“โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ”

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการหลักสูตร HS05

การทอผ้าไหมขิดยกดอก เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

ข้าพเจ้านางสาววรัญญา แทนไธสง ผู้ปฏิบัติงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ประจำตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร HS05 การทอผ้าไหมขิดยกดอกเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

วันที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ อาคาร 25 ห้องประชุมมนุษย์และสังคมวัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในหัวข้อเรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมลายขิดยกดอก และการทำการตลอด Online โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ ด่านดอน รองผู้จัดการบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นผู้บรรยายถ่ายทอดให้ความรู้ ซึ่งช่วงต้นของการอบรมท่านวิทยากรได้ให้ผู้ปฏิบัติงานได้วิเคราะห์จุดเด่น และจุดแข็งของผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังแนะนำ สอดแทรกกระบวนการคิดว่า ทำอย่างไรผลิตภัณฑ์จึงจะเป็นที่ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยอย่างแรกต้องวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายว่าจะขายให้ใคร โดยหลักวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย มี 4 เคล็ดลับที่จะมาช่วยในการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้า ให้เรารู้ลึกรู้จริง และนำไปต่อยอดในการวางกลยุทธ์ได้ดังนี้

1 WHO ใครคือลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเรา แล้วเราต้องวิเคราะห์อะไรบ้าง ก่อนอื่นเลยเราต้องวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของลูกค้าก่อน เช่น เพศ ช่วงอายุ อาชีพ รายได้ Lifestyle เป็นต้น

2 WHAT สินค้าหรือบริการของเราสามารถช่วยอะไรให้ลูกค้าเราได้บ้าง ลูกค้าต้องการอะไร เช่น ช่วยแก้ปัญหาอะไรให้ลูกค้า ช่วยให้ความสะดวกสบาย ช่วยให้ดู ช่วยให้เกิดประสบการณ์ที่ดี ช่วยให้ความรู้สึกแตกต่างจากสิ่งที่เคยใช้มาก่อน เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับสินค้าและบริการของเราด้วยว่าเป็นประเภทอะไร ต้องตีโจทย์ของเราให้แตกก่อน เมื่อเรารู้ว่าลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราต้องการอะไร เราก็สามารถผลิตให้โดนกับกลุ่มเป้าหมายเราได้

3 WHY ทำไมลูกค้ากลุ่มเป้าหมายถึงต้องซื้อสินค้าหรือบริการของคุณ โดยเราต้องคิดในฐานะลูกค้ากลุ่มเป้าหมายว่า เขาคิดอะไรเมื่อเจอสินค้าหรือบริการคล้ายๆกัน เช่น

– เลือกยี่ห้อไม่ถูกเลย ซื้อยี่ห้อไหนดี

– กลัวซื้อแล้วใช้ไม่ดี

– แพงกว่าแบรนด์นั้นอีก มันดีกว่ายังไงนะ

เป็นต้น

หลังจากที่เราวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายอย่างละเอียดแล้ว ขั้นต่อมาเราต้องทำให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย รู้ให้ได้ว่าสินค้าหรือบริการของเราแตกต่างจากคู่แข่งอย่างไร เคลียร์ข้อสงสัยที่เขามีต่อสินค้าหรือบริการ ทำออกมารูปแบบคอนเทนต์ หรือ จะทำโฆษณาก็ได้4 HOW ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายสามารถซื้อสินค้าหรือบริการของเราได้อย่างไร หลังจากที่เราวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อสินค้าหรือบริการของผู้บริโภคแล้ว เราก็ต้องนำมาสื่อสารในการทำโฆษณา หรือ การ PR ของแบรนด์เราว่า ซื้อขายผ่านช่องทางไหนได้บ้าง  

และภายในการอบรมมีการจัดกิจกรรมโดยให้ผู้ปฏิบัติงานแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่มตามกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่มคือ

กลุ่มที่ 1 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กลุ่มที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด

กลุ่มที่ 3 นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวและซื้อของที่ระลึกภายในสนาม Chang Arena  

กลุ่มที่ 4 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ที่เข้ามาใช้บริการห้องพักหรือประชุมสัมมนา ในโรงแรมพนมพิมาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โดยให้แต่ละกลุ่มวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของตนเองว่ากลุ่มเป้าหมายนี้มีความต้องการผลิตภัณฑ์ในรูปแบบได ควรออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑ์ในลักษณะใดจึงจะเป็นที่ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และสินค้าประมาณนี้ควรตั้งราคาเท่าไหร่ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าแก่ผู้ซื้อ และผู้ขายยังมีกำไรอยู่ได้ หลังจากผู้ปฏิบัติงานวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเสร็จวิทยากรได้แทรกกลไกลการตั้งราคาสินค้าเพิ่มเติม รวมถึงโอกาสและความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นจากการนำผ้าไหมลายขิดยกดอกมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ

และเมื่อวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 ข้าพเจ้าได้เข้ารับการอบรมในหัวข้อเรื่อง การป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโควิด-19 โดยการจัดอบรมครั้งนี้เป็นการจัดอบรมทางระบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์กนิษฐา จอดนอก อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นผู้บรรยายถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าอบรม  ซึ่งมีเนื้อหาในการอบรมดังต่อไปนี้

1.การป้องกันตัวเองอย่างไรให้ห่างไกล COVID-19

          จากการศึกษาขององค์การอนามัยโลก(WHO) ทำให้พบว่าเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้สามารแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ หากสัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู้ป่วย ไม่ว่าจะไอ จาม น้ำมูก หรือแม้แต่อุจจาระ ดังนั้น ทุกคนต้องดูแลตัวเองและคนในครอบครัว โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ ดังนี้

          1.สวมหน้ากากอนามัยสำหรับผู้ที่ป่วยด้วยอาการไข้หวัด ไอ และมีน้ำมูก และผู้ที่ไม่ป่วยให้สวมหน้ากากผ้า เพื่อป้องกันการติดเชื้อที่ผ่านทางลมหายใจ

          2.หากจามหรือไอใช้กระดาษทิชชู่ปิดปากและจมูกแล้วก้มหน้าลงที่ข้อพับตรงข้อศอกด้านใน ห้ามใช้มือเปล่าปิดปากปิดจมูก ที่สำคัญ ไม่ควรนำมือมาสัมผัสกับใบหน้าและขยี้ตา

          3.ล้างมือให้สะอาดเพื่อขจัดเหงื่อ ไขมันที่ออกมาตามธรรมชาติ และสิ่งสกปรกต่างๆ ด้วยสบู่ก้อนหรือสบู่เหลว โดยใช้เวลาในการฟอกมือ 15 -20 วินาทีโดยประมาณ หรือล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 70%

          4.ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตา แก้วน้ำ จาน ชาม ช้อนส้อม เป็นต้น ควรแยกไว้เป็นของส่วนบุคคล โดยเฉพาะการดื่มหรือดูดน้ำจากภาชนะเดียวกัน เพราะในบ้านเรามีผู้ที่ติดเชื้อไวรัสด้วยสาเหตุนี้ จึงต้องระมัดระวังมากขึ้น

          5.ดูแลและควบคุมสุขอนามัยในบ้าน และอุปกรณ์เครื่องใช้ให้ถูกสุขลักษณะ โดยการทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ และจัดบ้านให้มีอากาศถ่ายเท จะช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสได้

          6.หมั่นสังเกตด้วยตัวเองตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หากมีไข้สูงกว่า 37.5 องศา เจ็บคอ ไอแห้ง มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ควรไปพบแพทย์ทันที

          7.อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติหากไม่มีเหตุจำเป็นก็ขอให้อยู่ในที่พักอาศัย เพื่อลดความเสี่ยง ทั้งการกระจายและการรับเชื้อมาโดยไม่รู้ตัว หากเดินทางกลับมาจากพื้นที่ที่มีโรคระบาดหรือพื้นที่เสี่ยง อย่าลืมกักตัวเองเพื่อสังเกตอาการ 14 วันด้วย

          8.ข้อสำคัญ ห้ามเครียดวิตกหรือคิดมากจนเกินไป พยายามรักษาสุขภาพจิตให้แข็งแรงเหมือนสุขภาพกาย

2. 9 วิธีการป้องกัน โควิด – 19

          เนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้มีเชื้อไวรัส “ โควิด – 19 ” ระบาดและพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อย ซึ่งเชื้อไวรัสจะทำให้ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ และในปัจจุบันเชื้อไวรัสนี้สามารถกระจายแพร่สู่คนได้จากการ ไอ จาม หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งของคนที่มีเชื้อ เพราะฉะนั้น เราต้องมีวิธีการป้องกันให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสตัวนี้

วิธีการป้องกัน

  1. ควรสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน
  2. หลีกเลี่ยงการทานอาหารดิบ
  3. ล้างมือด้วยการฟอกสบู่ อย่างน้อย 20 วินาที
  4. ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่ไอ / จาม
  5. หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด
  6. ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก
  7. ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น
  8. สังเกตคนรอบตัวและระมัดระวังตัวเอง
  9. หากมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ และไข้สูง ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

 

วิดีประจำเดือนสิงหาคม

การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายอ่านเพิ่มเติมได้ที่: https://stepstraining.co/analytics/digital-marketing-5

ป้องกันตัวเองอย่างไรให้ห่างไกล COVID-19: https://ch9airport.com/covid-19-prevention/

อื่นๆ

เมนู