร์เป็นวัคซีนชนิด mRNA บริจาคโดยสหรัฐฯ โดยประเทศไทยนั้นกระทรวงสาธารณสุขจะเสนอขออนุมัติเงินมัดจำในการจัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์ 20 ล้าน  คาดว่า วัคซีนไฟเซอร์ล็อตแรกนี้อาจนำเข้ามาได้ในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกันยายนนี้ ประสิทธิภาพ : ป้องกันการติดเชื้อแบบมีอาการ 95%

ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนชนิดไหนก็สามารถเกิดผลข้างเคียงได้ทั้งนั้น รวมทั้งวัคซีนป้องกันโควิด 19 ซึ่งแต่ละยี่ห้อก็มีรายงานผลข้างเคียงอยู่บ้าง และวัคซีนจะมีประสิทธิภาพในการสร้างภูมิต้านทานสูงสุดในร่างกาย หลังจากที่มีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 เป็นเวลาเฉลี่ย 14-28 วัน อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าเมื่อฉีดวัคซีนแล้วจะไม่มีโอกาสป่วยโควิด 19 เลย เพราะวัคซีนป้องกันไม่ได้ 100% แม้ฉีดวัคซีนแล้วก็ยังสามารถรับเชื้อและแพร่เชื้อได้ แต่ถ้าป่วยโควิด 19 หลังฉีดวัคซีนไปแล้ว จะช่วยลดความรุนแรงของอาการป่วย ป้องกันตัวเองไม่ให้ป่วยหนัก และลดอัตราการเสียชีวิตได้

 

 

 

ในปัจจุบันได้มีการศึกษาวิจัยต่อยอดสมุนไพรไทยจนเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง ยิ่งในช่วงสถานการณ์โควิด-19 สมุนไพรไทยนับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถใช้บรรเทาอาการเบื้องต้นของไข้หวัดได้ งขอแนะนำสมุนไพรพื้นบ้านที่เป็นประโยชน์และแนะนำให้ใช้ 5 ชนิด ดังต่อไปนี้

1.ฟ้าทะลายโจร มีการศึกษาวิจัยกันอย่างแพร่หลาย ทั้ง จีน สิงคโปร์ รวมถึงประเทศไทย า กลไกต้านไวรัสของฟ้าทะลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ ลดการแบ่งตัวไวรัสภายในเซลล์ เพิ่มภูมิคุ้มกันในการต่อสู้กับไวรัส รวมถึงลดอาการการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัส

2.ขิง ซึ่งมีรสเผ็ดร้อน มีคุณสมบัติอุ่น พบฤทธิ์ต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ โดยทั่วไปแล้วมักนำมากินแก้หวัด ซึ่งขิงนั้นมีสารต้านอนุมูลอิสระ (anti–oxidant) และสารต้านการอักเสบ (anti-inflammatory) อยู่มากมาย เช่น Gingerol, Shogoal และ Paradoal

3.มะขามป้อม เป็นยาแก้ไอ ละลายเสมหะ โดยพื้นบ้านใช้รักษาหลอดลมอักเสบ วัณโรคปอด หอบหืด สารสำคัญในมะขามป้อมสามารถจับกับขาโปรตีนของไวรัสโควิด-19 และตัวรับ ACE2 ซึ่งมีบทบาทการผ่านเข้าเซลล์ปอด และยังเข้าจับกับเชื้อในหลายตำแหน่งที่มีผลต่อการยับยั้งการสร้างและการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสได้

4.ขมิ้นชัน จากการศึกษาในหลอดทดลอง พบว่ามีฤทธิ์ต่อต้านเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอ พบว่าสารสำคัญของขมิ้นชัน และ demethoxycurcumine สามารถแย่งจับกับตำแหน่งของไวรัสโควิด-19 ที่มีผลยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสได้

5.กระเทียม มีฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกัน สาร allicin ในกระเทียม มีฤทธิ์ลดการอักเสบ ป้องกันการหลั่งสาร cytokine ที่ทำให้เกิดการอักเสบ นอกจากนี้ยังส่งเสริมการทำงานของเม็ดเลือดขาว จากการจำลองภาพสามมิติในคอมพิวเตอร์ พบว่า สารสำคัญ quercetin และ allicin ที่พบสามารถแย่งจับกับตำแหน่ง main protease ที่ช่วยยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสโควิด-19 ได้

 

ข้าพเจ้าคิดว่าการปฏิบัติตัวตามวิธีการป้องกันโควิด-19 อาจจะไม่ได้ป้องกันได้ 100% ถึงจะฉีดวัคซีนแล้วก็ยังต้องระวังการติดเชื้อ ดังนั้นเราต้องหมั่นดูแลตัวเองให้ดี  ไม่พาตัวเองไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง เพื่อความปลอดภัยที่สุด เมื่อจำเป็นต้องออกไปข้างนอกต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือทำความสะอาดอย่างถูกต้องและถูกหลัก และรักษาระยะห่างเหมือนเดิม

 

วิดีโอประกอบการทำงานประจำเดือนสิงหาคม

 

 

 

อ้างอิง :การตลาดออนไลน์ (Online Marketing)  –  https://nipa.co.th/th/article/digital-marketing

การขายของออนไลน์ – http://www.thaifranchisecenter.com/document/show.php?docuID=1611

5 สมุนไพรพื้นบ้านช่วยต้านโควิด-19 -https://www.dmh.go.th/news-dmh/view.asp?id=30588

วัคซีน – https://health.kapook.com/view238330.html

 

 

อื่นๆ

เมนู